Kárpátinfo.net


| 2021. 11. 22. – 09:30 | Kárpátalja |
A Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templomban megtartották a Szt. Erzsébetre és a  mártírokra is emlékező búcsút. Fotó: Dupka György Facebook-bejegyzése

Hirdetés

A szigorú járványügyi előírásokat betartva, a Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templomban megtartották a Szt. Erzsébetre és a  mártírokra is emlékező búcsút.

Az eseményen ezúttal Weinrauch Ferenc Márió, OFM plébános-kormányzó celebrálta a rendhagyó misét - tudatta közösségi oldalán Dupka György történész.

A templomkertben lévő emlékműnél az egybegyűltek együtt emlékeztek az istentelen szovjetrendszer magyar áldozataira.

A Himnusz elhangzása után dr. Dupka György, az egyháztanács világi elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Majd Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője mondott emlékbeszédet.

Az ökumenikus Tisza Csillagkórus láger dallal adózott az elhurcoltak emlékének. Zárszavában Dupka György, a falu díszpolgára többek között elmondta, hogy a történelmi Magyarország területéről több mint egymillió magyar férfi és nő raboskodott a szovjet lágerekben.

Tiszabökényből és Tiszafarkasfalváról több mint 200 férfit kísértek 1944 őszén a  kényszermunkatáborokba.

Közülük már csak egy túlélő él, a Budapestre költözött Fóris Kálmán vízimérnök személyében, aki most töltötte be a 97. életévét.

Sorstársai közül 24 bökényi és 13 farkasfalvi férfi a lágerekből nem tért haza, idegen földben alusszák örök álmukat.További 8 bökényi lakost szovjetellenesség vádjával Gulág-rabságra ítéltek. Kétszer járta meg a lágereket a tiszaújlakiak és bökényiek hitvalló papja, Árvay Dezső római katolikus plébános.

Kökörcsény Pál görögkatolikus parókust 25 évre ítélték. A szónok a tivadarfalui Bence Ernő nagyapjára, a legendás Bencze Györgyre, a magyar Országgyűlés képviselőjére is emlékezett, akit tíz évre ítéltek, ő az egyik Gulág-rabtemetőben nyugszik.

A hitükért, családjukért, anyanyelvi kultúráért áldozták valamennyien életüket, amelyből ma is erőt meríthetnek az utódok a további küzdelemhez.

Márió ferences atya imát mondott az elhunytak lelki üdvéért. A mécses-gyújtás után a jelenlévők megkoszorúzták az emléktáblákat és a központi emlékművet. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult. 

A tiszabökényi emlékműre felvésett mártírok nevei: Árgyilán György (1911), Balogh András (1924), Berezovszky János (1915), Borsos József (1910), Cigus János (1912), Dudics István (1905), Illés Miklós (1907), Illés Zsigmond (1915), Mándi István (1910), Sárga Zsigmond (1916), Szabó József (1910), Váradi Mihály (1906), Virág István (1926). Korenyuk Toldi Miklós (1928), Dóka Sándor (1922), Fülöp György (1926). 

Elesett honvédek: Berezovszky Miklós (1913), Bocskor Dezső (1909), Borsos János (1911), Dupka András (1921), Erdélyi József (1902), Huta László (1919), Petruska László (1910), Ilosvai János (1919).
Szovjetellenesség vádjával Gulág-rabságra ítélt tiszabökényiek: Dupka István 81915), Huszti György (1908), Huszti Miklós (1917), Kapa István (1909), Kapincu Jenő (1921), Toldi Gábor (1893), Tatár Menyhért (1911). Bencze György, a Magyar Országgyűlés parlamenti képviselője. Árvay Dezső római katolikus plébános, Kökörcsény Pál görögkatolikus parókus.

Tiszafarkasfalva: Dankovics József (1903), Dankovics András, Danku Elek, Danku Elek (1928), Deszkovics András (1921), Fülöp János (1911), Gajdos Sándor (1907), Kotobé András (1922), Kovács Béla (1911), Molnár Pál (1907), Papp Elek (1917).

Elesett honvédek: Csoma Antal (1922), Csoma Kálmán (1926).

Hirdetés

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés