Kárpátinfo hetilap


| 2021. 10. 25. – 13:12 | Kárpátalja |
Száz évvel ezelőtt született Garanyi József beregszászi festőművész, aki Bátyúban látta meg a napvilágot. Fotó: Bimba Brigitta 

Hirdetés

Száz évvel ezelőtt született Garanyi József beregszászi festőművész, aki Bátyúban látta meg a napvilágot. A Beregszászért Alapítvány jóvoltából az elmúlt héten emléktáblát avattak a festőművész szülőfalujában.

A Bátyúi Művészeti Iskola falán elhelyezett emléktábla avatóünnepségére érkezett vendégeket Szabó István, az intézmény igazgatója köszöntötte. Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntőjében kiemelte: Garanyi Józsefet Isten különleges adottságokkal, tehetséggel áldotta meg, egyedi látásmódjának köszönhetően képein keresztül megismerhetjük Beregvidék népének lelkületét, a beregi táj szépségét.

Dalmay Árpád, a nyíregyházi székhelyű Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnöke személyesen nem lehetett jelen az ünnepségen, de levélben köszöntötte a megjelenteket. Az alapítvány céljairól szólva Dalmay levelében kifejtette, hogy elsősorban a Beregszászban és a Beregszászi kistérségben élő magyarság nemzeti azonosságtudatát akarják erősíteni emlékművek, szobrok, emléktáblák állításával, magyar nyelvű könyvek ajándékozásával. „Azok emlékét igyekszünk megörökíteni, akik vagy ezen a vidéken születtek, vagy itt tevékenykedtek, vagy olyan országos hírű személyiségek voltak, akik megtisztelték látogatásukkal szűkebb pátriánkat. Azt már a történelem alakította úgy, hogy ezek szinte kizárólag magyar személyek voltak, hisz Kárpátalja több mint ezer évig a Magyar Királyság része volt. Úgy gondolom, hogy történelmünk, irodalmi és művészeti múltunk ismerete nemcsak a magyarok számára fontos, hanem az itt élő ukránok, oroszok számára is... Bízom benne, hogy az ő elismerésüket, tiszteletüket is kiváltják ezek az emlékjelek, hozzánk hasonlóan büszkeséget éreznek múltunk, emlékeink iránt, s ez is hozzájárul a különböző nemzetiségű polgárok békés együttéléséhez, egymás kölcsönös tiszteletéhez.” Garanyi József önzetlenségéről és ragaszkodásáról szólva Dalmay kiemelte, hogy a művész szinte valamennyi egykori osztálytársát megajándékozta egy-egy képpel, „2003-ban pedig 33 festményből álló gyűjteményt ajándékozott Beregszásznak, amelyekből a Beregvidéki Múzeumban állandó kiállítás nyílt. Festményei eljutottak a világ minden tájára”.

Dalmay Árpád levelében arról is beszámolt, hogy alapítványuk az utóbbi években három mellszobrot, két emlékművet és mintegy harminc emléktáblát állított Beregszászban, a járásban, de az egykori Bereg vármegyében is.

A mostani emléktáblát Galambos Gabriella, a Bátyúi kistérség elnökhelyettese köszönte meg. Garanyi Józsefre emlékezve kiemelte: a településen született festőművész élete során számtalan nehézséggel került szembe, de soha nem tört meg, s ez a ma nemzedékének is példaként kell szolgáljon.

Garanyi József életútjáról, festészetéről szólt Hájas István bátyúi festő, a helyi református gyülekezet presbitere és hitoktatója, illetve Kovács László beregszászi műgyűjtő, aki ez alkalomból kiállítást is szervezett a művészeti iskolában, s egy-egy Garanyi-képet ajándékozott a helyi művészeti iskolának, illetve a falumúzeumnak.  

Az avató ünnepségen köszöntőt mondott Séra Viktória, a bátyúi oktatási, kultúrális, ifjúsági és sportügyiosztály vezetője, valamint Bimba Csilla, a KMKSZ bátyúi alapszervezetének elnöke, akik abbéli reményüknek adtak hangot, hogy a település a jövőben is sok tehetséges fiatalt ad a magyar nemzetnek, akik szülőföldjükön találják meg boldogulásukat.  

A tehetség, a tálentum Isten ajándéka, amivel mindenkinek jól kell sáfárkodnia. Garanyi József ezt tette, mondta az ünnepség végén Kacsó Géza bátyúi lelkész, aki áldást kért a megemlékezők életére.

Az ünnepség keretében fellépett a fiataloknak ma is példát mutató Bátyúi Együtt Nyugdíjasklub énekkara, a Csalogány népdalegyüttes pedig galgamenti és somogyi népdalokat adott elő.

Garanyi Józsefnek ez az emléktáblája a Magyar Festészet Napján méltó időpontban és méltó körülmények között kerül fel a Bátyúi Művészeti Iskola falára. Fogadják szeretettel ajándékunkat, őrizzék, becsüljék meg, legyenek büszkék rá, hogy Kárpátalja egyik híres festőművésze az Önök községében született – zárta levelét Dalmay Árpád.

Kósa Eszter

Hirdetés

  • Garanyi József-emléktáblát avattak Bátyúban
  • Garanyi József-emléktáblát avattak Bátyúban
  • Garanyi József-emléktáblát avattak Bátyúban

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 43. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés