Kárpátinfo hetilap


| 2021. 11. 20. – 11:11 | Kárpátalja |
November 8–12. között megtelt a tiszaújlaki református templom Isten igéje után vágyakozó emberekkel.

Hirdetés

November 8–12. között megtelt a tiszaújlaki református templom Isten igéje után vágyakozó emberekkel.

Estéről estére többen és többen jöttek, hogy hallják azt az üzenetet, aminek ma is éppolyan nagy ereje és igazsága van. Az Isten kegyelmi ideje még nem járt le, ezért lehet jönni hozzá – fáradtan, gondterhelten, piszkosan. Ahogy vagyunk, bűneink súlya alatt, mehetünk az Atyához, aki mint szeretett gyermekeit akar magához ölelni, és elmondani: nincs semmi baj! „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41,10a)

Gál Lajos baptista lelkipásztor a magyarországi Szeghalomról érkezett, hogy Kárpátalján hirdesse az evangéliumot. „A Biblia olyan felszín, ami mögött a mi történetünk van. Megismerhetjük magunkat és Istent is” – szólt a magyarázat, miért jó igeközelben lenni. A hétfőtől péntekig tartó istentiszteleti alkalmakra Tiszaújlakról és a környező falvakból gyűltek össze az emberek. Az igehirdetések előtt személyes bizonyságtételek hangoztak el.

Első nap Sámuel első könyvének 25. fejezete szolgált útmutatásként, mit vár el az Isten az embertől, és milyen válaszokat adhatunk a szeretetteljes hívásra: Jöjj, hozzám! Kövess engem! Három személy – Dávid, Nábál és Abigail – életén és megnyilatkozásain keresztül megismerhetjük, ki mennyire veszi komolyan, ha így szól az Úr: „Békesség néked, békesség házad népének, békesség mindenednek!” (1Sám 25,6) Dávid Isten felkentjeként megszólította Nábált, aki nem ismerte fel, kivel beszél. Nem tudta, kicsoda Dávid. Nem tudta, hogy Isten választottja, akin keresztül csodálatos ajándékot készített elő számára. Nem kért ebből az ajándékból, visszautasította, sőt durvaságával megsértette a békét hozó követeket. Nem köszönte meg azt a gondoskodást, amiben eddig része volt Dávid emberein keresztül, akik erejükkel megóvták vagyonát. Dávid is rosszul reagált ebben a helyzetben, és haragosan a vesztét okozná Nábálnak, ha nem lenne Abigail, Nábál felesége, akinek az Isten bölcsességet adott. Alázatosan figyelmezteti, hogy a harag rossz tanácsadó, bízza Istenre az ítélkezést, aki mindig időben cselekszik. Nem késik az ítélettel! Az üzenet számunkra: mielőtt szólunk, vagy döntést hozunk, kérdezzük meg az Istent!

A második napon is Sámuel első könyvéből szólt az Ige a hallgatósághoz. Az elkülönített idő az Isten számára mennyire fontos! Nekünk… A Biblia beszél! Ha engedjük, Isten szavát nemcsak, hogy meghallhatjuk, de megérthetjük is. Szentlelke segít ebben. Álljunk meg! Ismerjük fel: az új élethez szükséges nekünk újjászületni!

A régi életünktől, szokásainktól, függőségeinktől meg kell válni. A célba jutáshoz harcolni kell a Sátán kísértéseivel, újra és újra megerősödni az Isten üzenetében. Mert „nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7,21) Vagyis tenni kell azt, amire Isten Igéje biztat.

A harmadik napon a 12. résszel folytatódott Sámuel könyvéből az igehirdetés. Az ember felismerése, hogy bűnös, indíthatja el a változást. Rájönni, mennyire távol kerültünk az Istentől, és elfordultunk tőle, lehetőség, hogy az Úr megkönyörüljön tévelygő gyermekén. Az őszinte bűnvallás közel visz hozzá, mert Isten örül, ha az ember a bűnei miatt szomorodik meg. De bánatos, amikor a bűneinkben boldogok vagyunk. Azt mondja az Úr: „Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből!” (1Sám 12, 20) Jó lenne megérteni, hogy a félelmeinktől csak Jézussal tudunk megszabadulni.

A negyedik evangelizációs napon a figyelmeztetés így hangzott: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Vagyis nincs idő a halogatásra! „Eljött a megtérés ideje! Eljött az ideje annak, hogy abbahagyjak valamit, és elkezdjek olyasmit csinálni, amit Isten akar látni az életemben!” Az Istentől elkészített időszakok mellett vannak Istentől elkészített időpontok – a megtérésre! Az utolsó idők korában készen kell állni. Ma még tart a kegyelmi idő… De nem tudjuk, meddig!
Csodálatos, hogy Istennek mindig marad egy maroknyi népe, akik az üldözések alatt is megtartatnak. A világ bolondnak nézi a hívő embereket, csúfolja őket és kineveti, de Isten béketűrése még tart. Még be lehet menni a „bárkába”, Isten még nem zárta be az ajtót! Te élsz a lehetőséggel, mint Noé és családja? Vagy azok közé tartozol, akik kacagtak az évekig tartó igyekezeten, hogy a sivatagban hajót építsenek?

Te be szeretnél menni az Ígéret földjére? Elhiszed, hogy Isten erejével le tudod győzni a viharokat az életedben és elnyerheted a hervadhatatlan koszorút, mint amit Pál remélt? Isten ígéretébe lehet kapaszkodni. Soha nem csap be! De a Sátán igen! Elhiteti veled, hogy önerőből bármit el tudsz érni. Elhiteti, hogy a kapzsiságnak van értelme a földön! De Isten azt mondja, hogy „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják” (Mt 6,19). A Sátán, „ha nem tudja lerombolni Isten templomát, akkor megbontja a tetőt, és leveszi egyesével a cserepeket róla” – mondta Gál Lajos, hozzátéve még: „a hitnek önmagában nincs ereje, Istennek van ereje. Ha erősen kapcsolódom Jézushoz, ha én Őbenne vagyok, akkor olyan leszek, mint a sas. A sas felhasználja a légörvényt, engedi, hogy annak természete segítse repülését. Így kell nekünk, embereknek is engedni, hogy Krisztus bennünk élve, adja erejét a „mi repülésünkhöz”.

A hitben nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Akinek több a talentuma, attól több kéretik számon. Aki elássa az Istentől kapott ajándékot, számot kell róla adni majd Jézus ítélőszéke előtt. Istennek „kicsi módon” is lehet szolgálni. Az a probléma, ha nem teszek semmit! Növekedni kell hitünkben ahhoz, hogy cselekedni tudjuk mennyei Atyánk akaratát.

Bodnár Diána

Hirdetés

  • November 8–12. között megtelt a tiszaújlaki református templom Isten igéje után vágyakozó emberekkel.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 46. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.