Kárpátinfo hetilap


| 2021. 10. 12. – 09:43 | Kárpátalja |
Holló Katalin Kárpátalján kezdte munkásságát, de Budapesten érett igazán művésszé. Fotó: Kovács Erzsébet

Hirdetés

Holló Katalin Kárpátalján kezdte munkásságát, de Budapesten érett igazán művésszé, a gyökerekhez ragaszkodva, önmagán átszűrve az élményeket ott találta meg stílusát, helyét. Magyarország Beregszászi Konzulátusán október 11-én nyílt kiállításával most visszahozta mindazt, amit rólunk, erről a vidékről, magáról, a világról gondol.

A kiállítás résztvevőit Beke Mihály András első beosztott konzul üdvözölte, majd Szilágyi Mátyás főkonzul méltatta a művésznő munkásságát. Holló Katalin stílusát nem a környezetünkben található tárgyak és formák egyszerű leképezése, hanem elvont, absztrakt gondolkodás, technikai sokszínűség és igényesség jellemzi. Képei túlmutatnak az általunk empirikusan érzékelhető valóságon, egy távoli belső világba vezetnek. A különleges formák, vonalak mögött mély mondanivaló húzódik meg, amit a művész indirekt módon fogalmaz meg, s a befogadó, a szemlélődő feladatává teszi, hogy feltárja azokat. Grafikái vallomások a világról, az emberről, a szűkebb és tágabb környezetről. Ahány vonal, annyi forma, annyiféle érzelem, észlelés, emlék, absztrakció. Jel, szimbólum, lenyomat az élet dolgairól, a mindenség harmóniájáról, egyensúlyáról, fogalmazott a főkonzul. Aki úgy érzi, Holló Katalin munkái leginkább grafikai novellákként értelmezhetők, melyek olvasása közben magunk göngyölíthetjük fel a művésznő gondolatszálait. Ezekből a novelláskötetekből hozott most új lapokat Holló Katalin, vitte tovább a gondolafonalat Kulin Ágnes, a Révész Imre Társaság elnöke, aki arra buzdított mindenkit, hogy ne csupán nézőként, de együtt gondolkodókként is legyünk most itt együtt.  

Holló Katalin elmondta, hogy alkotásait elsősorban saját élményei, olvasmányok inspirálják, de legnagyobb erővel a versek hatnak rá. Alkotás közben sokszor beszélget a vonalakkal, néha azok megszakadnak, de aztán újra felveszi a fonalat és tovább gombolyítja, míg meg nem születik a benne élő mű. A különleges, pontokból-vonalakból született munkáiról maga a művész így vallott: „Én így írok egy-egy fehér papírra. Amit más szóval, én vonalakkal mondom el. Ez az én kézírásom, ez az én képírásom, ezért ez én vagyok, ez az én ismertetőjegyem.”

A kiállítás megnyitóját Teleki Rita (Nagyszőlős) hegedűjátéka tette még hangulatosabbá.

Kovács Erzsébet

Hirdetés

  • Képzőművészeti kiállítás a beregszászi konzulátuson
  • Képzőművészeti kiállítás a beregszászi konzulátuson

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 41. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés