Kárpátinfo hetilap


| 2021. 11. 08. – 11:53 | Kárpátalja |
A beregardói temetőkertben álló ódon kápolna névadójának tiszteletére a helyi római katolikus hívek és az alkalomra érkező zarándokok az elmúlt szombaton Szent Imre-napi búcsút tartottak. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

A beregardói temetőkertben álló ódon kápolna névadójának tiszteletére a helyi római katolikus hívek és az alkalomra érkező zarándokok az elmúlt szombaton Szent Imre-napi búcsút tartottak. A magyar ifjúság égi közbenjárójaként tisztelt szent emléknapján Molnár János beregszászi esperes-plébános úgy fogalmazott, hogy a beregardói hívek lelkéhez különösen közel állnak az Árpád-házi szentek, utalva arra, hogy a település központjában álló gyönyörű ékszerdoboz, az új templom Árpád-házi Szent Kinga nevét viseli.

Rácz István benei plébános a búcsúalkalmon bemutatott szentmisét a családokért ajánlotta fel.

Taníts meg tetszésed szerint élni, olvasható a Bibliában, ahogy tette ezt zsenge ifjúkorától Imre herceg, emlékeztetett rá Rácz István. Első királyunk, a később szintén szentté avatott István fia ugyan igen korán, 26 évesen hunyt el, mégis teljes életétet élt, mivel azt maximális mértékben a Mindenhatónak ajánlotta fel. A XXI. század emberének, aki oly sok világi csábításnak van kitéve, és minduntalan időhiányban szenved, nem könnyű példát venni azokról, akik Istennek tetsző életükkel eljutottak a megdicsőültek közé. Ám ezt mindenképpen meg kell kísérelnünk ahhoz, hogy otthonra leljünk és befogadást nyerjünk az égi hazába. A felszínes vallásossággal legfeljebb embertársainkat tévesztjük meg, és őket is csupán egy időre, de végső soron önmagunkat csapjuk be.

Az igazi szeretet sem merül ki a társainkhoz való nyájas odafordulásban és érdeklődésben. Bár ezek a gesztusok is fontosak. Bizony az elesettek, a betegek állandó odafigyelést, gyámolítást igényelnek. Ezért kell növekednünk a cselekvő szeretetben, s ezért kell egész életünkben erre törekedni. Most, amikor Európa nagy részén a kereszténység, a keresztény értékek veszélybe kerültek, különös jelentőséggel bír valamennyiünk példája, emlékeztetett rá a misét bemutató pap. Vegyük észre, hogy rajtunk, hozzáállásunkon is múlik, milyen lesz, miként formálódik a közösségünk lelkülete. Beregardó maroknyi római katolikus közössége évekkel ezelőtt a gyarapodás útját választotta. Az itteniek templomépítő lelkülete remélhetően sokakat követésre sarkall. Nem feltétlenül új templom építésére, hanem saját közösségük megerősítésére. Nekünk pedig – nem csupán a fiataloknak, de a középkorúaknak és az időseknek is – Szent Imre példája, teljes lelkülettel Istennek szánt élete adjon erőt hitünk megerősítéséhez, a mindennapi terhek elviseléséhez.

A templombúcsú agapéval zárult.            

Kovács Elemér

Hirdetés

  • Szent Imre-napi búcsú Beregardóban
  • Szent Imre-napi búcsú Beregardóban
  • Szent Imre-napi búcsú Beregardóban
  • Szent Imre-napi búcsú Beregardóban

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 45. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés