Kárpátinfo hetilap


| 2021. 04. 23. – 21:23 | Kárpátalja |
A külügyi képviselet irányítói, barátok, pályatársak, munkatársak és a sajtó képviselői köszöntötték a hetvenedik születésnapját a közelmúltban ünneplő, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László költőt, prózaírót, néprajzkutatót.

Hirdetés

Rendhagyó és igen meghitt alkalomra került sor Magyarország Beregszászi Konzulátusa Munkácsy Mihály termében. A külügyi képviselet irányítói, barátok, pályatársak, munkatársak és a sajtó képviselői – természetesen a járványügyi szabályokat betartva – köszöntötték a hetvenedik születésnapját a közelmúltban ünneplő, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László költőt, prózaírót, néprajzkutatót. Ő ma a kárpátaljai magyarság szívhangja – fogalmazott beszédében az ünnepelt egyik méltatója. Verseit, regényeit, elbeszéléseit jellemezve pedig ezt olvashattuk: írásait a mindenek felett álló szépségigény jellemzi.

Maga az alkotó pedig arra a kérdésünkre, hogy mi ma egy (kisebbségben élő) költő-író feladata, így fogalmazott: legfőképpen az, hogy olyan művek kerüljenek ki a tolla alól, amelyekben az egyéni törekvéseken keresztül a közösség sorsa, annak vágyai, céljai és álmai megfogalmazódnak.

Méltatásában Szilágyi Mátyás főkonzul a következőket hangsúlyozta: Vári Fábián László a KMKSZ alapító tagjaként, alelnökeként az 1990-es években a kárpátaljai magyar nemzeti önmegfogalmazás, a szellemi-kulturális-közösségi eszmélés és önrendelkezés tevékeny kezdeményezője és alakítója. Az ünnepelt azon kevés számú ma élő magyar nemzeti beállítottságú irodalmi, közéleti személyiségünk, akiről a szó tényleges értelmében elmondható, hogy a szovjet nép- és nemzetelnyomó diktatúra ellen fejét felemelő polgárjogi harcosunk a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveitől kezdődően. A költő lírai művei súlyos, sok esetben apokaliptikus kicsengésűek, ezzel elővigyázatosságra, fokozott éberségre inti olvasóit. Görömbei András, Kossuth-díjas irodalomtörténész írta verseiről: „Művészetének megkülönböztető értéke a magyarságért érzett történelmi és jelenkori felelősség művészi megnyilatkozása”. „Szeretném itt különösen kiemelni, egyben példaképül is állítani minden magyar ember elé Vári Fábián Lászlónak a magyar anyanyelvhez, édes anyanyelvünkhöz fűződő szenvedélyes szeretetét”, fogalmazott a főkonzul. Nyelvbe sűrített haza – egyik méltatója így összegzi azt a fogalmi rendszert, amelyben a költőnek az anyanyelvhez mint a magyar nemzeti identitás elsőszámú hordozójához való töretlen hűsége és ragaszkodása elemi erővel megnyilvánul.

Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára Vári Fábián Lászlót példaképül állította a mai kárpátaljai magyarok elé. Az ő küzdelmes életútja bizonyíték arra, hogy így is lehet, végső soron így kell, és csak így érdemes magyarnak lenni itt, a Kárpátok alján, felvállalni annak a közösségnek a képviseletét, amelyhez tartozunk.

Marcsák Gergely fiatal irodalmár, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagja az ünnepelt munkásságát elemezve kiemelte: Vári Fábián László valószínűleg a kárpátaljai magyarság elzártságából adódó sajátos prózanyelvet teremtett regényeiben, higgadt és kiművelt elbeszélésmóddal párosítva azt. Prózai írásaiban a legfontosabb, hogy a személyes tapasztalat közösségi élménnyé formálódik. A szerző lírai világát pedig a szikár kifejezésmód, a népköltészeti letisztultság, a cizellált, míves szavak jellemzik leginkább.

A költészet – akár egy kései gyermek vagy a kisunoka – fiatalon tart, fogalmazott köszöntőjében Beke Mihály András első beosztott konzul, a pályatárs. A költőnek lélekben mindenképpen fiatalnak kell maradnia. Vári Fábián László nemcsak fizikai, de szellemi értelemben is hazájának tekinti az egész Kárpát-medencét. Verseiben ott él Farkas Árpád, Nagy László, Illyés Gyula és Mikes Kelemen lelke. A régióban élők viszonzásul pontosan értik a költő sorait: „Mindkét hazából kiárvulva, csak hitünkben töretlenül, lelkünk hófehér vásznaira Isten árnyéka nehezül”.   

Dupka György, Kárpátalja egyetlen irodalmi folyóiratának, az Együtt-nek a felelős kiadója beszámolt róla, hogy készül egy, a kárpátaljai költészetet reprezentáló antológia, amelyben természetesen Vári Fábián László versei is helyet kapnak. Zubánics László, az UMDSZ elnöke köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy az ünnepelt versei nagyban segítenek abban, hogy a kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön otthon érezzék magukat. Mert a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc alakját, vagy hűséges apródjának, Mikes Kelemennek a személyiségét senki sem tudja olyan hitelesen felidézni, mint ő.

Vári Fábián László köszönetet mondott az elismerő szavakért, hangsúlyozva, hogy sok szerető szándék és számos őt szívébe fogadó ember erőfeszítése kellett ahhoz, hogy a járvány okozta megpróbáltatások idején ez a mostani ünnepség ilyen szépen sikerüljön.

Az ünnepségen Kacsur András, a Kárpátaljai Megye Magyar Drámai Színház igazgatója Vári Fábián László Ady alkonya című megzenésített versét adta elő gitárkísérettel. Az alkalmat Szarvadi Beáta, a Nagyszőlősi Bartók Béla Zeneiskola tanárának hegedűjátéka tette meghitté.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • A külügyi képviselet irányítói, barátok, pályatársak, munkatársak és a sajtó képviselői köszöntötték a hetvenedik születésnapját a közelmúltban ünneplő, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László költőt, prózaírót, néprajzkutatót.
  • A külügyi képviselet irányítói, barátok, pályatársak, munkatársak és a sajtó képviselői köszöntötték a hetvenedik születésnapját a közelmúltban ünneplő, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László költőt, prózaírót, néprajzkutatót.
  • A külügyi képviselet irányítói, barátok, pályatársak, munkatársak és a sajtó képviselői köszöntötték a hetvenedik születésnapját a közelmúltban ünneplő, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László költőt, prózaírót, néprajzkutatót.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 17. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés