Kárpátinfo hetilap


| 2021. 10. 23. – 09:23 | Kárpátalja |

Hirdetés

Október 11–15. között evangelizációra hívtak a harangok a csepei református templomba, ahol id. Pocsai Sándor tiszteletes hirdette az igét 5 napon keresztül a következő témával a középpontban: Ki vagy mi a fixpont az én életemben? És miért üresek a templomok? A kérdés felvetése aktuális, látva az európai helyzetet, látva a mi helyzetünket. A nyugati társadalmak kiszorították életükből a teremtő Istent, és ennek súlyos következménye van. Nálunk, Kárpátalján is sokasodnak a figyelmeztető jelek. Hol tart nekünk, kárpátaljai magyaroknak a lelki életünk?

A 84. zsoltárban így olvassuk: „boldogok, akik a házadban laknak” (Zsolt 84,5a). Isten hajléka a menedék, a biztonságot jelentő igazi oltalom. A nehézségek idején különösen kiderül, kinek az erejével küzdünk meg bajainkkal. A magunk vagy Isten ereje az, ami segít a mindennapokban? Meg tudunk újulni az Úrban és dicsérni őt, ahogy megérdemli? Képesek vagyunk időt fordítani az Istennel való személyes kapcsolat fenntartására? Életbevágó kérdés, döntenünk kell, kit követünk. Számít, hogyan viszonyulunk a bűneinkhez, takargatjuk, rejtegetjük őket – a templomban akár –, vagy színt vallunk és leborulunk a Mindenható Isten előtt teljes megadással. A Jézusnak átadott élet – új élet. Látszik ez rajtad? Az otthonodban? A házasságodban? A gyermekeiddel való kapcsolatodban?

A következő napok témáit érintették azok a gondolatok, melyeket az Apostolok Cselekedetei első részében olvashatunk. „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” (ApCsel 1, 8) Honnan vesszük az erőt? A magunk ereje véges, elfogy. Sokszor csak akkor vesszük észre, mennyire „alacsony az energiaszintünk”, amikor padlóra kerülünk. Kinek az erejével indulok el otthonról nap mint nap? Kinek az ereje segít át a nehézségeken? Ez itt a kérdés! Emberi erőbe kapaszkodni annyit jelent, mint a szakadék felé tántorogni. Előttünk vannak intő példák: Júdásnak nem volt ereje Ura mellett maradni! Péter apostolnak nem volt ereje bizonyságot tenni a Megváltóról, amikor a főpap elé hurcolták Jézust! Ha az erő forrása nem Jézus, az Isten ajándéka, akkor elveszünk. Mert nincs erő a bűnnek ellenállni! „Nincs erő Bibliát olvasni, imaórára járni, ima- és asztalközösséget tartani! „…Ha pedig nem jól cselekszel, bűn az ajtód előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta” – figyelmeztette az Úr Kaint a testvérgyilkosság előtt (1Mózes 4,7). Hát nem így van ez a mi életünkben is? Nem akarjuk átengedni az irányítást, ezért nincs erőnk a problémáink megoldásához. Dániel próféta az erejét Istentől vette és ellenállt a király parancsának. Meg is lett az eredménye, az élő Isten megmentette, sőt felemelte. Mi a helyzet veled, velünk? Mi képesek vagyunk NEM-et mondani a bűn csábításának? Az igazság az, hogy a bűn megöl. Az ördög pedig a hazugság atyja. A Biblia így nevezi: „Embergyilkos volt kezdettől fogva…” (Jn 8,44). Ne ragaszkodjunk ahhoz, ami elpusztít, inkább válasszuk az életet – Krisztusban!

Amikor erő kell, kiáltunk! Kapaszkodni próbálunk minden lehetséges megoldásba, hogy megmeneküljünk. Betegség, halál, veszteség, sok-sok jajszó. De az elrontott életet csak Isten tudja megjavítani. Teljes bizalom kell ahhoz, hogy el tudjuk mondani Istennek: „Atyám, bocsáss meg nekem! Fogadj vissza!” Nem látszatkeresztyénségre van szükség, hanem a bűnbánó alázatra, hogy Isten kiemelhessen a szennyből. Lehet templomba járni évtizedekig, de attól még nem lesz valakinek üdvössége. Lehet élni és visszaélni Isten szent nevével, és haladni a kárhozat útján tovább és tovább. Jairus, a zsidó törvényismerő, aki komoly pozíciót töltött be a templomnál, mindent feltett egy lapra. Odament Jézushoz, kockáztatva, hogy mit szól a „világ”. A lánya élete volt a tét! Megszólította azt az egyetlen Valakit, aki igazán tudott neki segíteni. A Krisztust. És csoda történik! A leányka felébred, életre kel, és nemcsak ő, a szülők is életet kapnak. Isten ma minket is ébreszteni akar. Ne szórakozzunk az Istennel, mert annak nincs jó vége!

Akarsz-e istenélményben részesülni? Szeretnél-e örvendező, békés életet? Jézus most személyesen tőled kérdi: Akarsz-e velem járni? Ne bízz a magad erejében, hanem támaszkodj arra az Úrra, aki képes rendbe tenni a 30, 40 akár 50 éves elrontott életedet.

Isten vagy az ördög tanít bennünket? Sarkalatos kérdés. Akarunk-e Jézus tanítványai lenni? Tudunk-e őszintén saját szavainkkal imádkozni? Vagy a szánkat csak káromolásra, mások bántására, pletykára használjuk? Ne várjuk meg, amíg a szükség fog megtanítani arra, hogyan mehetünk Istenhez! Csakis bűnbánóan… Az ige arra biztat, hogy vessük le mindazt, ami régi és öltsük fel az újat, ha már új teremtés vagyunk. A Szentlélek ad erőt, hogy ellen tudjunk állni a bűnnek, és így tudjunk lelkiekben növekedni.

Isten cselekvést kér. „Mostan”. Nem holnap, nem majd, hanem most. Vannak emberek, akiknek annyi „mostan” volt már felkínálva. Nem éltek a lehetőséggel. Kár lenne nekünk is elmulasztani az alkalmat, hogy elfogadjuk az Isten kegyelmét, csodálatos ajándékát: Jézus Krisztust. Az üdvösségünk a tét. Mert szól az Isten egyszer, kétszer, de nem biztos, hogy harmadszor is fog… Vegyük észre a jeleket! Mert mindig vannak előjelek. Tegyük fel a kérdést magunknak: van-e az életnél fontosabb? És hol akarunk élni? Istennel az Ő dicsőségében vagy nélküle a kárhozatban? A döntést lehet halogatni, de megúszni nem. Nincs semleges választás.

Aki szeretné az evangelizációs igehirdetéseket utólag meghallgatni, az internet YouTube oldalán megteheti. Isten áldása legyen id. Pocsai Sándor életén és szolgálatán! SDG!

Bodnár Diána

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 42. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés