Kultúra | 2021. 06. 03. – 10:36 |
Fotó: Kovács Erzsébet

Hirdetés

Hagyományteremtő céllal június 2-án, az intézmény névadójának születésnapján tartották az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és Szakkollégium tanévzáró ünnepségét, amely megemlékezéssel vette kezdetét. A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum falán 2007-ben elhelyezett Ortutay-emléktábla előtt Szabó Árpád, a gimnázium igazgatója és Szabó Konstantin atya idézte meg az igaz ember és a nagyszerű tanítómester emlékét, majd a jelenlévők elhelyezték a tisztelet koszorúit.

Az ünnepség a szakkollégium Firczák Gyula termében hálaadó imaórával folytatódott Luscsák Nílus püspök, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye főpásztora és Demkó Ferenc helynök vezetésével. Ezt követően Nílus püspök tartotta meg köszöntő beszédét, melyben emlékeztetett az idei jubileumokra, felidézte az egyház mártírlelkészeinek emlékét. Hangsúlyozta: az ő kitartásuk, erős hitük ma is példaként kell álljon előttünk, mert ez tart meg bennünket ma is.

Az egyszerű bölcselkedés szerint, ami „ma megtörténik, az holnap már történelem” – kezdte évértékelőjét Marosi István atya, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és Szakkollégium igazgatója. – Magunk is történelemként tekintünk 2006-ra, amikor az első GörögKört megtartottuk, 2016-ra, amikor letettük ennek a kollégiumnak az alapkövét és 2020-ra is, amikor felszenteltük kollégiumunk új épületét. S talán majd egyszer történelmi lesz az is, hogy ma az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium tanévzáróját először tartottuk meg ünnepélyes keretek között, kezdte beszédét az igazgató. Hétköznapjainkban arra törekszünk, hogy az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ egyik szellemi forrásává váljon a görögkatolikus lelki életünknek. Igyekszünk úgy alakítani a programjainkat, hogy azok egy része a kollégiumunk hallgatói, a legtöbb pedig a szélesebb nyilvánosság számára is hasznos legyen. Görögkatolikus szellemiségre törekszünk. A diákjainkat ebbe a szellemi életbe szeretnénk bevezetni és bekapcsolni, melyeknek intézményei az Ortutay Elemér Szakkollégium, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár–Levéltár és a majdani  Görögkatolikus Múzeum, melynek szervezésébe most kezdtünk bele, folytatta az atya. Aki a továbbiakban beszámolt az év folyamán megszervezett gazdag programokról, melyek nagy részét a covid-járvány miatt online voltak kénytelenek lebonyolítani. Abbéli reményének adott hangot, hogy túljutottunk ezen a nehéz időszakon, és a jövőben még több tudományos, művelődési, művészeti stb. program biztosítja majd a diákok fejlődését, a nagyközönség érdeklődését. „Bízunk benne, hogy a szakkollégium, a könyvtár és levéltár, majd a múzeum és a templom nemcsak diákotthonként szolgál, hanem egy képzési helyként, ahol „emberibb emberré és magyarabb magyarrá lehet válni”, folytatta Marosi István. Aki Elemér atya alapgondolatával intett mindenkit: „Ne legyünk hulló falevelek!”

Az idei évben az Ortutay Szakkollégium 36 diákja közül 9-en befejezik tanulmányainkat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, így értelemszerűen búcsút vesznek a kollégiumtól is. Nekik emlékül oklevelet és a központ évkönyvét adta át az igazgató.

A szakkollégium feladata, hogy tartalommal töltse meg ezt a szép, új épületet. Úgy tűnik, az intézmény jó irányban tart ezen a téren, fogalmazott Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja, aki örömmel konstatálta, hogy a magyar kormány óvoda- és iskolafejlesztési programjainak köszönhetően számos intézmény újulhatott meg Kárpátalján. A diplomata abbéli reményének adott hangot, hogy ez is elősegíti a magyar nyelvű oktatás megmaradását.

A görögkatolikus egyház, papjainak megpróbáltatásait és kitartását idézte fel Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, aki a korábbi gondolatmenetet folytatva arról szólt, hogy a ma élő nemzedéknek is kijut a küzdelmekből: egyesek megpróbálják elsorvasztani a magyar iskolahálózatunkat, de a múlt, eleink példája erőt kell adjon annak megőrzéséhez, saját harcaink megvívásához. Ezekhez a küzdelmekhez erőt, kitartást és töretlen hitet kívánt a rektor.

Az alkalom nemzeti imánk eléneklésével és agapéval zárult.

Marton Erzsébet

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 23. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!