Kárpátinfo hetilap


| 2021. 06. 26. – 09:15 | Kárpátalja |
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

A Beregszászon immáron több mint negyedszázada sikeresen működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan az intézménnyel szembeni református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton, amelyen persze kihívásokkal, akadályokkal is meg kell majd küzdeniük. Erre a tanintézmény falai között megfelelő munícióval töltekezhettek fel, a tudás mellett gerincességből, kitartásból is leckét kaptak. Nem véletlenül utaltak a felszólalók közül ketten is Zrínyi Ilona búcsúlevelében fiához, II. Rákóczi Ferenchez intézett intelmére: „A világon semmi sem dicséretesebb, mint a jó név és a tisztességes hír; az soha nem szűnik meg, örökkön megmarad.

A javakat elveszteni semmit sem jelent, de aki becsületét veszti el, mindent elveszít… Tiszteld az embereket, érintkezz szívesen az idegenekkel, tudd, hogy téged figyelnek és szeretnek idegen földön is, mert aki másokat tisztel, önmagát tiszteli”.

Minden egyes alkalommal lélekemelő a Rákóczi-korabeli ruhákban, történelmi zászlókkal bevonuló fiatalok látványa. S hisszük, hogy ez számukra sem formaság, hogy az intézmény névadójának példája identitásukat, a szülőföldjükhöz, a nemzetükhöz való ragaszkodásukat erősíti.

Az ünnepség a házigazda, Taracközi Ferenc vezető lelkész igei köszöntésével vette kezdetét, majd Molnár Andrea titkár üdvözölte a vendégeket.

Csernicskó István rektor évértékelő beszámolójában elmondta, hogy bár a főiskola nem állami, hanem alapítványi intézmény, szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, így az országon belüli a felsőoktatás szintjén minden szakindítást és akkreditációt az oktatási tárca, illetve Ukrajna Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nemzeti Ügynöksége végzi. A rektor örömmel számolt be arról, hogy a főiskolán az alapképzés szintjén 12, a mesterképzés szintjén pedig 7 képzési program működött az elmúlt tanévben, és valamennyi rendelkezik ukrajnai akkreditációval. Az Ukrajnában akkreditált képzések mellett a főiskola képzési helyként is működik 6 magyarországi felsőoktatási intézmény összesen 13 képzése számára, amelyeken ebben a tanévben 293 fő tanult. A tanintézmény különböző szintű és jellegű képzésein a 2020/2021-es tanévben több mint hatezren tanultak. A mostani végzősöknek tanulmányaik során is számtalan nehézséggel kellett megküzdeni, de „a mai nap bizonyíték arra, hogy jól választottak, jól döntöttek, és a döntés sikerhez vezetett. A sikerhez pedig szükség van elszántságra, tudásra, szerencsére és persze sok-sok munkára” – fogalmazott Csernicskó István.

Hídfőállásnak nevezte a külhoni magyar felsőfokú képzést Hankó Balázs, Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, aki ebben példaértékűnek tartja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folyó munkát. Az államtitkárhelyettes hitet tett amellett, hogy a felsőoktatási intézményekben végzetteknek szilárd értékrenddel, nemzetük iránti elkötelezettséggel és olyan tudással kell rendelkezniük, amelyek a mindennapokban előreviszik a nemzet ügyét, a nemzetgazdaságot és -stratégiánkat. Ehhez a megfelelő tudás mellett tenni akarás, elkötelezettség is szükségeltetik, mondta.

Kitartó munka, becsületesség, tenni akarás – ezt tanulták a főiskolán, s ezt kell tovább vinniük, szólt a végzősökhöz Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Aki azt kívánta a friss diplomásoknak: dolgozzanak úgy, hogy annak gyümölcsét szűkebb közösségük mellett egész Ukrajna is élvezze. Ne feledjék: a jövőformálásban szükség van Önökre, az Önök alkotó és értékteremtő munkájára, fogalmazott a megyei tanács elnöke.

A végzősök nevében Mincsics Attila biológia szakos hallgató a köszönő szavak mellett arról is hitet tett, hogy a tudás mellé a főiskolán kapott erkölcsi tartást is tovább kell adniuk.

Hogy milyen lesz a jövő, az a ma iskolájától függ. Ezért igen nagy az Önök felelőssége, akik nagy része pedagógus lesz, fogalmazott Orosz Ildikó, a főiskola elnöke. Aki a diákokkal közösen megnézett Császárok klubja film végén megfogalmazott didaktikus gondolatot adta útravalóul: „Egy jó tanár tetteit nagyon nehéz összesíteni, mert életét tovább viszik tanítványai. Ő az, aki meghatározza az iskola belső légkörét és egyúttal a benne élők mindennapjait”. A könyvvitel és auditálás szakos végzősöknek azt kívánta, hogy sikerüljön nekik „kifehéríteni vagy legalább kiszürkíteni a gazdaságot, hogy a befizetett adókból immáron Kárpátalja is felvirágozzék”. S bár manapság a pénz a mozgatórugója a világnak, Böjte Csaba szavait idézve kiemelte: „Mindaz, ami igazán értékes az életünkben, ami az embert emberré teszi, azt a gazdasági válság, pénzügyi összeomlás, mely országainkat érinti, nem tudja elvenni tőlünk”. Ne turisták legyenek szülőföldjükön, hanem azok a szakemberek, akik megismertetik és megszerettetik természeti, történelmi, kulturális örökségünket másokkal is, fordult a turizmus szakos végzősök felé. Nagy felelősséget vesznek magukra azok is, akik a katekéta-lelkipásztorsegítő vagy mentálhigiénés szakemberként indulnak most útra. Mert ebben az erkölcsileg gyorsan romló világban a lelki tisztaságot, a lelki egészség védelmét kell szolgálniuk. Orosz Ildikó végezetül Zrínyi Ilona már említett gondolatait helyezte minden résztvevő szívére.

A tanévzáró ünnepség keretében Bujdosó János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője Hidi Endre nagydobronyi keramikusnak átadta a már tavaly augusztusban neki ítélt Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat. A kitüntetett igencsak meghatódva így fogalmazta meg megfontolandó életfilozófiáját: „Ha másokat szeretsz, téged is szeretni fognak…”

Az ünnepség végén a történelmi egyházak jelen lévő képviselői kérték Isten áldását a végzősök, a tanárok életére, munkájára. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a hálaadás és a reménység napjának nevezte az alkalmat, Levcsenkó Róbert, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének espereshelyettese pedig arra hívta fel a friss diplomások figyelmét, hogy a megszerzett tudást csak az Istentől elkért bölcsességgel tudják kamatoztatni.

Találjanak termő talajra az ünnepségen elhangzott útravaló jótanácsok!

Kovács Erzsébet

Hirdetés

 • A tanévzáró ünnepség keretében Bujdosó János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője Hidi Endre nagydobronyi keramikusművésznek átadta a már tavaly augusztusban neki ítélt Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat.
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan a református templomban tartja tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton

 • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 26. számában jelent meg.
 • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
 • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
 • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés