Kárpátinfo.net


| 2021. 11. 16. – 08:49 | Kárpátalja |
 Az esemény idén a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat egyik eseménye volt. Fotó: Kovács Erzsébet

Hirdetés

A címben megfogalmazott gondolattal nyitotta meg a beregszászi székhelyű Rákóczi Főiskolán a kárpátaljai magyar fiatal kutatók tizennyolcadik konferenciáját Váradi Natália, a „GENIUS”  Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. Az esemény idén a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat egyik eseménye volt.

Mint megtudtuk, a konferenciára olyan 35 évnél nem idősebb fiatal kutatók jelentkezhettek, akik már rendelkeznek legalább alapképzési szinten diplomával, de még nem szerezték meg doktori fokozatukat. A szervezők nevében Váradi Natália a konferencia céljáról szólva elmondta, hogy ezzel a különböző tudományágak területén kutató doktoranduszok és doktorjelöltek, vagy a tanulmányaikat főiskola, egyetem után is folytatni vágyó fiatalok számára szeretnének bemutatkozási lehetőséget biztosítani kutatási eredményeik ismertetésére, szakemberekkel való találkozásra, tapasztalatgyűjtésre. Arról is tájékoztatott, hogy ezúttal a felhívásra tizennyolcan jelentkeztek, és mindannyian lehetőséget kaptak arra, hogy beszámoljanak kutatásaik eredményeiről. A fiatalok pályamunkáját szakmai zsűri értékelte, akik közül többen online vettek részt a munkában.

A ma ifjúsága a holnap vezetői, tudósai lesznek – hangsúlyozta köszöntőjében Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja. Aki abbéli örömének adott hangot, hogy a Rákóczi Főiskola által rendszeresen megtartott fiatal kutatók konferenciájával Beregszász is bekapcsolódott a magyar tudomány ünnepe eseménysorozatba, amelynek idei mottója: a tudomány iránytű az élhető jövőhöz. A diplomata Széchenyi Istvánt idézve hangsúlyozta: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik”.

Erre pedig az elszakítottságban élő, kisebbségi létbe szorult nemzetrésznek fokozottan szüksége van, mondta Beke Mihály András. Aki meggyőződéssel vallja, hogy a kárpátaljai magyar ifjúság jövője jó kezekben van a Rákóczi Főiskolának köszönhetően.

Kutatás és tudomány nélkül nincs felsőoktatás, felsőoktatás nélkül nincs értelmiség, értelmiség nélkül pedig nincs jövő és haladás, fogalmazott köszöntőjében Csernicskó István, a főiskola rektora. Orosz Ildikó elnökasszony  azt emelte ki, hogy a konferenciával segítséget szeretnének nyújtani azon fiatal kutatók számára, akik a tudományos pályán próbálnak eredményeket elérni. Ehhez pedig kitartást, kívánt, hogy a ma ifjú kutatóiból mihamarabb fiatal tudósok váljanak.

A megnyitót követően a munka négy – két humán- és két reáltudományi – szekcióban folytatódott. A kiírás szerint ezúttal nem versenyről volt szó – a zsűritagok inkább hasznos tanácsokkal igyekeztek ellátni az ifjú kutatókat –, mindamellett a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács jóvoltából, ösztönzésképpen, a legjobb előadók pénzjutalomban részesültek.

Marton Erzsébet

Hirdetés

  • A fiatal kárpátaljai magyar kutatók konferenciáján
  • A fiatal kárpátaljai magyar kutatók konferenciáján

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 46. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés