Kárpátinfo hetilap


| 2021. 12. 02. – 11:41 | Kárpátalja |
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke arra emlékeztetett, hogy ideális esetben a mentor és a mentorált személy közötti kapcsolat olyan, mint a tanár és a diákja között kialakult harmonikus viszony, hisz a pedagógus feladata is végső soron az, hogy a reá bízott nebulót megóvja a felesleges kudarcoktól, és felkészítse az élet új kihívásaira. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

A Kárpát-medence magyarok által lakott térségei közül bő két évvel ezelőtt először a Vajdaságban, majd ezt követően Erdélyben, Horvátországban és a Felvidéken indult a kezdő vállalkozókat felkaroló mentorprogram. Amelynek lényege, hogy az ugyanazon szakterületen tevékenykedő tapasztaltabb vállalkozó rendszeresen megosztja ismereteit a fiatalabb sorstársával, és fokozatosan bevonja azt kapcsolati körébe.

Elérkezett az idő, hogy Kárpátalján is elinduljon ez a program, hisz az itt megszerzett tudásra, tapasztalatra ugyancsak nagy szükségük van a most vagy nemrég indított vállalkozásoknak, hogy ezen a nehezített terepen megmaradjanak és fejlődni tudjanak, hangsúlyozta a kárpátaljai mentorprogram nyitórendezvényén Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára, aki a szervezők nevében köszöntötte a szépszámú egybegyűltet. Az alkalomnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke arra emlékeztetett, hogy ideális esetben a mentor és a mentorált személy közötti kapcsolat olyan, mint a tanár és a diákja között kialakult harmonikus viszony, hisz a pedagógus feladata is végső soron az, hogy a reá bízott nebulót megóvja a felesleges kudarcoktól, és felkészítse az élet új kihívásaira. Egy jó mentor, akárcsak egy kiváló tanár, azon fáradozik, hogy pártfogoltja nála is sikeresebb legyen.

A szülőföldön való megmaradás és boldogulás elősegítése ma már elképzelhetetlen a Kárpát-medence magyarok által lakott különböző tájegységeinek gazdasági felzárkóztatása nélkül, hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki online kapcsolódott be a tanácskozásba. Magyarország nemzeti kormánya egy pillanatra sem engedte el a legnagyobb megpróbáltatásokat elszenvedő kárpátaljai magyarság kezét, maximálisan támogatta az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ és Alapítvány létrejöttét, annak pályázatait. Ennek köszönhetően az itteni vállalkozások életerősebbekké és edzettebbé váltak, többségüknek sikerült legyőzni az eléjük tornyosuló akadályokat. Budapest irányából a fő üzenet továbbra is az, hogy nem engedjük el egymás kezét, legyen szó külhoni magyar nemzetrészekről vagy vállalkozásokról. Az államtitkár hatalmas előrelépésként értékelte azt, hogy a Rákóczi Főiskola bázisán létrejöttek a szakképzési centrumok, amelyek biztosítják azt a tudásbeli hátteret, ami elengedhetetlen egy sikeres vállalkozás működtetéséhez. A mentorképzés szervesen beleilleszkedik abba a stratégiai folyamatba, amely végső soron az egységes Kárpát-medencei gazdasági térség létrehozását célozza.

A kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradásához feltétlenül szükség van az anyaország erkölcsi és anyagi támogatására, ám egyúttal fontos a fogadókészség megléte is, hangsúlyozta Barta József, a KMKSZ alelnöke. Emellett még egy lényeges dolognak is rendelkezésre kell állnia, ez pedig az a szervezet, amelyik a kapcsolattartást életben tartja és a pályázatokat lebonyolítja. Ebből a szempontból az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program jól vizsgázott, hisz az elmúlt évek alatt több mint nyolcezer vállalkozás vett részt sikeres pályázatokon. Az elnyert támogatás összértéke pedig meghaladja a 13 milliárd forintot.

A naprakész tudás fontosságát hangsúlyozta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, aki online csatlakozott a fórumhoz. Az elnök fontosnak tartotta, hogy Kárpátalján a magyar gazdasági szereplők helyzetbe hozása után a folyamatos képzésük is biztosított legyen. A gazdasági életben általában a konkurenciaharc dominál, ám ebben az esetbe a tapasztalatok átadása, a tudás megosztása kerül előtérbe, aminek egyértelműen pozitív a kicsengése.

A találkozón felolvasták Berki Mariannának, az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ igazgatójának a résztvevőkhöz intézett levelét, amelyben a szervezet vezetője azt hangsúlyozza, hogy bízik a kárpátaljai vállalkozók szakmai fejlődésében, s abban, hogy a mentorprogram megvalósulása révén a kapcsolati tőke új dimenziót nyit az új vállalkozások számára. A távlati cél mindenképpen az, hogy egy, a Kárpát-medencét átfogó vállalkozói hálózat jöjjön létre.

A fórumon elhangzott: a mentorprogram öt egynapos eseménysorozatból áll, amelynek megvalósulása a továbbiakban hibrid formában történik. A mostanit két online-találkozó, illetve három jelenléti találkozó követi. Ez a Kárpát-medence további részében már bevált gyakorlat.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • A naprakész tudás fontosságát hangsúlyozta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, aki online csatlakozott a fórumhoz.
  • Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke arra emlékeztetett, hogy ideális esetben a mentor és a mentorált személy közötti kapcsolat olyan, mint a tanár és a diákja között kialakult harmonikus viszony, hisz a pedagógus feladata is végső soron az, hogy a reá bízott nebulót megóvja a felesleges kudarcoktól, és felkészítse az élet új kihívásaira.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 49. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés