Kárpátinfo hetilap


| 2021. 06. 07. – 14:07 |

A Nagyberegi Református Líceum szombaton immáron 26. alkalommal tartotta meg ballagási ünnepségét

Fotó: Marton Erzsébet

Hirdetés

Sokszoros megpróbáltatások kísérik utunkat, mégis tudatában kell lennünk mindvégig, hogy kizárólag az Istenbe vetett bizalmunk juttathat el a végső célhoz. Azok a problémák, amelyekbe nap mint nap ütközünk, nehezek és fárasztóak, viszont Isten ígéretet tesz nekünk: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119, 105). Megerősít minket, hogy az élet viharában nem vagyunk magunkra hagyatottak. