Kárpátinfo hetilap


| 2021. 11. 21. – 16:06 | Kárpátalja |

Hirdetés

Mit várok a mai naptól? Nem a naptári naptól, hanem ez új naptól? Jó szerencsét, sikert, erőt, jó híreket, sok örömöt, kellemes vendégeket? Áldott napra van szükségem.

Hetek óta borús, viharos idő van. Ma reggel kisütött a nap. Ez az a nap, amit az Úr rendelt? A hideg, viharos napokat nem Ő rendelte? A napfénytől, a jó időtől függ a felismerésem: ez az a nap, ezt a napot az Úr rendelte!

Mire rendelte?

Hetek óta betegeskedem, nehéz felkelni az ágyból, de még a fejemet is nehéz felemelni. Ma reggel, amikor rám ragyogott a napsugár, hála volt a szívemben. Uram, felébredtem, megint kaptam egy újabb napot, és még  szép időt is adtál. Most, idős fejjel talán jobban észreveszem az idő, a napok értékét. Megint kaptam egy napot. Kegyelem, ajándék ez. Sok szép van az életben. Sok szenvedés, fájdalom, tragédia is van az életben. Mit mondhatok azoknak, akik földrengést, hurrikánt, szökőárt vagy tűzvészt éltek túl, de szeretteik, ezer és ezer ember a romok alatt halt meg? Nekik is az Úr rendelte azt a bizonyos napot? Örvendezhetünk-e, ha azokra a napokra gondolunk?

Lehet cinikusan és lehet istenfélelemmel kérdezni. Félelemmel kérdezem, mert tudom, hogy Isten nem gyönyörködik az ember halálában. Bánkódik Isten az ember szenvedését látva.

Jób jut eszembe, Isten hűséges, szent életű szolgája, akinek az életét kiszemelte a sátán. A sátán szereti az áldozatokat, a halált, a pusztulást, a rombolást, a zűrzavart, a káoszt. Mert ez az az idő, amikor az emberek ijedtükben, félelmükben keresnek valakit, akit vádolhatnak, okolhatnak a tragédiáért.

Ki a természet Ura? Isten! Ki lehet az első, akit vádolni fognak az emberek? Isten...

S ilyenkor nevet a markába a sátán. Féllábon ugrál örömében, mert azt hiszi, hogy győzött. A sátán maga mondta Istennek, amikor Jóbot megpróbálta: „Bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged?” (Jób 1, 11)

A sátán nem buta, ő is ismeri az emberi természetet! És ezzel az emberi természettel manipulál! Ezt az ő általa megrontott emberi természetet használja fel, és így akar diadalmaskodni Isten ellen! Baj, tragédia, gyász, veszteség, betegség…– átkozd meg az Istent! Jób jobban szerette Istent és jobban  tisztelte, semhogy a veszteség, a kínok és a gyászban megátkozta volna az Ő Istenét. Szíve hűséges maradt Istenhez. Miért történnek katasztrófák, egyéni tragédiák, én nem tudom a választ, de sejtem, hogy a sátán terve és munkája van a dolgok mögött.

Miért tűri, miért engedi Isten? A lelkek feletti ördögi hatalmat Isten legyőzte a Golgotán, amikor egyetlen Fia, Jézus meghalt a kereszten. Akkor legyőzte a halált is, mert Jézus feltámadott. Őbenne és Őáltala van szabadulás, bűnbocsánat és új élet a bűnös emberek számára.

Mit várok én a mai naptól? Jó hangulatot? Mitől függ a hangulatom? Ha bal lábbal kelek fel, elromlott a napom, rossz kedvem lesz? S az, aki soha nem tud felkelni az ágyból, aki egy életen át tolószékben ül, annak milyenek a napjai? Annak mindig rossz a hangulata?

Nem igaz! Több kedves barátom, lelki testvérem van, aki soha nem tudott járni, aki mindig, egész életében – kiszolgáltatottan – egy tolószékben ül, okos, eszes és csodálatos hite van. Igen, nekik is vannak hangulataik, de ennek ellenére tudnak örvendezni, az Urat dicsérik, és hallottam őket is, amikor énekelték örömmel: „Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt....” A hívő embernek is van nehezebb és fényesebb napja, öröm és bánat váltakoznak, de tudjuk, hogy minden vihar után kisüt a nap! Minden megpróbáltatásban Isten kegyelme is felragyog.

Jézus is szomorkodott lelkében, amikor látta a szenvedő embereket, vagy a rá leselkedő farizeusok ravaszkodását. Tudott Ő is örvendezni az ifjú párral a kánai mennyegzőben. Zsoltárokat énekelve ment a tanítványokkal, „ez volt a szokása”. De sírt a temetőben, amikor Lázár sírjánál a gyászolókkal találkozott. Volt hangulata, érzése Jézusnak is. A döntő és a jellemző nem a hangulata volt, hanem az Atyával való állandó kapcsolata.   

Minden nap áldás, minden nap, amit kapsz – ajándék, kegyelem. Ám, ha ez az a nap, amikor elbuktál, a csábítónak engedtél, nem okolhatod sem Istent, sem azt a bizonyos napot...

Ez az a nap, amit az Úrtól kaptam, amit Ő rendelt nekem? Mire fogom használni ezt a napot? Minden borús nap lehet áldott és megszentelt, minden hideg, zúzmarás napon örvendezhetek és gyönyörködhetek Isten csodáiban, jóságában. Mindennap elmondhatom, bizonyságot tehetek az embereknek, szeretteimnek tapasztalataimról, Istennel való kapcsolatomról... Arról, hogy mit jelent az a bizonyos nap nekem.

Nyomorúságom, betegségem, szegénységem ellenére is áldást kívánhatok mindennap az emberekre.

Milyen lesz a holnapi nap? Ne izgulj érte! Örülj, áldd az Istent a mai napért! Olyan kevés a dicsőítés, magasztalás, áldásmondás a mi ajkunkon! Zúgolódni, elégedetlenkedni, sopánkodni könnyebb. Pedig ez az a mai nap, amikor magasztalnod kell az Urat, örömmel. Ha megéred a holnapi napot, boldogabb leszel? Attól függ!...Pedig  boldognak kéne lenned! Ma van a hálaadás ideje, dicsőítsd az Urat, adj hálát a nehézségekért, az örömökért, adj hálát, ha valami nincs, mert tudja Isten a te nincsedet, s időben gondoskodni fog rólad. Ugye nem mersz vállalkozni a lehetetlen útra? Vállalkozz, áldjad az Urat, és hálaadással kérd Lelkének erejét, örömét. Akiben Isten Szent Lelke  munkálkodhat, az az ember a borús napokon is dicsőíti az Urat és nem engedi, hogy a hangulata, a ború, a felhők uralkodjanak a lelkén.

Köszönöm a mai napot, amivel megajándékoztál, Uram! Tudom, hogy figyeled életemet ma is. Uram, őrizz meg a sátán támadása idején! Adj éber, vigyázó szívet, hogy tudjak ellenállni a gonosz kísértésének! Szentlélek Isten, kérlek, töltsd be szívemet békességeddel, hálaadással, és erősítsd hitemet. Életem ideje kezedben van, óh de jó, hogy nincs okom aggódni, félni a holnapi naptól! Úr Jézus, mutasd meg, hogy ma kinek mondhatom el az örömhírt, a Te szereteted hírét! Köszönöm, hogy a Tied lehetek. Ámen

(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 46. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés