Kárpátinfo hetilap


| 2021. 10. 25. – 18:05 | Kárpátalja |
A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet október 21–23. között idén újra megrendezte hagyományos irodalmi karavánját.

Hirdetés

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) – egy év kihagyás után – október 21–23. között idén újra megrendezte hagyományos irodalmi karavánját. A XIV. Együtt Írótábor – Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok rendezvénysorozata ez alkalommal is tartalmas programokkal várta az irodalombarátokat, amelyek során az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek az Együtt c. irodalmi folyóirat szerkesztőivel, aktív szerzőivel, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagjaival.

Az események Gát, Beregszász, Tiszabökény, Péterfalva, Tivadarfalva, Visk, Nagyszőlős tanintézményeiben, könyvtáraiban zajlottak – a karanténszabályok betartásával.

A rendezvénysorozat kezdeteként az irodalmi karaván résztvevői megkoszorúzták Kovács Vilmos emléktábláját a költő, író szülőfalujában, Gáton, majd a beregszászi Európa–Magyar Ház udvarán felavatták Petróci Iván ruszin költő, műfordító emléktábláját.

Ezután író-olvasó találkozóra került sor a Beregszászi Városi Központi Könyvtárban. A vendégeket és a szép számban összegyűlt érdeklődőket Varga Éva igazgató köszöntötte, aki elmondta, hogy a legutóbbi találkozás óta úgy az intézmény neve, mint helyszíne is megváltozott, de a könyvtár missziója nem. Dupka György, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója bemutatta az Intermix Kiadó gondozásában az utóbbi két évben megjelent kiadványokat, valamint az Együtt irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóirat legújabb számait. Külön kiemelte a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat 296. darabját, „A felnégyelt Haza…” 100 év versei Trianontól napjainkig című antológiát, illetve saját legutóbbi művét, a „Jön még egy új világ” A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyve című tudományos ismeretterjesztő monográfiáját.

Ezután sorra bemutatkoztak a jelen lévő irodalmárok. Marcsák Gergely költő, szerkesztő beszámolt arról, hogy augusztusban a leköszönő Csordás Lászlótól átvette a KVIT elnöki tisztségét, valamint arról, hogy az Együtt olvasószerkesztője lett. Ismertette recenziókat, cikkeket, előadásokat tartalmazó Súlyos hagyomány című kötetét. Végül versei közül a Gloria victis cíművel emlékezett meg az 1956-os forradalomról.

Nagy Tamás költő, a KVIT tagja, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanársegédje elmondta, hogy a versírás mellett immár műfordítással is foglalkozik, majd ízelítőt adott azokból a költeményeiből, amelyeket a Litera irodalmi portál a legjobb 25 év alatti szerzők versei közé is beválogatott.

Sz. Kárpáthy Kata író, a KVIT titkára a Részvét című írásából olvasott fel részletet. Shrek Tímea író, a KVIT alelnöke ezúttal nem prózai művet hozott az érdeklődőknek, a „málenykij robot” közelgő emléknapja tiszteletére Hidegfüst című versét olvasta fel.

Szemere Judit, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztője bemutatta a Kárpátaljai Szövetség folyóiratát, amely a híd szerepét tölti be az anyaországba áttelepült és az itthon maradt kárpátaljaiak között, és amelyben kárpátaljai hírek, események, tanulmányok és művészeti alkotások kapnak helyet. Mint mondta, a legújabb, őszi szám Kárpátaljára juttatása folyamatban van.

A találkozó résztvevői új oldaláról ismerhették meg Beke Mihály Andrást, Magyarország beregszászi külképviseletének első beosztott konzulját, aki írói arcát is megmutatta. A beregszászi közönség előtt debütált a „Nincsen számodra hely” című esszéválogatása, ami a Magyar Napló gondozásában jelent meg 2020-ban. A diplomata két esszéjét ismertette a kötetből.

