Kárpátinfo hetilap


| 2021. 12. 04. – 18:11 | Kárpátalja |

Hirdetés

„Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.” (Mt 2,18)

Minden, Betlehemben és környékén élő anya siratta gyermekét, mert Heródes király minden kétéves korú fiúgyermeket megöletett. A megjövendölt és megszületett zsidók királyát, Jézust akarta megölni! Nem lehet elképzelni, mily nagy és fájdalmas volt ott a sírás!

Az anyák hangja a legfájdalmasabb, ha gyermekeiket siratják. A betlehemi anyák nem tudtak és nem akartak megvigasztalódni! Jeremiás próféta így prófétált erről: „Hangos jajgatás hallatszik Rómában és keserves sírás: Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többé fiai!” (Jer 31,15)  

Hányan sírnak, és nem tudnak, vagy nem is akarnak megvigasztalódni! Nincs megnyugvás, vigasztalás, szenvedésük mérhetetlen, csak a sírás maradt számukra. Pedig Isten közel hajol a gyötrődő emberhez.

Szánja a szenvedőt. Többször olvashatjuk, hogy Jézus megszánta a beteget, a fáradt és éhes tömeget, a gyászoló anyát, testvért. Szintén Jeremiásnál olvashatjuk: „Ezt mondja az Úr: hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid! Mert meglesz szenvedésed jutalma!” (Jer 31, 16)

Ellenállhatok Isten vigasztalásának? Visszautasíthatom szeretetét? Sokan ellenállnak, visszautasítják, vádolják, okolják a halálért, tragédiáért. Talán, mert nem tudják, hogy Isten nem gyönyörködik a szenvedésben, és a halál az utolsó ellensége Istennek. Ezt az ígéretet olvashatjuk a Jelenések könyve 21, 4-ben: „…maga Isten lesz velük: és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé…”   

Mivel küszködsz, miért szenvedsz most? Mennyi bizalmad maradt Istenben? A kezébe tudnád tenni most a szenvedésedet, gyötrelmedet? Vagy haragszol rá? Úgy érzed, neked van a legnagyobb fájdalmad, és magadra maradtál a szenvedésedben?

Az életvidám, kedves Jamie, alig múlt húszéves, amikor megtudta, hogy vőlegénye meghalt, autóbalesetben.

Minden reménye, álma összeomlott. Szerelme meghalt, ő is szeretne meghalni. Perel Istennel, perel önmagával, haragszik az egész világra. Ki érti fájdalmát, meg tudnád vigasztalni?

Anna és férje már két éve reménykedve várták a gyermekáldást. Boldogan számolták a napokat, heteket, készültek a fogadására. Vásároltak, rendezgettek, álmodoztak, fiú lesz vagy kisleány? Már nevet választottak, s esténként énekeltek a babának. Egy álmatlan éjszaka, reggeli rossz közérzet, hatalmas hasító fájdalom: Anna rosszul lett. Az orvos aggódó tekintete rosszat sejtet… Igen, méhen kívüli terhesség, azonnal operálni, műteni kell, mert Anna elvérzik, belehal! A remény, a várva várt gyermek meghalt, elveszett! Ki érzi Anna fájdalmát, ki érti bánatukat? Őket mivel lehet vigasztalni?

Jim Bauer misszionárus és felesége Peruban, az őserdőben szolgáltak a bennszülöttek között. 2001 áprilisában a misszió repülőjével indultak látogatóba. Két kisgyermekük is velük volt, néhány hónapos kislányuk és nyolcéves kisfiuk. A repülőt lelőtték. A pilóta súlyosan megsebesült, a feleség és a kislány azonnal meghaltak, Jim Bauer misszionárus és kisfia életben maradtak. Kábítószercsempésznek gondolták a gépet, ezért lőtték le. Csak tévedés történt, ezért bocsánatot kért a perui hatóság. Kire haragszik ez a misszionárius? Istenre? De hiszen az Ő szolgája! A kábítószercsempészekre, a meggondolatlan légiellenőrökre?

Egy párbeszédet hallottam ezzel az emberrel. Nyugodt, békés hangon azt mondta: „Nem lehet elfelejteni, amit átéltünk! Feleségem és kislányom elvesztése fáj nagyon. De tudom, hogy Ők jobb helyen vannak, Isten országában. A szenvedés elkerülhetetlen ezen a földön. Az én Uram, Megváltóm is szenvedett ártatlanul, én csak tanítványa vagyok”.

Ha a pilóta felgyógyul a többszörös műtétek után, szeretne visszamenni a misszió területére, szolgálni. Nem fél? – kérdezték tőle. Nem! A Mester nyomdokában járok! – válaszolta.

Az elvesztett vőlegény, a még meg sem született gyermek, a misszionárus anya, feleség és kisgyermek nem voltak Isten védelme, oltalma alatt? Miért haltak meg? Miért kell szenvedni a túlélőknek? Hol vagy, én jó Istenem? – kérdezik, és kérdezhetik jogosan.

Mivel vigasztalhatom a szenvedőket? Van szenvedés, Isten gyermekei is szenvednek, mert ezen a földön élnek. Ez a föld egyszer megromlott a bűn által. Isten nem akar szenvedtetni senkit. Sátáni ötlet volt Jób gyötrése, szenvedtetése, testi-lelki fájdalma, gyásza. Tudomásul kell vennünk, hogy a megrontott emberi élet véges, minden embernek egyszer meg kell halnia. Jézusnak fájt, amikor látta gyászoló barátait. Ő maga is sírt a temetőben barátja, Lázár sírjánál! Veled érez fájdalmadban, gyászodban, megalázott állapotodban Jézus.

Vigasztalásunk, ígéretünk van Tőle. A földi szenvedés után van örök élet. Isten országában nincs többé gyász, elválás, halál. Nincs jajkiáltás és fájdalom. Maga Isten lesz velünk és letöröl minden könnyet a szemünkről.

Sírtak a betlehemi anyák kétezer évvel ezelőtt, sírnak ma is! Szenvedésünknek csak az örök élet országában lesz vége. Akinek ez kevés vigasz, többet szenved! Aki hisz Isten könnyet törlő kézérintésében, az türelmesen vár erre a vigasztaló érintésre. Sokszor éreztem ezt az érintést, sokszor legyőzte halálfélelmemet, enyhítette szenvedésemet.

Isten ígérte: meglesz a jutalma szenvedésednek! Engedd, hogy szívedre beszéljen, megvigasztaljon! Igazán csak Ő tud vigasztalni, mert szeret.   

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. (Zsol 62, 6–10.)

(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 48. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés