Kárpátinfo hetilap


| 2021. 05. 08. – 17:07 | Kárpátalja |

Hirdetés

„Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én  pedig elszáradok, mint a fű. De Te Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. (Zsolt 102, 12–13)

 E földön mi az, ami állandó, maradandó? A hegyek, a szigetek sem állandóak, megcsúsznak, eltűnnek az erdőkkel, élővilágukkal együtt. Az ember élete sem állandó e földön. Az a bizonyos örök szerelem sem örök… És eltűntek régi szavak, kifejezések is, amelyek számunkra még természetesek voltak gyermekkorunkban, de azokat unokáink már nem ismerik…

Bár eltűntek szavak, kifejezések, eltűnnek régi kultúrák és nyelvek, népek, nemzetek, de Istenünk beszéde, az élő ige megmaradt, és meg fog maradni örökre. Évezredek óta erőforrás az ige, a Biblia, Isten szava. Minden mondata igaz és megáll, meg fog maradni, mert Isten különös védelme alatt van.

Köszönöm Istennek az igét, az Ő szavát! Életemet mentette meg számtalanszor, vigasztalást kaptam és biztos útbaigazítást mindig, ha komolyan kértem. Az ige állandó, megmarad örökké!  

Az Úr neve megmaradt, örökre emlegetik az emberek! Pedig oly sok ellensége volt Isten nevének. Ő állandó szentségben uralkodik ezen a földön, és öröktől fogva van és örökké lesz nevének dicsérete, emléke!

Milyen változást hozhat a holnap életemben, vagy a te életedben, kedves Olvasóm? Nem tudhatom. Egyedül Isten tudja, hogy mit tartogat még számomra. Az életem olyan, valóban olyan, mint az árnyék. Addig, míg süt a nap, ameddig világosság van, van árnyék. Amint eltűnik a fény, eltűnik az árnyék is. Meddig süt még rám a kegyelem napja? Nem tudom. Életem ideje az Úr kezében van. S míg megengedi, hogy az Ő kegyelmi fénye rám sugározzon, addig élek. De csak addig. Utána egy más, egy árnyék nélküli életet fogok élni Isten országában.

Sok kedves barátomat veszítettem el az elmúlt tíz évben. Hirtelen, váratlanul mentek el. Nem gondoltam, hogy egyszer, azaz olyan hamar el kell majd válni tőlük. Személy szerint én magam készülök arra, hogy az Úr bármikor hazaszólít. Szeretnék készen lenni arra a napra. Megöregedtem, hála Istennek, és ha Dávid zsoltárát magamra vonatkoztatom, részben igaz: „Magam pedig, mint a fű, megszáradtam”. Hála Istennek!

Én nem kesergek az öregségem miatt, a korommal járó betegségek és nyomorúságok miatt... Őszinte hála van a szívemben: kegyelmes az Úr, és még életben tart. A nagyobb kérdés mostani életemben az, hogy hasznosan töltöm-e öreg napjaimat? Rettegek a tétlenségtől, az unalomtól. Szerintem Isten gyermekei soha nem unatkoznak, és mindig van tennivalójuk bőven!

Ne sajnáld és ne sirasd magad, kedves Olvasóm! Minden nap értékes, ha te azzá teszed. Betegen, fáradtan, rokkantan, öregen is sok szépet és jót tehetünk, áldás lehetünk, örömöt, vigaszt adhatunk a körülöttünk élő embereknek. A tapasztalat, ismeret, bizonyságok mind ajándék, amit Isten ajándékozott neked és nekem... De ezt meg kell osztani másokkal is!

Elmondhatod te is, én is, sőt mindenki mondhatja magáról: „Magam pedig mint a fű megszáradtam!”. Na és akkor mi lesz? Hidd el, kedves Olvasóm, hogy te azért sokkal értékesebb vagy és többet érsz, mint egy szénakazal!

Mi is az a szénakazal? A lekaszált, megszárított fű, amit a gondos gazda nagy ügyesen összeszed, kazalba rak, és ez lesz az értékes takarmány télen a jószágoknak, talán egy báránykának. Ha csak megszáradt fű lennél, akkor is lenne értéked! De te is, én is sokkal-sokkal értékesebbek vagyunk, mint egy kocsirakomány széna! Isten teremtett, alkotott azzá, olyanná, aki vagy. Tested az Ő terve szerint épült fel. De a lelked, az én lelkem drágább az aranynál is! Hiszen az Úr Jézus megváltott és készít a nagy ünnepre, amikor felékesítve hazavisz az Ő árnyék nélküli országába. Ott nem lesz öregedés, elszáradás.

Ne keseregjünk hát, ne panaszkodjunk a növő árnyak miatt, és ne zavarjon, ne fájjon az öregedés, a megszáradás. Az öregedés az érés, nemesedés áldott ideje, folyamata.  Dicsőítsük érte Istent!
 Elmúlik minden ezen a földön, semmi nem állandó és örök, de köszönöm Istenem, hogy a Te szereteted maradandó és változatlan az emberek iránt, irántam is. Köszönöm a sok áldást, a derűs napokat és a viharokat is. Megtapasztalhattam őrző, gondviselő szeretetedet. Szeretném hirdetni életem minden idejében, hogy mily nagy vagy Te, Teremtő Atyám! Te viselsz gondot a piciny fűszálra és az óriási tölgyre is. Őrizd életemet, kérlek. Remeg szívem és döbbenten csodálom, Mindenható, dicső irgalmadat!
Áldott a Te szent neved mindörökké. Ámen.

(Morzsák 4., 2006)    

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 18. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!