Felhívás | 2021. 10. 12. – 12:16 |
A konferenciát 2022. május 13-án rendezik meg a Rákóczi Főiskolán. Fotó: Internet

Hirdetés

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a Nemzeti Tehetség Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával meghirdeti a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVI. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2022. május 13., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

A konferencia célja: 

A KTDK konferenciasorozat eredeti célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XVI. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.

Általános részvételi feltételek: 

  • A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.
  • Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.
  • A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók.
  • A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.
  • A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A konferencia témái: 

A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, egyeztessenek a szervezőkkel.

A nevezés: 

A konferenciára nevezni a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vagy a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján elérhető online regisztrációs felületen van lehetőség.

A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is várjuk!

A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapítvány irodájában.

A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2022. március 10-ig várjuk.

A pályamunka beküldése: 

A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag elektronikus formában legkésőbb
2022. március 10-ig lehet feltölteni a regisztrációs felületre, illetve elküldhető az geniusja2019@gmail.com vagy a ktdk.info@gmail.com címre.

A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód!

A pályamunkák szakmai bírálata: 

  • Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
  • A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.
  • A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják.
  • A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.
  • A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua,és a www.genius-ja.uz.ua honlapokon.

Részvétel a konferencián: 

A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.

További információ az alábbi elérhetőségeken kapható: 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-68
e-mail: geniusja2019@gmail.com
honlap: www.genius-ja.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Hirdetés

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.