Politika | 2021. 10. 12. – 08:17 |
Október 9-én, szombaton, a Beregszászi Művelődési Házban került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) XXXII. megyei közgyűlése. Fotó: Jakab Lajos

Hirdetés

A járványügyi helyzetre való tekintettel október 9-én, szombaton, a Beregszászi Művelődési Házban került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) XXXII. megyei közgyűlése. A kárpátaljai magyarság legfőbb érdekvédelmi szervezete 2020-as taglétszáma 40384 főt számlál, a mostani közgyűlésre 111 alapszervezetből delegálták a küldötteket. A fórum munkájában most is online módon vehetett csak részt Brenzovics László elnök, illetve Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő.

A himnuszok elhangzását követően a közgyűlés résztvevői egyperces néma főhajtással emlékeztek a KMKSZ közelmúltban elhunyt különböző tisztségviselőire.

Ilyen sem volt még a KMKSZ történetében, hogy annak elnöke ne tudjon személyesen részt venni a szervezet évértékelő közgyűlésén – kezdte beszédét kissé ironikus hangnemben Brenzovics László, utalva arra, hogy jómaga és Bocskor Andrea EP-képviselő hosszú hónapok óta már csak online formában tud ,,biztonságosan” bekapcsolódni a helyi magyarság legfőbb ügyeit érintő tanácskozásokba.

Elnöki beszámolója elején Brenzovics László felelevenítette az elmúlt valamivel több mint három évtized azon történéseit, amelyek leginkább befolyásolták a kárpátaljai magyarság jelenét és jövőjét, utalva arra, hogy a KMKSZ nem csak Ukrajna legrégebbi érdekvédelmi szervezete, de a Kárpát-medencében is az első ilyen céllal megalakult közösség, amely megkerülhetetlen és legyőzhetetlen.

Mint mondta, a magyar-ukrán alapszerződésben lefektetett kisebbségi jogokat Ukrajna egyszerűen nem tartja be, a kisebbségi vegyes bizottság már legalább tíz éve nem ülésezett, azokat a határozatokat, amelyeket korábban elfogadtak, nem hajtják végre. A nehézségek ellenére a KMKSZ él és dolgozik, és a kárpátaljai magyarságnak szüksége van rá – szögezte le az elnök.

Az elmúlt másfél évet érintő beszámolójában Brenzovics László kiemelte, hogy a COVID-járvány idején a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa nagyon sok kórháznak, egészségügyi és oktatási intézménynek nyújtott gyors és hatékony segítséget az abban az időben hiánycikknek számító legfontosabb védőfelszerelések beszerzése és szétosztása terén. Később a magyar-ukrán határsávban megszervezett és sikeresen lebonyolított védőoltási akcióban – amelynek köszönhetően több mint 20 ezer kárpátaljai részesülhetett hatékony vakcinában – is elévülhetetlen a szövetség hozzájárulása a járvány ellen folyó küzdelemhez.

A KMKSZ első embere annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a magyar-ukrán alapszerződésnek és Ukrajna alkotmányának megfelelően a kárpátaljai magyarságnak továbbra is joga van az anyanyelven történő oktatáshoz és a szabad nyelvhasználathoz az élet minden területén, és ennek megfelelően próbáljuk megvédeni jogainkat továbbra is.

Beszámolója végén Brenzovics László arra kérte a küldötteket, hogy bocsássák bizalmi szavazásra azt a kérdést, hogy a kialakult körülmények ellenére továbbra is ő töltse-e be az elnöki pozíciót. Ez meg is történt, a közgyűlés egyhangú szavazással megerősítette Brenzovics Lászlót elnöki tisztségében.

Rövid bejelentkezésében Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője örömmel konstatálta a tényt, hogy az egyre inkább érezhető ellenszelek ellenére a KMKSZ immáron három évtizede hittel és hűséggel kiáll a kárpátaljai magyarság ügyeinek érdekében, és mint mondta, ebben a nemes harcban a szervezet továbbra is számíthat az anyaország és a Kárpát-medencei magyar szervezetek szolidaritására és támogatására.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere hozzászólásban hangsúlyozta, hogy Beregszász geopolitikai helyzetéből adódóan is érdekeltek vagyunk Budapest és Kijev megromlott helyzetének rendezésében. Mint mondta, aki magyar közszereplőként bármilyen feladatot is ellát Kárpátalján, az fokozott górcső alatt van, és ily módon többet kell tennie a közösségéért, mint egy átlagos tisztviselőnek Ukrajnában.

Ezt követően a közgyűlés meghallgatta a Kocserha János és Gorondi Albert által vezetett mandátumvizsgáló, ellenőrző és fegyelmi bizottságok beszámolóját, majd köszöntötték a legutóbbi közgyűlés óta munkába álló új alapszervezeti elnököket.

Barta József, a KMKSZ alelnöke az elmúlt egyéves időszak önkormányzati munkájáról szóló beszámolójában kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarság megyei és járási szinteken is arányaihoz mérten van képviselve a különböző tanácsokban, és megválasztott képviselői ennek megfelelően próbálják felvállalni az érdekeinket a döntéshozó fórumokon.

Beszámolója végén azzal a kéréssel fordult a küldöttekhez, hogy fogadjanak el egy, Ukrajna főügyészének és a Nemzetbiztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének címzett beadványt, amelyben tájékoztatást kérnek arról az állítólagos leleplezett akcióról, amelyben az illetékesek felderítettek egy olyan tervezett bűncselekményt, amely egy Kárpátalján működő főkonzulátus felgyújtására vagy felrobbantására irányult, illetve egy társadalmi aktivista meggyilkolását készítette volna elő. A közgyűlés egyhangúlag támogatta a beadvány megküldését.

Rezes József, a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) ügyvezető igazgatója a társulás eddigi tevékenységéről, az önkormányzati szerepvállalás lehetőségeiről és különböző tervezett programok menetéről tartott beszámolót.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke az általa koordinált járás sikeres választási eredményeiről számolt be. Annak kapcsán, hogy a KMKSZ-en belül is egyre markánsabban tapasztalható a nők megnövekvő politikai-közéleti szerepvállalása, kezdeményezte egy női tagozat létrehozását a szervezeten belül, amit a küldöttek egyhangúlag támogattak is.      

Beszámolót tartott még Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke. Szólt a küldöttekhez Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány igazgatója, akik az általuk vezetett szervezetek működéséről számoltak be.

A közgyűlés küldöttei megfelelőnek minősítették a Szövetség elmúlt másfél évi munkáját. Ezt követően a KMKSZ Hűségdíjainak átadására került sor, amelyben id. Molnár László és Bák Ferenc, a KMKSZ benei és fancsikai alapszervezeteinek elnökei, valamint Fábián István választmányi tag részesült.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára felolvasta a KMKSZ XXXII. közgyűlésének nyilatkozatát, amelyben többek között az is szerepel, hogy sajnálatos, hogy az utóbbi időben tovább romlottak az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok és nem szűnnek a különböző szinten gerjesztett magyarellenes provokációk. A közleményben a Szövetség köszönetét fejezi ki Magyarországnak a járvány elleni harcban korábban és azóta is kifejtett segítségéért, és az anyaország részéről elindított szociális programok lebonyolításáért.

Zárásként Brenzovics László gratulált a hűségdíjasoknak, köszönetet mondott a személye irányába megnyilvánuló bizalmi szavazásért, és megköszönte mindazok munkáját, akik a jelenlegi nehéz körülmények ellenére is tesznek és kiállnak a kárpátaljai magyarság megmaradásáért.

Jakab Lajos

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 41. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.