Közélet | 2021. 06. 13. – 08:08 |
E változó világban hagyományaink megőrzése, a nemzeti kultúra és az anyanyelv védelme a legfontosabb feladat.

Hirdetés

A harangok más alkalmakkor imádkozásra hívnak, vagy keresztelőre, esküvőre, temetésre. Ezen a napon a Kárpát-medencében élő magyar egyházközségek harangjai a megemlékezés fontosságára figyelmeztettek. Ahogy tette a beregszászi római katolikus templom harangja is. Arra emlékeztetett, hogy 101 esztendővel ezelőtt a nagyhatalmak kényük kedvére felszabdalták országunkat, kisebbségi sorsra kárhoztatva magyarok millióit.

A megemlékezőkhöz először Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja szólt. A Magyar Parlament által bő évtizeddel ezelőtt szentesített összetartozás napja nemzetként való megmaradás hite hatja át és élteti tovább, fogalmazott a diplomata. Az addigi gyásznap új értelmet nyert: nem a siránkozásra és a múltba révedésre ösztönöz bennünket, hanem arra, hogy szilárdan higgyünk a Kárpát-medencében élő magyarság jövőjében. Ehhez felül kell emelkedni a széthúzáson. Megannyi történelmi tapasztalat bizonyítja, hogy összefogással még a legnehezebb akadályokat is sikerrel le tudja győzni a nemzet. Szilárdan hiszünk egyházaink megtartó erejében, amelyek bizakodást és reményt sugallanak, fejezte be beszédét a külképviselet vezetője.

Jakab Eleonóra, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke szintén egyházainknak a nemzet megtartásában játszott szerepét emelte ki. A keresztény értelmiség egyik fő feladata a krisztusi hit terjesztése. Ebben kell még erősödnünk. Nekünk, kárpátaljai magyaroknak és a Kárpát-medencében élő tejtestvér népeknek elegendő tapasztalatunk van a világos válaszhoz, amely csak a nemzeti önazonosság megszilárdítása lehet. E változó világban hagyományaink megőrzése, a nemzeti kultúra és az anyanyelv védelme a legfontosabb feladat. A magyar lélek fénye, tüze, melege a hazaszeretet. Drága kincsünk – szülőföldünk, Kárpátalja. A magyar lélek szárnya a szabadság. Nekünk, keresztényeknek könnyű, mert a mi Istenünk a szabadság Istene, minket maga Krisztus tett szabaddá. Ma együtt emlékezünk nemzetünk történelmének fájdalmas eseményére. Ha viszont ébren tartjuk nemzeti hagyományainkat, örökségünket, ha értjük történelmünk bátorító igazságait, akkor megmaradunk, fogalmazott az elnök.

A megemlékezés során a beregszászi római katolikus egyház kórusa az alkalomhoz illő énekeket adott elő. Szász Bence elszavalta az Egy néphez tartozunk című verset, a Szétszórt gyöngyszemek c. dalt Hapák Alexandra előadásában hallhattuk. Végül a Bárdos István, Bárdos Márk és a Pohilecz Szilveszter alkotta trió Juhász Gyula örökbecsű művét, a Trianon c. költeményt tolmácsolta meggyőző erővel.

Eszenyi Gábor

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 23. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!