Kárpátinfo hetilap


| 2021. 06. 04. – 17:12 | Kárpátalja |
A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúrközpontban tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is. Fotó: Kovács Erzsébet

Hirdetés

A magyarság egyik legnagyobb tragédiájára emlékezve, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító 101 évvel ezelőtt aláírt békediktátum évfordulóján a magyarok szerte a nagyvilágban megemlékezéseket tartottak június negyedikén.

Nincs magyar ember, akinek ne fájna Trianon. Ezen a napon azonban ma már nem csupán a múlt sérelmei fölött kesergünk, de ünneplünk is. Ünnepeljük azt, hogy minden nehézség, megpróbáltatás ellenére megmaradtunk, s nem csak voltunk, vagyunk, de hitünk szerint leszünk is. Az elszakított nemzetrészek közösségét ebben erősíti a tizenegy évvel ezelőtt elfogadott törvény is.

A Magyar Országgyűlés kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság”. Ezért nyilvánította június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává.

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúr­kúriában tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is.

A résztvevőket Pallagi Marianna, a PCS ügyvezető igazgatója köszöntötte, majd Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője fogalmazta meg gondolatait a kettősség érzésének jeleit – gyász és összetartozás – magán viselő megemlékezés kapcsán. A főkonzul annak a meggyőződésének adott hangot, hogy kevés nemzet bírta volna elviselni a Trianon okozta traumát, a magyar nemzet viszont szilárd hite, a jövőbe vetett bizakodása révén a megmaradás példájává lett. A kárpátaljai magyarság pedig ebben még inkább élen jár, hisz a legsanyarúbb sors jutott neki osztályrészül, mégis megtartotta anyanyelvét, kultúráját, identitását. Magyarország nemzeti kormánya pedig továbbra is támogatja abban, hogy elért sikereit, jogait megtarthassa, hogy megmaradhasson szülőföldjén magyarnak. Nem a múltba révedünk, nem a gyászba temetkezünk, hanem bízunk a jövőben, a megmaradásban – ez a mai nap üzenete, fogalmazott a diplomata.

A közös nyelv, a közös kultúra, a közös történelem olyan szorosan összeköt bennünket, hogy azt semmi nem tudja szétszakítani – ezt jelenti nekem, ezt üzeni nekünk az összetartozás napja, sommázott Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora.

Az ünnepi köszöntéseket követően a Beregardóban található egykori Perényi-kúria felújított, múlt évben átadott kultúrközpont bázisán működő Tulipán Tanoda Magyar Művészeti Iskola (igazgatója Kiss Julianna) péterfalvai tagozatának növendékei adtak lélekemelő műsort Kokas Erzsébet és a Kokas Banda vezetésével, a kígyósi Debrei Gabriella és Rádik Krisztián pedig kalotaszegi tánccal lepte meg a résztvevőket.

Az ünnepi műsort követően Szilágyi Mátyás főkonzul, Csernicskó István rektor, Vincze István, a Beregszászi kistérség alpolgármestere és Pallagi Marianna, a PCS igazgatója a Perényi Kultúrkúria szépen felújított parkjában elültették az összetartozás fáját. Amely remélhetőleg sokáig hirdeti majd a Szózat szavaival: „Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán”.

Kovács Erzsébet

Hirdetés

  • A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúrközpontban tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is.
  • A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúrközpontban tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is.
  • A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúrközpontban tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is.
  • A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúrközpontban tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is.
  • A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúrközpontban tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is.
  • A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén a beregardói Perényi Kultúrközpontban tartott megemlékezést, melynek keretében az intézmény parkjában elültették az összetartozás fáját is.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 23. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés