Kárpátinfo hetilap


| 2021. 03. 14. – 12:22 | Kárpátalja |
A fórumon Sin József, a KMKSZ beregszászi járási középszintű szervezetének elnöke arról szólt, hogy a földviszonyok kérdésében is a változások korát éljük.

Hirdetés

A KMKSZ kezdeményezésére az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ már évekkel ezelőtt felvállalta azoknak a gazdáknak a megsegítését, akik a felszámolt kolhozokból földet kaptak.

A segítség a parcellák tulajdonjogi dokumentumainak elkészítésére irányult. A meghirdetett pályázat iránt már a kezdetekkor igen nagy érdeklődés mutatkozott, a megyében összesen közel tizenhatezer pályázat futott be.

Később lehetőség nyílott a kibővített háztáji földpapírjainak elkészíttetésére is. Tudni kell, hogy faluhelyen nem csupán az egykori kolhoztagok és kolhoznyugdíjasok jutottak földhöz, hanem az itt élő szociális munkások, tanítók stb. is. Az immáron GPS-koordinátákkal rendelkező új típusú földpapírok elkészítése folyamatos.

Nemrég a Beregszászi járásban újabb nagyszámú dokumentum készült el, melynek a földtulajdonosokhoz való eljuttatását a KMKSZ alapszervezeti elnökök és a szervezet aktivistái vállalták.

Friss fejlemény, hogy az új önkormányzati struktúrák megalakulásával jelentősen változtak a vonatkozó jogszabályok Ukrajnában. Ezek ismertetésére és a földhöz való jutás lehetőségeiről beszéltek a jelenlevőknek Beregszászon azon a találkozón, amelyet a KMKSZ járási szervezete hívott össze a szervezet tagjai és az érdeklődők számára. A fórumon Sin József, a KMKSZ beregszászi járási középszintű szervezetének elnöke arról szólt, hogy a földviszonyok kérdésében is a változások korát éljük. Most arra kell törekedni, hogy az önkormányzati kistérségek mihamarabb megkapják a területükön levő földrészlegekkel kapcsolatos jogosítványokat a földügyeket kezelő állami alaptól (Derzsgeokatasztr). Nagyon lényeges, hogy a kárpátaljai földek a kárpátaljai lakosok tulajdonába kerüljenek. Az ülésen jelen volt Vincze István, a beregszászi kistérség alpolgármestere, a nemrég létrejött BeregLand civil kezdeményezés irányítója. Aki elmondta, hogy az általa irányított szervezet fő feladatának tekinti azoknak a helybélieknek a segítését, akik földhöz szeretnének jutni.

Ehhez a vonatkozó jogszabályok valamint az egyes kistérségi önkormányzatoknál kialakult helyzet pontos ismeretére van szükség. A találkozón részt vevő másik szakember, Farkas-Kordonec Gabriella jogász arról szólt, hogy milyen új kihívásokkal jár az, hogy a nyár közepén Ukrajnában feloldják a termőföldek eladásával kapcsolatos moratóriumot. Arra biztatta a faluhelyen élőket, hogy éljenek azzal a jogukkal, hogy Ukrajnában mindenkinek alanyi jogon jár két hektárnyi földterület. Az is nagyon fontos, hogy a gazdáknak már a tulajdonában levő földek papírjai rendben legyenek, szorgalmazni kell ezek mihamarabbi elkészítését. A jogász beszámolt olyan esetekről is, amikor a helyi tanácsok tudta nélkül más állami szervek osztottak ki földparcellákat.

Eszenyi Gábor

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 10. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés