Kultúra | 2021. 01. 16. – 18:08 |

Hirdetés

„Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael Szentje!” (Ézs 12, 6)

Emlékszünk, mennyi rémhír terjesztésére adott okot a 2000. esztendő közeledte? A hívő embernek semmilyen körülmények közt nem kellene megijednie! Ha minden el is pusztul, neki akkor sem lesz vége, mert az ő örök élete biztosítva van az atyai házban.

A minket körülvevő természet, a világegyetem Isten törvényei szerint működik. Istennek ezer év annyi, mint egy, és egy annyi, mint ezer. Nála nincs idő. Tehát csak az emberi gondolkodásban van jelentősége a 2000. vagy bármely más évnek. A hívőnek mindenkori feladata: légy készen, mert nem tudhatod, mikor szólít el az Úr. Életed legyen rendezett Istennel és az emberekkel is. Élj úgy, hogy a szíved ne vádoljon, haragot ne tűrj meg magadban!

Mindenkor mehetsz Istenhez bűnbánó szívvel, Ő nem fog elutasítani. Időtlen szeretettel szeret Isten. Közeledj hozzá alázattal és kérd az Ő segítségét: „Mit kell cselekednem, Uram, mutasd meg kérlek!” Légy őszinte, és ismerd el, hogy ember vagy, nyomorult ember, aki Isten kegyelmére és bűnbocsánatára szorul. Beszélj nyíltan és őszintén az embereknek arról, hogy miből szabadított meg az Úr! Hívogasd az embereket az Élét Vizéhez, a Tiszta forráshoz, Jézushoz! Életed, viselkedésed dicsérje az Istent! Légy só ebben a romlott világban! Légy fény, mutass utat a bukdácsoló embereknek! Kiálts és ujjongj, Sion lakója! – mondja az ige. Kiálts, és meghallja az Úr! Kiálts, és Ő válaszol neked! Kiálts, és ne rettegj, hanem örvendezz, mert Ő Úr! Örvendezz, mert „nagy közöttetek Izraelnek Szentje!” Minden okunk megvan az örvendezésre, a hálaadásra és a magasztalásra.

Hányszor tapasztaltam én is életemben Isten nagy jóságát! Amikor betegen feküdtem a műtőasztalon, kiáltottam és csodálatosan meggyógyított; amikor nem volt kenyere a családomnak, kiáltottam és kirendelte a napi élelmet; nagy az Isten, láttam az Ő nagyságát, amikor a beteg és nyomorék idős asszonyért kiáltottunk, és 23 év után először felkelt az ágyából, és járt, és meggyógyult; láttam az Úr csodáját, amikor az a 14 éves gyermek, akin súlyos epilepsziája miatt a klinika sem tudott segíteni, meggyógyult. Kiáltottunk érte az Úrhoz, és ez a gyermek meggyógyult, annyira, hogy soha többé nem volt rohama, befejezte tanulmányait és ma is dolgozik, és magasztalja az Urat.

Sokszor, nagyon sokszor láttam Isten kegyelmét, jóságát az emberek életében és a saját életemben. Miért rettegjek, kitől féljek hát? Ó, ha fél és remeg a szívem, akkor csak az én szeretteimért remegek, hogy készen legyenek, amikor szól majd nekik az Úr. Izgatottan kérdezem sokszor: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Kinek, hol kell elmondani a szabadulás igéjét? Ki az, akihez le kell hajolnom, hogy megmossam a lábait?

Várom az Urat, örömmel várom! Te hogyan várod az Urat? Eléd jön Jézus és hív, kínálja átszegzett kezét, ezzel a kézzel tisztítja meg bűnös szívedet. Fogadd el a Megváltó feléd nyújtott szent kezét! Mondd el neki igazán minden bűnödet, és kérd az Ő bocsánatát. Ha őszintén elfogadod Jézust Megváltódnak, akkor a te számodra nem lehet vége a világnak. A te számodra örök életet készített az Úr.

Kívánok sok örömöt és boldogságot a várakozás minden napjára. És kívánom, hogy az elkövetkező időt félelem nélkül, örvendezve töltsd.

Jövel, Uram Jézus! Várom a Te megjelenésedet életem minden dolgában. Csak akkor vagyok biztonságban, ha tudom, hogy Te velem jössz. Köszönöm, hogy minden a Te ellenőrzésed alá tartozik és nem történhet semmi véletlenül a Te megváltott gyermekeiddel. Tisztíts meg és készíts el engem, Jézusom, a nagy találkozásra! Segíts, hogy lelki ruhám tiszta legyen és lámpásomból az olaj el ne fogyjon! Áldott légy, világ Megváltója, Jézus! Ámen.

(Morzsák 2. Második kiadás, 2012)

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 2. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!