Kultúra | 2021. 10. 11. – 14:29 |
A Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola kertjében a névadó szobra mellett tartottak megemlékezést. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja, amikor az aradi vértanúkra emlékeznek szerte a Kárpát-medencében, és mindenütt, ahol magyarok élnek. A gyásznapon fejet hajtunk és emlékezünk. De a tiszteletadás után a fejünket felemelve a jövőbe tekintünk, mert élni és tenni akarunk sorsunk jobbá tétele érdekében. És azért, hogy őseink küzdelme, köztük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mártírjainak áldozata ne legyen hiábavaló, hangzott el azon a megemlékezésen, amelyet a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola kertjében a névadó szobra mellett tartottak.

Történelmünk során a velünk szembeni ellenséges erők megannyiszor igyekeztek és igyekeznek ma is megtörni bennünket.

És elakarják venni legfőbb értékeinket: a magyarság hazaszeretetét, szabadságvágyát és élni akarását, hangsúlyozta köszöntőjében Kudron Zoltán, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke. De mi foggal-körömmel ragaszkodunk ezekhez a magasztos elvekhez, akárcsak a szülőföldünkhöz. Példát veszünk a hős tizenhárom honvédtábornok hozzáállásából, akik közül egyik sem menekült el, hanem tisztességgel és példamutatással a vérpadot választotta.

Az 1848/49-es magyar szabadságharc hős tábornokai ezen a napon szenvedtek mártírhalált a független Magyarorszá-gért, a haza szabadságáért, egyúttal a magyar nemzet jövőjéért feláldozva életüket, emlékeztetett rá ünnepi beszédében Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja.

Személyükben a Habsburg-birodalom megtorló dühe egyaránt sújtott le a honvédsereg magyar, német, szerb, horvát, örmény és más származású főtisztjeire, katonáira, akik a közös magyar hazáért áldozták életüket.

Eljöttünk ide, hogy lerójuk kegyeletüket a nagyformátumú reformpolitikus, gazdaságfejlesztő szakember, a magyar szabadság mártírjának, Perényi Zsigmondnak az emléke előtt. Aki a magyar nyelv hivatalossá tételének, a magyar ifjúság nemzeti szellemű nevelésének, a közigazgatás modernizálásának és a teljes magyar politikai rendszer reformjának az élharcosa volt, és akire méltán büszke a magyar utókor. Több mint másfél évszázad távolából ez az életpálya a méltósággal vállalt, a szent nemzeti ügy igazába vetett szilárd hittel viselt mártíromság dicsősége megerősít minket, ma élő magyarokat. Perényi Zsigmond életének máig ható üzenete van: a kitartó munka, a meghátrálás nélküli kiállás a nemzet fennmaradásáért, önálló államiságának megőrzéséért és erősítéséért, a magyar nyelvhasználatért, a magyar kultúra és tudomány folyamatos felemeléséért meghozza a gyümölcsét. Ezt bizonyítja Magyarország további fejlődése, valamint az, hogy Trianon után száz évvel is nemzetként itt vagyunk, hangsúlyozta a diplomata.

Ma is megszívlelendő tanulság, hogy az egyébként egymással rivalizáló nagyhatalmak egy időre összefognak, ha úgy kívánja az érdekük, figyelmeztetett Barta József, a KMKSZ alelnöke. Mint ahogy 172 évvel ezelőtt a Habsburgokkal szövetkezett az orosz birodalom a magyar szabadságharc vérbe fojtására. Nehogy a magyarok példája Kelet-Közép-Európa népeinek körében követésre találjon! A másik nagy tanulság: a nehéz időkben csak magunkra számíthatunk. Megnyugtató, hogy az anyaország nemzeti kormánya minden fórumon kiáll a kárpátaljai magyar nemzetrész anyanyelvhasználatát szűkítő, iskolarendszerét folyamatosan leépíteni szándékozó intézkedésekkel szemben. Emellett nekünk magunknak is felelős döntéseket kell hozni gyerekeink iskolaválasztásakor, a parlamenti vagy helyhatósági választásokon.

A koszorúzás előtt a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola tanulói verses-zenés irodalmi összeállítással emlékeztek meg a mártírhalált halt honvédtábornokokról.

Eszenyi Gábor

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 41. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.