Kárpátinfo hetilap


| 2021. 03. 18. – 14:14 | Kárpátalja |
Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Beregszászon az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium bázisán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az égisze alatt működő Görögkör szervezésében immár hetedik alkalommal tartottak keresztény tudományos diákköri konferenciát. A pandémia okozta veszélyhelyzet miatt erre ezúttal az online térben került sor. A tudományos fórumra, mely két szekcióban zajlott, tíz pályamű érkezett.

A szervezők nevében Marosi István, a szakkollégium igazgatója, a Görögkör vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, a következőket hangsúlyozva: a tudomány és a kereszténység nem áll távol egymástól, az istenhitet a tudományban is meg kell tartani. A természettudósok végül is azt a világot kutatják, amelyet az Isten teremtett számunkra. Napi valóság, hogy a digitális tér iszonyú távolságokat képes áthidalni, hisz több ezer kilométerre levő szeretteinket láthatjuk magunk előtt a képernyőn. És ekkor döbbenünk rá, hogy Isten még ennél is nagyobb és távolibb. Most kell rájönnünk arra, hogy a digitális lehetőségek elvisznek ugyan bennünket egymáshoz, de összekapcsolni csak az Isten tud.

A konferencia célkitűzéseit Marosi István a következőképpen fogalmazta meg: „Célunk a keresztény szellemiségű tudományosság szorgalmazása, a különböző szakterületek keresztény vonatkozásának megtalálása, a történelmi egyházak örökségének és értékrendjének tudományos kutatásokban való megjelenítése. És nem utolsó sorban a keresztény értékrendet valló magyar hallgatók találkozási lehetőségeinek a megteremtése.”

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke megnyitó beszédének a vezérgondolata így hangzott: Isten a káoszból rendet teremt, s valljuk be őszintén, az ember időnként elég nagy káoszt tud maga körül teremteni. Aki komolyan veszi a tudományt, és kellő komolysággal műveli azt, az rendszerez, a tudáshalmazban megpróbál rendet teremteni. És hamar belátja, hogy minden összefügg mindennel. A hívő lélek számára – ezt már életünk során számtalanszor megtapasztaltuk – kitágul a látóhatár.

A konferencia résztvevőihez küldött videó üzenetében Csernicskó István, a Rákóczi Főiskola rektora arra buzdította a mostani megmérettetésen résztvevő diákokat, hogy őrizzék meg természetes kíváncsiságukat. Hisz könnyű belátni, ha tudományos problémára bukkanunk, arra csupán a tudomány segítségével találhatunk magyarázatot. A rektor a továbbiakban felhívta a figyelmet arra is, hogy a világon a legjobb dolgok egyike, ha olyan munkát választunk, amelyet szeretünk, s amely rengeteg érdekes inspirációt ad számunkra.

A résztvevők először plenáris ülésen vehettek részt, melyen meghallgathatták Janka Ferenc filozófus, a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar tanszékvezető főiskolai tanárának Hit és tudás c. előadását. A konferencia során számos érdekes előadás hangzott el többek között arról, hogy milyen élményekkel gazdagodtak a Határtalanul program keretében Kárpátaljára érkező magyarországi iskolások, továbbá miként változtak megyénk lakóinak utazási szokásai a Covid-19 járvány hatására, illetve, hogy milyen eredményeket érhetünk el a tudásszint-mérés terén az e-tesztek segítségével. Előadások hangzottak el a kárpátaljai népi vallásosság és vallásgyakorlás témakörében is.

A virtuális térnek köszönhetően a fórumon résztvevő diákok, valamint az értékelő bizottság tagjai több mint egytucat helyszínről kapcsolódtak be a konferencia munkájába.

Az előadások meghallgatása után – az előzetes opponálást figyelembe véve – a zsűri az alábbi eredményeket hirdette ki:

A matematika- és fizikatudományi szekcióban Bence Norbert, az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karának PhD-hallgatója lett a legjobb, míg a társadalomtudományi csoportban Sereghy Xénia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének PhD-hallgatója ért el első helyezést.

Mint megtudtuk, az elhangzott pályamunkák hamarosan konferencia-kötetben összegyűjtve is megjelennek a Görögkör gondozásában.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • A VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián
  • A VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián
  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 12. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés