Kárpátinfo hetilap


| 2021. 10. 05. – 10:41 | Kárpátalja |
Október 4-én három intézmény 198 elsős diákjának részvételével tartottak közös tanévnyitó ünnepséget a nagydobronyi református templomban. Fotó: Marton Erzsébet

Hirdetés

Egy jó szakma felér egy diplomával, hangoztatják igen gyakran. Ami persze nem azt jelenti, hogy nincs szükség annyi diplomás emberre, hisz nem azért nincs elég kőműves, villanyszerelő stb., mert sok a diplomás, hanem azért, mert az elmúlt évtizedekben a szakképzés veszített korábbi tekintélyéből, az iskolarendszer egyre távolabb került a valós gazdasági igényektől, mindez pedig a vállalatoknál munkaerőhiányhoz, a pályakezdőknél munkanélküliséghez vezetett, és egyes ágazatokban szakmunkáshiány alakult ki. Ezt kiküszöbölendő indította el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az Egán Ede Szakképzési Centrumot, amelynek keretein belül három képzési helyszínen folyik piacképes szakmákban a szakemberképzés.

Október 4-én a nagydobronyi, a tiszapéterfalvi és a beregszászi szakképzési központ 198 elsős diák részvételével tartottak közös tanévnyitó ünnepséget a nagydobronyi református templomban. Ahol elsőként Kolozsy András helyi lelkész köszöntötte a résztvevőket, aki hálát adott azért, hogy fiataljainknak lehetőségük van anyanyelvükön szakmát tanulni szülőföldjükön. A lelkipásztor a Szentírás szavaival bátorított diákot, tanárt egyaránt: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

A Himnusz eléneklését követően Balogh János, a Nagydobronyi Szakképzési Központ igazgatója beszámolt arról, hogy az Egán Ede Szakképzési Centrum 2019-ben kezdte meg működését 7 szakon mintegy 110 tanulóval Nagydobronyban azzal a céllal, hogy piacképes szakmához juttassa a kárpátaljai magyar fiatalokat. 2020-tól pedig már Tiszapéterfalván és Beregszászon is folyik az anyanyelvű szakképzés. A magyar kormány támogatásának köszönhetően az oktatás egy hétig Kárpátalján, egy hétig pedig a magyarországi partnerintézményekben folyik: a Mátészalkai Szakképzési Centrumban, a Sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban, illetve az Északi Agrárszakképzési Centrum Baross László Szakképző Iskola és Kollégiumban.

A diákok a duális képzés keretében helyi vállalkozóknál vannak szakmai gyakorlaton. Az igazgató arról is beszámolt, hogy a munkaerőpiacot és a tanulni vágyók igényeit figyelembe véve évről évre bővül a képzési kínálat. Idén 5 új szakot sikerült indítani: sportedző-sportszervező, divatszabó, rehabilitációs terapeuta, elektronikai műszerész és vendégtéri szaktechnikus. A mostani tanévet Nagydobronyban 88 tanuló kezdte meg kilenc szakon, Beregszászban 56 diák öt szakon, Tiszapéterfalván pedig 54 elsős iratkozott be hat szakra. A három intézmény tanulóinak összlétszáma 329 fő. Végezetül az igazgató arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy szakemberként csak az boldogul, aki a modern kor követelményeinek megfelelően fejleszti tovább az itt szerzett ismereteket, és igaz emberként él, nem álmodozik a jövőről, hanem küzd érte.  

Mindig motiváló látni és tapasztalni, hogy egy gondolat, tett és közös akarat eredménye milyen határtalan lehetőségeket nyújt, fogalmazott köszöntő beszédében Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára, aki kifejtette: az itteni magyar nyelvű szakképzés elindulásának köszönhetően a kárpátaljai magyar fiatalok piacképes szakmai tudással jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. A helyettes államtitkár kiemelte: fontos, hogy helyi és nemzeti szinten is releváns szakmák oktatása valósuljon meg, olyan szakmai tudás átadásával, mellyel a tanulók magabiztosan, öntudatosan tudnak kilépni a munka világába, így könnyebben megtalálva életútjukat. Ezt kívánjuk megteremteni az együttműködésünkkel, a lehetőségekkel a kárpátaljai fiatalok számára is. Ez egyrészt a határon túli magyar közösségek megerősödését szolgálja, másrészt pedig erősíti a magyarországi vállalkozások határon túli területeken történő beruházási esélyeit, a magyar emberek boldogulásának lehetőségeit.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára levélben küldte el jókívánságait.

Az államtitkár gondolatait Bujdosó János főosztályvezető tolmácsolta. „A magyar kormány oktatási támogatásaival és beruházásaival továbbra is azt a kiemelt nemzetpolitikai célt szeretné szolgálni, hogy tovább erősítsük magyar közösségünk identitását, anyanyelvi oktatását, a fiatalok szülőföldön való boldogulását. Valljuk, hogy a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzése csak az anyanyelvi oktatás minden szintjének megtartásán és megerősítésén keresztül valósulhat meg” – fogalmazott levelében Potápi Árpád János.
Szintén levélben köszöntötte a tanévnyitó résztvevőit Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, aki többek között azt kívánta, hogy íveljen generációkon át egy szakma, vigyük tovább a tudást apáinkról gyermekeinkre, mert ezzel együtt a hagyományokat, a kultúrát, a nyelvünket, az életet adjuk tovább. A levelet Hidi Tünde tanár olvasta fel.

Ünnepélyes pillanatok következtek: az elsősök Palkó Bence Máté első évfolyamos diák vezetésével fogadalmat tettek, majd Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja, Magyar János, a Mátészalkai SZC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumának igazgatója, Péter István, a Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakképző Iskola igazgatója, Nagy József, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium igazgatója, Balogh János, a II. RF KMF Egán Ede Szakképző Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjának igazgatója, Pólin Lénárd, a Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ igazgatója és Nagy István, a Beregszászi Szakképzési Központ igazgatója kézfogásukkal az intézmény diákjaivá avatták az elsősöket.

Köszöntötte az elsősöket Rostás János kancellár, aki kiemelte: jó olyan közösségben élni és dolgozni, amely ugyanazon a nyelven beszél, gondolkodik és álmodik, ahol barátok közt érzi magát az ember, akik segítik egymást, hűségesek egymáshoz és kitartanak egymás mellett, és jó most együtt lenni Isten házában, ahol érezhető a Mindenható gondoskodó szeretete.

A szakképzési centrum névadójának munkásságát méltatta Csernicskó István, a Rákóczi Főiskola rektora, aki kiemelte: Egán Ede a XIX. században az akkori magyar kormány támogatásával olyan gazdaságfejlesztő programot indított el, melynek célja a vidék gazdasági felzárkóztatása, az emberek jólétének megalapozása, a régió felemelése volt. S bár nem fejezhette be munkáját, programjának eredményei máig érzékelhetők vidékünkön. A rektor elismeréssel szólt a szakképzési centrum tevékenységéről, melynek célja, hogy minél több fiatalt segítsen magas szintű, korszerű ismereteket szerezni és biztos megélhetést nyújtó szakmát tanulni szülőföldjükön anyanyelvükön. Kiemelte: ez a képzési forma ékes bizonyítéka az országhatárokon átnyúló magyar–magyar együttműködésnek és annak, hogy Kárpátalján nagy igény van a magyar nyelvű oktatásra a szakképzés területén is.

Az ünnepélyes tanévnyitón a Republic együttes és Bagossy Norbert Messzi földre vihetnél című dalát a Nagydobronyi Szakképzési Központ énekkara adta elő, Varga Sándor helyi pedagógus Nagydobronyi anzix című versét pedig Dóka Éva első évfolyamos tanuló mondta el.

Végezetül a történelmi egyházak jelen lévő képviselői kérték Isten áldását az egybegyűltek életére, majd a Szózat eléneklésével ért véget a meghitt ünnepség.

Marton Erzsébet

Hirdetés

  • Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzési központjainak közös tanévnyitó ünnepsége Nagydobronyban
  • Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzési központjainak közös tanévnyitó ünnepsége Nagydobronyban
  • Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzési központjainak közös tanévnyitó ünnepsége Nagydobronyban
  • Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzési központjainak közös tanévnyitó ünnepsége Nagydobronyban

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 40. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés