Kárpátinfo hetilap


| 2021. 03. 27. – 08:08 | Kárpátalja |
Öt évvel ezelőtt alakultunk húsz taggal, mára a létszámunk ötven főre bővült.

Hirdetés

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) egyesületi formában működő keresztény, civil szervezet, mely az értelmiséget igyekszik összefogni. A KÉSZ 1989-ben alakult Magyarországon. A szervezet egyfelől saját tagjai lelki-életét igyekszik erősíteni, másfelől pedig a közélet minden területén, a keresztény vallási alapokon állva, Jézus Krisztus tanításaiból levonható következtetésekkel szolgálni.

A legnagyobb magyar keresztény civil szervezet minden határon túli magyarlakta területtel igyekszik együttműködni. Ennek eredményeként 2015-ben Beregszászban is megalakulhatott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Céljaikról, tevékenyégi körükről Jakab Eleonórát, a szervezet elnökét kérdeztük.

– Ismerjük meg közelebbről Jakab Eleonórát!

– Mezőváriban születtem, azonban korán elköltöztünk Beregszászba, ennek okán tősgyökeres beregszászinak vallom magam. Szeretem ezt a várost. Középiskoláimat a helyi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolában végeztem. Szívesen emlékszem vissza azokra az évekre, sokat köszönhetek tanáraimnak, akik megtanították meglátni az értékeket az életben. Pedagógus családban nevelkedtem, így számomra nem is volt kérdés, hogy én is erre a pályára szeretnék lépni. Így aztán az Ungvári Állami Egyetem biológia szakára felvételiztem, melyet sikeresen be is fejeztem. Ez lett az én utam, melyet Istentől kaptam.

– Több mint harminc éve oktatja a felnövekvő nemzedékeket. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott ez idő alatt?

– Pályám kezdetén egy évig szervezőpedagógus voltam (akkor pionírvezetőnek hívták), a Gecsei Általános Iskolában és a Beregszászi 9. Számú Általános Iskolában. Az egyetem befejezését követően tanítottam Mezőváriban, Kisbégányban, majd visszatérhettem almamáterembe, a Beregszászi 4. számú Középiskolába.

Hét évet dolgozhattam ott, amely időszak szintén meghatározó volt számomra, hiszen egykori tanáraimnak már kollégájaként voltam ott. Ezt követően tagja lehettem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium oktatói karának. Ott voltam az iskola alapításától kezdve. Huszonöt évet töltöttem el a gimnáziumban. Ma is nagyon nagy szeretettel gondolok az ott eltöltött évekre, a kollégákra, akikkel jóban-rosszban együtt küzdöttünk.

Ma pedig a Rákóczi Főiskola oktatójaként tevékenykedem, immáron közel 20 éve. Mondanom sem kell, számos meghatározó pillanata volt a pályámnak, a diákok lelkesedése ma is energiával tölt fel. Ezt a hivatást csakis szívvel-lélekkel lehet végezni.

– Mit tudhatunk a Keresztény Értelmiségiek Szövetségéről?

– A magyarországi KÉSZ egyik célja, hogy összefogja a határon túli magyar értelmiségeket is. Így Michels Antal atya, egykori beregszászi római katolikus plébános és az egyházközség tanácsa közösen kezdeményezték, hogy városunkban is alakítsuk meg a szervezetet. Engem választottak a szervezet elnökévé. Öt évvel ezelőtt alakultunk húsz taggal, mára a létszámunk ötven főre bővült. Vállaltuk, hogy a még itt maradt értelmiségieket összefogjuk, a keresztény értékeket képviseljünk és ezeket közvetítsük mások felé. Az évek alatt rendszeres programjaink lettek többek között magyar kultúra napi művészeti kiállítás, az ’56-os forradalomra való megemlékezés. Foglalkozunk az ifjúsággal, karitatív munkát is végzünk. Emlékkonferenciát rendeztünk dr. Linner Bertalan sebész születésének 130. évfordulója alkalmából. A konferencia keretében bemutatásra került Bunda Rita és Bunda Szabolcs Linner doktor, egy nem mindennapi orvos története című dokumentumfilmje.

Megalapítottuk a Linner-díjat, melyet minden évben egy-egy olyan egészségügyi dolgozónak ítélünk oda, aki keresztényi magatartásával önzetlenül szolgálja közösségét. Létrehoztuk a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban a Linner Bertalan-emlékszobát, ahol a doktor dokumentumai, személyes tárgyai tekinthetőek meg. A felajánlásokat a beregszászi Prófusz családnak köszönhetjük, akik ötven éven át őrizték Linner Bertalan relikviáit.

– Városunknak több neves szülöttje is van. Hogyan alakult ki, hogy épp Linner Bertalanra esett a választás?

– Jelenlegi plébánosunk, Molnár János atya vetette fel először a gondolatot, hogy érdemes lenne kutatni a doktor múltját, mivel az idősebb korosztály gyakran emlegette mint hívő keresztény orvost. Én is hamar belelkesültem, mivel tágabb családi körünk rokoni szálon kötődik a Linner családhoz. Gyerekkori élményeimből emlékszem a hozzá fűződő történetekre, így ennek hatására kezdtem el kutatni az ő életútját. Ebben nagy segítségemre volt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvtára, melynek köszönhetően betekintést nyerhettem az Országos Széchényi Könyvtár állományába, ahol nagyon sok érdekes dologra bukkantam.

– A mindennapok feladatai mellett hogyan jut ideje a töltekezésre?

– Megpróbálom precízen beosztani az időmet, s ehhez tartani magam, hogy jusson idő sok mindenre. Férjemmel tevékenyen éljük a mindennapokat, szeretünk dolgozni, alkotni. Jól kiegészítjük egymást, támogatjuk a másik hobbiját, ami nagyon fontos. Két lányunk van, akik Magyarországon találták meg boldogulásuk útját. Idősebbik lányunk a Hagyományok Házának programszervezője, a fiatalabbik lányunk angol nyelvű ügyintéző egy külföldi cégnél. Amikor a lehetőségek engedik, hazalátogatnak, vagy mi utazunk el hozzájuk. Emellett nagyon szeretek olvasni, a könyvek világában elmerülni egy csodálatos érzés.

– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

– Tervek mindig akadnak, mint említettem, tevékeny család vagyunk. Szeretném még folytatni a pedagógiai pályámat, hogy minél többeket megismertethessek a tudomány szépségével. Nagy vágyam, hogy megjelentethessek egy olyan kiadványt, amelyből a ma fiataljai képet alkothatnak a ’80-as évek mindennapjairól.

– Mi pedig további sikereket kívánunk céljai megvalósításához!

Kurmay Anita

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 12. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés