Kárpátinfo hetilap


| 2021. 11. 13. – 12:22 | Kárpátalja |
Ez év július 1-től elindult az a folyamat, mely fokozatosan feloldja a termőföldek adásvételére vonatkozó moratóriumot. Címlapképünk illusztráció. Fotó: Internet

Hirdetés

Valószínű, hogy minden földtulajdonos tisztában van vele, hogy 2021 júliusától érvénybe léptek azok a jogszabályok, melyek a földpiac megreformálásával kapcsolatban kerültek elfogadásra. Ennek megfelelően ez év július 1-től elindult az a folyamat, mely fokozatosan feloldja a termőföldek adásvételére vonatkozó moratóriumot.

Ennek megfelelően először a természetes személyek (magánszemélyek) közötti adásvételt teszi lehetővé a jogszabály 2021 júliusától 2023. december 31-ig. 2024. január 1-től feloldásra kerül a jogi személyek közötti adásvételre vonatkozó moratórium is, viszont a jelenleg hatályos jogszabályok rájuk vonatkozóan is korlátozásokat írnak elő. Egy jogi személy maximum 10000 ha termőföldet birtokolhat majd. Természetesen a jogszabályok egy sor korlátozást is tartalmaznak: például egy magánszemély tulajdonában maximum 100 ha termőföld lehet. Ugyanakkor a törvény jelenleg sem tiltja a jogi személyeknek, hogy a 2021. július 1. előtt birtokukba került földrészlegeket eladják. Ugyancsak vásárolhatnak földet a kistérségek, az állam és – behajtás keretében – a bankok is. Nem vehetnek azonban termőföldet a külföldiek, a hontalanok és a külföldi tulajdonban lévő jogi személyek. A külföldiekre vonatkozó termőföldvásárlási tilalom kizárólag országos népszavazás útján oldható fel. Azonban a külföldiek a tilalom feloldása esetén sem vásárolhatnának földet a határ menti 50 kilométeres sávban.

Emellett továbbra is érvényben marad a moratórium az állami és önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek eladására, kivéve azokat a területeket, melyeket a farmergazdaságok (falusi magángazdaságok) használnak állandó használat jogán. Ez utóbbiakat a területet jelenleg használó gazdaságok kivásárolhatják.

A földterületek adásvételéhez mindenképpen szükséges, hogy az adott terület ún. kataszteri (helyrajzi) számmal rendelkezzen és be legyen jegyezve az állami kataszteri jegyzékben. E nélkül jelenleg már nem idegeníthető el a terület, vagyis amennyiben a föld tulajdonosa azt el kívánja adni, kataszteri szám nélkül nem teheti meg. Azok a személyek, akik régebben tulajdonjogot szereztek egy területre, viszont a régebbi típusú tulajdonjogi okiraton nincs feltüntetve a kataszteri szám, mindenképpen forduljanak az engedéllyel rendelkező földmérnökökhöz a kataszteri szám igényléséhez szükséges okmányok elkészítésének érdekében. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy elkerüljük a földterületünk esetleges idegen kézbe kerülését, valamint a költséges bírósági pereket.

Miután életbe lépett a Földtörvénykönyv, a földtulajdonosok megprivatizálhatták az általuk használt földterületeket és azóta már három típusú földtulajdonjogi okirat került kiadásra.  Amennyiben ön 2003-tól (kékes színű) vagy 2009-től (zöld színű) kiállított földtulajdonjogi okirattal rendelkezik, akkor azon megtalálható a földterület kataszteri száma, és le tudja ellenőrizni annak regisztrációját a nyilvános kataszteri térképen. Ezt jó, ha minden földtulajdonos megteszi, de főleg azok, akik zöld színű okirattal rendelkeznek, mivel azokban az években egy sor technikai ok miatt nem biztos, hogy az Állami Kataszteri Jegyzékben minden információ bejegyzésre került. Azoknak, akik a tulajdonjogi okiratot 1993–2003 között kapták meg (piros színű), kérelmet kell benyújtaniuk kataszteri szám megállapítása érdekében, mivel ezek az ún. „aktok” nem kerültek be automatikusan az állami kataszteri jegyzékbe, melyet csak 2002-ben vezettek be.

Addig a területek részére nem állapítottak meg kataszteri számot.

Annak érdekében, hogy a földterületeink tulajdonjogát és használati jogát megfelelő mértékben védeni tudjuk, el kell végezni a használt földterületek megfelelő bejegyzését. Ennek az eljárásnak egyik része a terület részére kataszteri szám igénylése (amennyiben az még nincs a régi típusú földtulajdoni okmányok alapján). A kataszteri szám nélkül a földterület használója, tulajdonosa nem köthet jogügyleteket. Pl. nem adhatja el, nem ajándékozhatja el, nem adhatja hivatalosan bérbe, nem jegyezhet be jelzálogot a területre stb.

Természetesen mindezek ellenére a tulajdonjog elismerésre kerül a hatályos törvényeknek megfelelően, azonban amennyiben nincs meg a megfelelő kataszteri szám, úgy bizonyos eljárásoknál, jogügyleteknél a tulajdonosok keze meg van kötve.

Az állami földkataszterről szóló törvénynek megfelelően a 2004-ig keletkezett földtulajdonjog alapján az adott terület kijelölésre kerül annak ellenére, hogy az kapott-e kataszteri számot, vagy sem. 

Amennyiben földterületet kívánunk vásárolni, felhívjuk a figyelmet, hogy az adásvételi szerződések megkötésével kapcsolatos szabályok egy részét is módosították. Ezt követően minden kifizetés csak átutalás formájában történhet. Továbbá a vásárló pénzügyi vizsgálaton esik át és igazolnia kell, hogy honnan származik hivatalosan a bevétele, amelyből a földterületet meg kívánja vásárolni. A vételár nem lehet alacsonyabb, mint a terület normatív-pénzügyi értékbecslése során megállapított összeg. A pénzügyi monitoringot (vizsgálatot) a közjegyzők végzik. Mivel a szerződéskötésekkel kapcsolatban megnövekedett a közjegyzők által elvégezendő munkák mértéke, így a szerződéskötés közjegyzői díjai is jelentősen megemelkedtek.

Az új jogszabályok szankciókat is előirányoznak a földterületek adásvételével kapcsolatos szabályok megsértésének esetére. Ilyen lehet az adott terület elkobzása, vagy a szerződések érvénytelenítése.

Ezen kívül még egy nagyon fontos momentum: Ukrajnában 2025-ig kaptak haladékot a kolhozok megszűnésekor kapott, úgynevezett „pájos” földterületek tulajdonosai a tulajdonjog rendezésére. Az ukrajnai jogszabályok értelmében, ha 2025. január 1-ig a tulajdonos elmulasztja a földterület kataszteri nyilvántartásba vételét, úgy kell tekinteni, hogy lemond földjéről.

Ebből kifolyólag felhívjuk azok figyelmét is, akik termőfölddel rendelkeznek, vagy termőföldet örököltek, hogy mielőbb rendezzék annak tulajdonjogát. A földterület örökléséhez az elhalálozást követő 6 hónapon belül az örökösök a közjegyzőhöz be kell nyújtsák örökösödési igényüket, majd a 6 hónap leteltével az illetékes közjegyzőnél rendezni kell az örökség örökösök nevére való bejegyzését. Természetesen ez csak abban az esetben lehetséges, ha a terület tulajdonjogát az elhalt életében rendezte és az bejegyzésre kerül a kataszteri jegyzékben, valamint az állami tulajdonjogi jegyzékben.

Farkas-Kordonec Gabriella jogtanácsos

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 45. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.