Kárpátinfo hetilap


| 2021. 03. 06. – 07:07 | Kárpátalja |
Tavaly több ezer élelmiszercsomaggal, téli tüzelővel tudtuk segíteni a nehéz helyzetű családokat.

Hirdetés

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A szervezet az összefogás erejével nyújt hatékony segítséget a nélkülözőknek és bajbajutottaknak.

Vidékünkön is nagy szükség van a segítségnyújtásra, hisz sajnos számtalan olyan család él itt, akik a mindennapi megélhetésüket sem, vagy csak nehezen tudják biztosítani. Az ő felkarolásukra hozta létre a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Svájci Evangélikus Egyházak Segélyszervezete (HEKS) és több magánszemély az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központot. A beregszászi székhelyű alapítvány többek között tanodát működtet a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, segélyben részesíti a rászorulókat. Munkájukat Gerevich János, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Ukrajnai Képviseletének vezetője, az Advance Központ egykori igazgatója mutatja be.

– Ismerjük meg közelebbről Gerevich Jánost!

– Balazséron születtem, iskoláimat a Beregszászi 1. Számú Középiskolában kezdtem, majd az 5. számú középiskolában folytattam. Ezt követően felvételiztem a Lembergi Egyetem orvosi szakára, azonban a felvételi nem sikerült. Nagy vágyam volt, hogy fejlesszem tovább a történelemről megszerzett tudásomat, hiszen ez a tantárgy mindig is érdekelt, így beiratkoztam az Ungvári Állami Egyetem történelem szakára. A diplomám megszerzését követően több beregszászi iskolában is dolgoztam, oktattam a gyerekeket a történelem tudományára. Emellett városi, majd megyei képviselő lettem, valamint a Beregszászi Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese voltam. Több mint húsz éve tevékenykedem a szociális szférában, nagy büszkeség számomra, hogy 2000-ben részese voltam az Advance Központ megalapításának, amelynek több évig igazgatója voltam.

– Hogyan került közel a szociális szférához?

– 1998-ban dolgoztam a Közigazgatási Hivatalnál. Abban az évben hatalmas árvíz pusztított a Tisza menti településeken. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet akkor határozta el, hogy segít a károsultaknak. Szerettek volna létrehozni Beregszászban is egy irodát, így megalapítottuk a Beregszászi Járási Szociális Alapítványt, melynek én lettem a vezetője. Hogy mélyebben belelássak egy ilyen alapítvány működésébe, Amerikában egy továbbképzésen vettem részt. Ott megismertették velünk, hogy egy civil szervezetnek mi a szerepe a társadalom életében. Megtanulhattuk, hogyan és milyen céllal jönnek létre a szervezetek, hogyan tudnak kapcsolatokat építeni, finanszírozáshoz jutni. Itthon aztán megpróbáltam eredményesen hasznosítani az ott szerzett ismereteket, tapasztalatokat. Az alapítvány tevékenységi körének bővülése, az, hogy már nem „csak” segélyezési programokat valósított meg, hozta a névváltoztatási döntésünket. Így született újjá az alapítvány immár Advance Központ néven, amely nemcsak segélyeket nyújt a rászorulóknak, hanem tanácsokkal igazítja el őket a minden napi életben.

– Milyen programok valósulnak meg a központban?

– Az évek során számos projektünk volt már. 2003-tól oktatóközpontot működtettünk, melynek keretében számítógép-kezelői tanfolyamokat szerveztünk munkanélküliek, rokkantak, valamint más hátrányos helyzetben lévők számára. Ennek a központnak a működése jelenleg szünetel, de a jövőben szeretnénk újra elindítani.

Emellett szakképzést indítottunk a szociális munkások számára, akik így egészségügyi alapismereteket sajátíthattak el. Ma tanoda és fejlesztőház működik az épületben. Ennek keretében hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását céloztuk meg.

– Emellett elindították a Biztos Kezdet Ház programot, ahol anyukákkal és óvodába még nem járó gyermekeikkel foglalkoznak.

– Felismertük azt, hogy sok olyan szociális hátrányokkal küzdő család él vidékünkön, akiknek szükségük lenne egy olyan közösségi helyre, ahol a kisgyermekes édesanyák megbeszélhetik gyereknevelési vagy más problémáikat, szükség esetén szakember bevonásával. Ezért 2017-ben elindítottuk programunkat, ahová 0-3 éves korú gyermekükkel várjuk az édesanyákat. Szakemberünk védőnői, gyermeknevelési és egyéb kérdésekben is tanácsokkal látja el a programban részt vevő anyukákat. Itt egy megfelelően berendezett, különböző fejlesztő játékokkal ellátott helyiségben folynak a készség- és képességfejlesztő foglalkozások. A tanácsadói és fejlesztési szolgáltatásokon kívül más lehetőségeket is nyújt a program számukra.

– Hogyan hatottak önökre az elmúlt év nehézségei?

– Ez az időszak senkinek sem könnyű. A kiegyensúlyozott anyagi helyzetben lévők is megszenvedik a mostani körülményeket, de a hátrányos helyzetűek még inkább érzik ennek következményeit. Tavaly több ezer élelmiszercsomaggal, téli tüzelővel tudtuk segíteni a nehéz helyzetű családokat. A segítségre szorulóknak fontos, hogy tudják, ránk számíthatnak a nehéz helyzetben is.

– Mindemellett hogyan jut ideje a töltekezésre?

– Mára mindkét gyermekünk külföldön alapított családot, mikor időnk engedi, őket szoktuk meglátogatni. Unokáink mosolya minket is feltölt energiával. Emellett nagyon szeretek utazni. Mint említettem, szenvedélyem a történelem, a történelmi helyek megismerése. Szeretem magam felfedezni azokat a tájakat, amelyek fontos szerepet töltöttek be a történelem folyamán.

– További tervek…

– Sokféle tervünk van, reménykedünk abban, hogy mindet meg is tudjuk valósítani. Egyik ilyen nagyobb projektünk, hogy egy EU-s pályázat keretében szeretnénk létrehozni egy Biztos Kezdet Házat Nagyberegen. Továbbá, ha a vírushelyzet engedi, folytatnánk a tanodai munkánkat. Hisszük, hogy mihamarabb visszatérhet az élet a megszokott medrébe.

– Mi pedig további sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 9. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés