Kultúra | 2021. 12. 10. – 11:15 |
A jövőre huszadik születésnapját ünneplő Együtt kárpátaljai kulturális folyóiratot a Kárpát-medence viszonylatában is elismert és megbecsült periodikaként tartják számon. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

A jövőre huszadik születésnapját ünneplő Együtt kárpátaljai kulturális folyóiratot a Kárpát-medence viszonylatában is elismert és megbecsült periodikaként tartják számon. Ezt a tényt támasztják alá azok a nagyszámú letöltések, amelyek az Országos Széchenyi Könyvtár digitális archívumának felhasználásával történnek, hangzott el azon az Irodalmi kilátón, amelyet a lap szerkesztőbizottsága szervezett.

A fórumnak otthont adó Beregszászi Magyar Konzulátuson a házigazdák nevében Beke Mihály András misszióvezető köszöntötte az egybegyűlteket, és annak a reményének adott hangot, hogy a világjárvány megfékezésére hozott intézkedéseket betartva tovább folytatódhat az a széles körű kulturális tevékenység, amely a külképviselet eddigi munkáját jellemezte. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fórum munkájába online is bekapcsolódhatott a művészetek iránt érdeklődő közönség.

Dupka György, a folyóirat felelős kiadója bevezetőjében arról szólt, hogy a jó gazda év vége felé számvetést tart, mint ahogy ezt teszi már évek óta az Együtt alkotógárdája is. Mindenképpen egy megújult lapról kell beszélnünk, amely az utóbbi időben az irodalom mellett a művészet, a humán tudományok és a kultúra számos ágát is felkarolta. Az Együttnek a mögöttünk hagyott csaknem két évtized alatt 104 száma jelent meg, az irodalmárok, a nyelvészek, a helytörténészek mellett számos, a vidékünkön élő képzőművésznek biztosítottak bemutatkozási lehetőséget.

A lap idei legfrissebb számát Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, a szerkesztőbizottság elnöke mutatta be.

Aki először azt fejtegette, hogy mi állhat az Együtt fokozatosan növekvő népszerűsége mögött. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy a színvonalas versek, prózai írások mellett rendre több olyan nagyobb lélegzetű tanulmány jelenik meg, amelyik méltán tarthat számot a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére. Vári Fábián László szólt arról is, hogy az Együtt legutóbbi számában S. Benedek Andrásra, a lap elődjének, az 1965–67 között megjelent szamizdat folyóirat mindenesére emlékeztek, akinek munkássága nagyban hozzájárult egy értékrendszerében időt álló kárpátaljai magyar irodalom létrejöttéhez.

A szerkesztők a Felnégyelt haza antológia megjelenését eredetileg a gyászos emlékű Trianon századik évfordulójára tervezték, ám csak nemrég került ki a nyomdából. Az 1920-tól 2020-ig terjedő időszakot átfogó több mint 300 verset tartalmazó kötetet Shrek Tímea, a kiadvány egyik szerkesztője mutatta be. Ferenci Attila színművész az elmúlt évszázad mindahány korszakának egy-egy jellemző költeményét olvasta fel. Zubánics László történész, egyetemi tanár A múlt tükrében elmerengve… c. kötetéről, amely a vidékünk életében meghatározó nemesi famíliák életén keresztül mutatja be XVI.–XVIII. századi hétköznapokat, Szemere Judit szerkesztő szólt. Maga Zubánics László ennek a kiadványnak az ukránul megjelent ikertestvérét ajánlotta az olvasók figyelmébe, megjegyezve, hogy a szláv anyanyelvű kollégák körében igen nagy érdeklődés tapasztalható a munka iránt.

Dupka György, aki az 1992-ben alapított Intermix Könyvkiadó igazgatója, gyorsmérleget készített a mögöttünk hagyott csaknem három évtized könyvterméséből, rámutatva, hogy már a 310 könyvcím is jelzi azt a hatalmas szellemi erőtartalékot, amellyel a kárpátaljai magyarság rendelkezik. Örvendetes, hogy ezek a kiadványok – jelentős részük hozzáférhető a digitális térben – igencsak népszerűek és olvasottak az egész magyar Glóbuszon.

Mi lesz veled nemzetiségi könyvkiadás? A fórum utolsó nagy témája kapcsán számos vélemény fogalmazódott meg. Végső konklúzióként azt szűrhetjük le, hogy mindenképpen fel kell készülni a számunkra, kárpátaljai magyarok számára kedvezőtlen változásokra.

Kovács Elemér

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 50. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.