Kárpátinfo hetilap


| 2021. 06. 21. – 08:11 | Kárpátalja |
Fotó: Marton Erzsébet   

Hirdetés

Egy-egy gyülekezet életében nem gyakran történik meg, hogy lelkészt iktatnak be. Hisz, ha fiatal a lelkipásztor, akit meghívtak, megválasztottak, legtöbb esetben ki is tölti szolgálatát az adott egyházközségben. Ami azt jelenti, hogy emberöltőnyi idő telhet el egy újabb beiktatásig. Persze vannak kivételes esetek, mert a gazdasági válság, a jobb megélhetés reménye ennek a hivatásnak a képviselőit sem kíméli…

A munkácsi reformátusok az elmúlt vasárnapon történelminek is nevezhető esemény részeseivé váltak, amikor is Gulácsy Dániel személyében olyan lelkipásztort iktattak be, aki nagyapja, néhai Gulácsy Lajos püspök nyomdokaiba lépve tölti be szülővárosában a tisztséget.

Gulácsy Dániel feleségével, Laurával együtt pásztorolja a rájuk bízott nyájat.

Zán Fábián Sándor református püspök igehirdetésében egy új út kezdetének nevezte ezt az alkalmat, amikor is lelkész és gyülekezet elkötelezi magát egymás mellett. Arra kérte a közösséget, imádkozzanak vezetőjükért, hogy mindenkor Isten alkalmas eszköze lehessen a gyülekezet pásztorolására, hogy ő maga a keskeny úton járva azon terelgesse a rábízott nyájat is. A püspök arra figyelmeztette a beiktatott lelkészt, hogy úgy végezze szolgálatát, hogy amikor nehézségek, számonkérések is jönnek, bátran tudja kimondani Pállal együtt: „…én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind a mai napig” (ApCsel 23, 1). Jó lelkiismerettel szolgálni azt jelenti, hogy van célom, ami nem önös, hanem Istentől való, és naprakészen kész vagyok számot adni a szolgálatomról. De ebben a gyülekezetnek, a presbitériumnak is a lelkésze mellé kell állni, imádkozó szívvel és tenni akarással, mondta a püspök, aki az Úr áldását kérte a beiktatott lelkész és a gyülekezet életére.

Zsukovszky Miklós, a Beregi Református Egyházmegye esperese a beiktatást kísérő köszöntőjében Pál apostol Timótheusnak intézett intelmeit helyezte Gulácsy Dániel szívére: „…törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál…” (1Tim 11-12). Majd Isten áldását kérve a fiatal lelkész életére, az esperes átadta a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét.

Elhívás, ige és lelkesedés – e három fogalomra építette Gulácsy Dániel székfoglaló beszédét. Az elhívást a beregi líceumban kapta, az ige, ami állandó, azóta is vezeti, s lelkesedéssel akarja azt tovább adni, mondta.

Úgy szeretné hirdetni az igét, hogy egyenes utat „vágjon”, ahogy az eredeti szöveg is fogalmaz. De nem csupán utat kell vágni, de azon példamutatással kell járni is, mondta. Célját megfogalmazva kijelentette: Isten bölcsességét kérve úgy szeretne élni, az igét tisztán és teljesen hirdetve szolgálni, hogy kipróbált emberként majd Jézus előtt megállva nyugodt szívvel tudja vallani: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr…” (2Tim 4, 7–8).

Az alkalmat megtisztelő lelkészek, vendégek egy-egy ige kíséretében kérték Isten áldását a frissen beiktatott lelkész és az általa vezetett közösség életére, a gyülekezet énekkara és kisegyüttese pedig énekben fogalmazta meg jókívánságait.

Marton Erzsébet

Hirdetés

  • Lelkészbeiktatás Munkácson
  • Lelkészbeiktatás Munkácson
  • Lelkészbeiktatás Munkácson
  • Lelkészbeiktatás Munkácson

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 25. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés