Közélet | 2021. 06. 13. – 11:44 |
A Beregszászi kistérségbe tartozó körzetek közül Mezővári a legnagyobb község, ebből kifolyólag sokféle problémát kell megoldanunk.

Hirdetés

Ukrajnában a tavalyi évben lezárult a közigazgatási, vagy más néven decentralizációs reform. Ennek eredményeként az ország 490 járása megszűnt, helyette 136 új járás alakult. Kárpátalja 13 járása helyén 6 járás (Ungvári, Munkácsi, Beregszászi, Huszti, Técsői és Rahói járás) maradt, a korábbi 337 helyi önkormányzat 64 kistérségbe szerveződött. A kistérségek fennhatósága alá elöljárói körzetek kerültek, melyeket az úgynevezett elöljárók (sztároszták) vezetnek. Az egyik ilyen körzet a Beregszászi kistérségben a mezővári. Elöljárójának Varga Tamást nevezték ki. Ismerjük meg őt!

– Meséljen magáról!

– Mezőváriban születtem, az általános iskoláimat is ott fejeztem be. Ezután jött egy elhatározás az életemben, miszerint szeretném megtanulni az ukrán nyelvet. Emellett mindig is érdekelt a mezőgazdaság, így beiratkoztam a Munkácsi Mezőgazdasági Technikumba. Kezdetben nehéz dolgom akadt, hiszen nem tudtam az államnyelvet, de ezt hamar sikerült áthidalnom. A munkácsi technikum befejezését követően a Lembergi Nemzeti Mezőgazdasági Egyetemen (Львівський національний аграрний університет) szereztem felsőfokú képesítést. 2005–2008 között az Újvári mezőgazdasági Kft.-ben (az egykori kolhoz utóda) vállaltam állást, 2008-tól 2020-ig pedig a Mezővári Községi Tanács földmérnökeként dolgoztam.

– Miért épp a mezőgazdaság vonzotta?

– Nagyapám és édesapám is az egykori Vörös Zászló Kolhoz munkatársa volt. Ha tehették, mindig elvittek magukkal munkahelyükre. Már ekkor megszerettem a mezőgazdasági ágazatot, az ezzel járó munkálatokat, és az ott dolgozókat is igen megkedveltem. Ezért választottam ezt későbbi szakmámul, emellett a technikumi évek alatt kellőképpen elsajátíthattam az államnyelvet is.

– Tavaly megalakultak a kistérségek. Ennek során Mezővári a Beregszászi kistérség része lett. Hogyan érinti ez a községet?

– Így igaz, Mezővári is a Beregszászi kistérségbe tartozik. A lakosságot ez a változás annyiban érintette, hogy közjegyzői okiratokat – házasságlevelet, keresztlevelet, halálesetet igazoló okmányt, meghatalmazást vagy végrendeletet – egyelőre nem készíthetünk számukra. Azért emelem ki, hogy egyelőre, mert hamarosan minden okiratot újra lesz lehetőségünk kiállítani. Jelenleg a fent említett okiratok közül csupán a halálesetet igazoló okmány kiállításában tudok a lakosok segítségére lenni. Kinevezésem óta, ha haláleset történt a községben, én vállaltam fel, hogy a Beregszászi Anyakönyvi Hivatalban bejegyeztetem az esetet, és kikérem a megfelelő okmányokat. Reménykedünk, hogy ez, valamint a későbbi felmerülő nehézségek is megoldódnak majd.

– Önt nevezték ki az község elöljárójának. Milyen érzései voltak ezzel kapcsolatban?

– 2020. december 14-én a Beregszászi Városi Tanács második ülésén a polgármester és a képviselőtestület jóváhagyta a helyi elöljárókat. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy Mezővári elöljárójaként folytathatom tovább a munkámat. A bizalomért köszönettel tartozom Babják Zoltán polgármesternek és a testület tagjainak, valamint a KMKSZ és az UMDSZ frakcióvezetőinek. Egy elöljáró feladata, hogy biztosítsa a községükben élők érdekeinek képviseletét a tanácsban és más szerveknél. Ezt a felelősségteljes feladatot a legjobb tudásom szerint végzem, hogy Isten dicsőségére váljon. Úgy gondolom, ha a feladatainkat őszinte szívvel végezzük, akkor a jutalom sem marad el. Minél több erőt fektetünk mások felemelésébe és szolgálatába, annál több kegyelem áramlik mifelénk is.

– Az emlitetteken kívül milyen feladatokat lát el?

– Mint említettem, egyik nagy feladatunk a községben élők érdekképviselete. Emellett minden nap tartunk fogadónapot a községházán. A Beregszászi kistérségbe tartozó körzetek közül Mezővári a legnagyobb község, ebből kifolyólag sokféle problémát kell megoldanunk. Korábban hét munkatársa volt a községi tanácsnak, a létszám mára kettőre csökkent, mégpedig az elöljáróra és az adminisztrátorra. Mondanom sem kell, rengeteg tennivalónk akad, de igyekszünk maximálisan helyt állni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük a lakosokat ügyeik elintézésében.

– Mezőváriban mindig is sarkalatos kérdés volt a szemétszállítás ügye. Ez most megoldódni látszik?

– A szemétszállítás községünkben mindig fájó kérdés volt. Szégyennek tartom, hogy egy olyan nagy faluban, mint a miénk, ennyi éven át nem oldódott meg ez a dolog. Babják Zoltán polgármester még januárban segítségünkre küldte Vince István alpolgármestert, valamint Orosz Gyulát, a Bereg Vertikál Kft. képviseletében, hogy mielőbb orvosoljuk ezt a problémát. Ezek után gyűlést szerveztünk, ahol a lakossággal is megbeszéltük a helyzetet, valamint összeállítottunk egy névsort is, hogy lássuk, kik igényelnék a szemétszállítást. Május végén a végrehajtó bizottság ülésén tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Bereg Vertikál nyerte el a szilárd háztartási hulladékok kistérségünk területéről történő elszállításának pályázatát. Reménykedem abban, hogy nálunk is megkötésre kerülnek a megfelelő szerződések, és csatlakozhatunk azokhoz a községekhez, ahol már rég megoldódott a szemét elszállításának kérdése.

– Elöljárói tevékenysége mellett önkéntes szolgálatot is végez.

– 2018-tól a Mezővári Református Egyház presbitere lettem, amely nagy örömmel tölt el. Emellett a Mezővári Református Önkéntes Tűzoltóság sofőrjeként is tevékenykedem. Megelégedéssel tölt el, hogy a munkám által szolgálhatok Istennek és embertársaimnak egyaránt. Az önzetlen szolgálat készíti fel a törekvőt az Istennel való találkozásra.

– Meséljen családjáról. Hogyan jut ideje a feltöltődésre?

– 2011-ben házasodtunk feleségemmel, azóta szeretetben, békességben éljük életünket. Van egy hétéves kisfiunk, akit mindennél jobban szeretünk. Be kell valljam, az elöljárói munkához egy megértő, odaadó társra van szükség, hisz ez a feladat sok áldozatot és türelmet kíván mindkettőnktől. Kinevezésem óta nem sok időm jut a pihenésre, erőt meríteni a hétköznapokhoz az istentiszteletek alkalmával tudok.

– További tervek…

– Tervezni nem igazán szoktam. Minden reggel imádkozom, hogy az Úr adjon elegendő tudást és bölcsességet ahhoz, hogy segítségére lehessek a hozzám fordulóknak.

– Mi pedig további sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 23. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!