Az irodalmi karaván másnap az ugocsai Tiszaháton folytatódott, ahol rendhagyó élő irodalomórákra került sor Tiszabökény és Tiszapéterfalva iskoláiban. A Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény udvarán Újfalusi Irénke igazgatónő és Varga Jolán helyettes köszöntötte vendégeket. Az iskola két végzős tanulója elszavalta Dupka György Tiszaháti képeslapok című versét. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Beke Mihály András, Magyarország beregszászi külképviseletének első beosztott konzulja is, aki az 1956-os forradalom eseményeit idézte fel. Dupka György bemutatta az írótábor résztvevőit, majd megemlékezett Kiss Ferenc (Péterfalva, 1928. november 11. – Budapest, 1999. október 30.) irodalomtörténészről, akinek emléktáblája az iskola falán kapott helyet. A találkozó zárásaként a résztvevők elhelyezték a tisztelet koszorúit az emléktáblánál.  

A Tiszabökényi Gimnáziumban Borgátó Szilvia igazgató fogadta az irodalmi karaván résztvevőit, akik a tanintézmény dísztermében mutatkoztak be az felső tagozatos diákok előtt. Dupka György bemutatta az Intermix Kiadó legújabb kiadványát, „A felnégyelt Haza…” 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920–2020 c. antológiát, valamint az Együtt irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóiratot. Marcsák Gergely, Shrek Tímea író és Sz. Kárpáthy Kata fiatal irodalmárok felolvastak műveikből, e sorok írója pedig a Kárpátaljai Hírmondó folyóiratot prezentálta.

Hasonló rendhagyó irodalomóra zajlott a Péterfalvai Református Líceum udvarán, ahol Tóth-Molnár Emőke magyar szakos tanár köszöntötte az irodalmárokat. Dupka György kárpátaljai szerzők műveit és folyóiratokat tartalmazó ajándék könyvcsomagot adott át az iskolai könyvtárak számára.

Délután a XIV. Együtt Írótábor résztvevői látogatást tettek a Tiszapéterfalvai Képtárba, majd a tiszabökényi művelődési házban (igazgató Kovály Csilla) író-olvasó találkozó keretében mutatkoztak be az érdeklődőknek.
Október 23-án a Felső-Tisza-vidékére, Viskre, az egykori koronavárosba látogatott el az irodalmi karaván. A Fodó Sándor Közösségi Házban Takács Zsuzsanna, a közösség ház vezetője fogadta az irodalmárokat. Megemlékeztek az intézmény névadójáról, Fodó Sándor tanárról, politikusról, valamint az 1956-os magyar forradalomról. Dupka György beszédében elmondta, hogy a 65 évvel ezelőtti budapesti eseményekbe aktívan bekapcsolódtak kárpátaljai fiatalok is. Felidézte a nagyszőlősi és a mezőkaszonyi csoportokat, akik mindent kockáztatva bátran kiálltak a magyarok függetlenségéért.

Ezután közelgő 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a település jeles szülöttét, Czébely Lajos nyugalmazott magyartanárt, költőt, helytörténészt. A köszöntésbe bekapcsolódtak a viski zenészek is Pál Lajos vezetésével. Végezetül Takács Zsuzsanna, Czébely Lajos és az írótábor tagjai megkoszorúzták Fodó Sándor sírját a helyi temetőben.

Délután Nagyszőlősön elhelyezték a tisztelet és megemlékezés koszorúit a nagyszőlősi ’56-os politizáló fiatalok emléktáblájánál.

A tábor utolsó helyszíne a nemrég nyílt nagyszőlősi Révész Imre Galéria volt, ahol Tóth Márta, a galéria tulajdonosa és Marinics Sándor képzőművész fogadta a vendégeket. A galériában együtt tekintették meg Marinics Sándor október elsején nyílt tárlatát, majd kötetlen beszélgetéssel zárult a program.

Szemere Judit

Hirdetés

  • A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet október 21–23. között idén újra megrendezte hagyományos irodalmi karavánját.
  • A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet október 21–23. között idén újra megrendezte hagyományos irodalmi karavánját.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 43. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés