Kárpátinfo hetilap


| 2021. 12. 05. – 16:06 | Európai Unió |
Címlapképünk illusztráció. Fotó: Internet

Hirdetés

A civilizációk hajnalán, az általuk fontosnak és megvalósítandónak tartott információ rögzítését a képek biztosították.

A képek által hordozott információ célja: a megvalósulás (formáció). Pl.: az ősember, a barlang falára azért festett le egy sikeres vadászatot, hogy az valósággá váljon. Tehát az információ formai rögzítése (tradutum, mint a tradíció tárgya) és egy közegben történő kommunikálása (tradíció, mint a tárgy kiábrázolásának a módja) az emberi teremtés (creatio continuia, mint az emberi identitás küldetése) eszköze. A civilizációk által ismert és használt valamennyi írás az információt formációvá tenni hivatott képekből fejlődött ki (lásd: az egyiptomi hierográfiák képiségét mint képírást). Az írásfejlődés iránya: a teremtés mechanizmusának univerzalitása.

A teremtést szolgáló képek formai fejlődése: a sűrítő szimbolizmus. Tehát az információt hordozó képek, egyre általánosabban váltak megvalósíthatóvá és egyre koncentráltabb erővel tömörítették a jelentést. Pl.: a közösség által elfogadottan identitásjelenségként funkcionáló írásjelek (pl.: a betűk), mint a valóságteremtés képi eszközeinek stilizált szimbólumai, az írás-olvasás tanítási-tanulási (szintén közösségi identitásmegnyilvánító) rítuselsajátításának következtében mindenki által reprodukálhatóak; ezért az emberi teremtés lehetősége széles körben kiterjedhet (lásd: az analfabétizmus visszaszorulásával fordított arányosan fejlődött a társadalom; mert az írás személyes birtoklásával, mindenki hatékonyabban lehetett az emberi teremtés forrása).

S az írás minél inkább kapcsolódik a személyhez (pl.: személyfejlődési megtestesülésként „dédelgetett” személyiségjegyeket hordoz), annál nagyobb esélye van, az adott személyt, az információban foglalt érték kibontakoztatása által, az objektív teremtés szubjektív küldetésében segíteni. S fordítottan: amennyiben a formációvá alakítandó információt hordozó írás bármilyen okból is eltávolodik a személytől, a személy kibontakozása és teremtésbeli küldetése (minimum) korlátozódik (inkább: lebénul). Tehát a teremtés lehetőségét kiterjeszteni hivatott (és eddig a hivatását az európai civilizáció felemelésével sikeresen teljesítő) „Guttemberg-galaxis” szertefoszlásával (foszlatásával?), ha a formálandó információ elveszíti az írás általi szimbolizmusának univerzalizmusát és ismét a képi világába húzódik vissza (!) (lásd: a másodperces képi hatások általi kommunikáció online térben való kérlelhetetlen hódítását), az információ kommunikálásának és ezért megvalósításának a lehetősége a tömegek számára elérhetetlenné válik.

E teremtéslehetőség megvonásának borítékolható következménye: a társadalom tehetetlenné válása, irányíthatósága és irányítottsága; a társadalmi rétegek a maitól is sokkal jelentősebb szétválása; az európai kultúra eljelentéktelenedése (mindez, a társdalom számára csak irányított észlelési lehetőségekkel, a teljes valóság észlelésének lehetősége nélkül).

Radvánszky Ferenc

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 48. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés