Kárpátinfo hetilap


| 2021. 04. 15. – 08:30 | Kárpátalja |
Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Az elkötelezett művész pályája az örökös útkeresés. Az érzelmek, a tudatalatti feltárása számunkra az egyik legizgalmasabb feladat, hangsúlyozta Habda László festőművész azon a tárlatmegnyitón, amelyre április 14-én Magyarország Beregszászi Konzulátusa Munkácsy Mihály kiállítótermében került sor. Ma még meglepően hangzik, ám meggyőződésem szerint mindinkább nyilvánvalóvá lesz, hogy a modern nonfiguratív művészet ugyanúgy realista, mint amit a korábbi évszázadok nagyjai műveltek.

Az online térben megtekinthető kiállítás megnyitóján Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte a kevés számú jelenlevőt, azt hangsúlyozva, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések szigorú betartása mellett a külképviselet munkatársai továbbra is fontosnak tartják a kortárs kárpátaljai festőművészet, a megyében működő alkotók művészeti törekvéseinek a bemutatását. Ezúttal egy olyan igazi huszonegyedik századi festő kiállításának a megnyitójára került sor, amely egyszerre táplálkozik a kárpátaljai tradíciókból, és merít a nemzetközi kortárs képzőművészeti tendenciákból. Vásznait a látványhű festészettel szakító absztrakt felfogás, merész asszociációk és dekoratív színek jellemzik, hangsúlyozta a diplomata.

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul megnyitó beszédében kiemelte: Habda László idejekorán felismerte annak lehetőségét, hogy a legújabb absztrakt nonfigurális, konceptuális művészetet a kárpátaljai festészeti tradíciókkal vegyítve olyan egyéni hangvételt, stílust lehet kialakítani, amely egyaránt megfelel a legkorszerűbb nemzetközi és a helyi kárpátaljai törekvéseknek. Műveiben ugyan kimutatható a kárpátaljai festészeti tradíció, ám ez nem feltétlen a hagyományok szolgai követését jelenti. Művészetét ily módon a folyamatos kísérletezés jellemzi, amellyel új utat kíván nyitni az ismeretlen, az eddig még nem látottak felé. Képeivel új világot, kozmoszt teremt. Művészetének fontos momentumai a jelek. Ezek több tőről fakadnak: legyenek azok a gyermekrajzok naivitását mutató stilizált jelek, epikus időtlen szimbólumok, vagy az esetlegesen a város falára karcolt ábrák fogalmi szintre emelése.

Erfán Ferenc, az Ungvári Boksay Múzeum igazgatója a pályatárs méltatásában arról szólt, hogy Habda László mindegyik vászna olyan mély érzelmeket közvetít, amelynek hatása alól nem tudja kivonni magát a képeket szemlélő. Így van ez még akkor is, ha a néző számára nem teljesen világos a festmények üzenete. Elismerjük, hogy nem mindig könnyű ennek az üzenetnek a megfejtése, ám valószínűleg ettől olyan izgalmas az egész.

Habda László művei újszerűségükkel meghökkentik az efféle látványhoz nem szokott hazai nézőt, s egyúttal gondolkodásra is kényszerítik a művészet mibenlétét, célját, fejlődési irányait illetően. Ennél többet nem is kívánhatunk egy elkötelezett alkotótól.

A művész pályáját az örökös útkeresés jellemzi, hangsúlyozta Habda László. Aki örök hálát adott a sorsnak azért, hogy Budapesttől Bécsen, Rómán át Párizsig és Madridig az ottani galériákban láthatta, hogy mik jellemzik a kortárs művészeti törekvéseket. Útkeresés és folytonos megújulás – ez jellemzi leginkább a XXI. század művészetét, ez a törekvés hatja át majd a további századokét is, vallja meggyőződéssel Habda László.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • Habda László kiállítása Magyarország Beregszászi Konzulátusán
  • Habda László kiállítása Magyarország Beregszászi Konzulátusán

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 16. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés