Kárpátinfo hetilap


| 2021. 12. 25. – 11:11 | Kárpátalja |
Augustus császár és Nagy Heródes idejében éppen béke volt Izraelben és az egész Római Birodalomban, azonban nagyon sok volt a háborús feszültség a szomszédos népek, s a gazdagok és a kizsákmányolt szegények között.

Hirdetés

Augustus császár és Nagy Heródes idejében éppen béke volt Izraelben és az egész Római Birodalomban, azonban nagyon sok volt a háborús feszültség a szomszédos népek, s a gazdagok és a kizsákmányolt szegények között.

Hasonló helyzetben vagyunk mi is. Keletről az orosz támadás fenyeget, nyugatról pedig – Ferenc pápa szavaival – a fasiszta és a kommunista diktatúrához hasonló tendenciák közelítenek. Ezért ma is időszerű megszívlelni az angyaloknak a betlehemi barlang fölött énekelt szózatát: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Ez a kinyilatkoztatás igaz marad a világ végéig: a jót akaró, igazságra törekvő emberek Isten dicsőségére élnek, de a hét fő bűn gonosz szellemeitől vezetett emberek a Teremtő szándékát megcsúfolva szégyent hoznak magukra és tragédiákat a világra.

Sokakat megtéveszt Heródes szelleme, aki halálra keresi a földre születő Messiás királyt, s eközben ártatlanokat végeztet ki. Mennyi ártatlan magzat meg sem tud születni, mert az emberi önzés nem akarja, nem engedi! Pedig a szülők Isten legelső parancsolata ellen vétenek, amit az embereknek adott: „Szaporodjatok és sokasodjatok!” Ördögi hazugság ejti rabul azokat, akik félnek a túlnépesedéstől. E világ Heródesei nem elégszenek meg a születéseket akadályozó eszközök és módszerek propagálásával, hanem a megszületett gyermekeket is igyekeznek megrontani, tiszta gondolkozásukat eldeformálni az interneten keresztül, sokféle módon rabjává tenni őket valamely bűnnek. A mértéktelen evés-ivás után az önzően gyakorolt szexualitás, sőt – ami egyre jobban fenyegeti a fiatal generációt – a szívet-lelket rontó, a tiszta gondolkodást mérgező pornófüggőség, ami aztán képtelenné teszi a fiatalokat az egészséges párkapcsolatra. Hogy mekkora szörnyű üzleti érdekek állnak e mögött, csak sejteni lehet.

Az első Éva utódai próbálnak Isten nélkül boldogulni, csakhogy ez nem lehetséges! Látjuk ezt Káintól kezdve napjaink sok életellenes, Isten-ellenes mozgalmáig. A Krisztus-hívők viszont a második Éva gyermekei, akik Szűz Máriához hasonlóan keresik Isten akaratát és igent mondanak az Ő tervére, áment az Ő akaratára.
Karácsony ünnepén döntsünk újra: Jézus születése váljék valósággá bennünk és köztünk! Az Ő Atyja minket, bűnbánó híveit türelmesen vár, irgalmasan visszafogad és magához emel, s megajándékoz mennyei békéjével, örömével.

Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!

Majnek Antal
munkácsi római katolikus megyéspüspök

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 51. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.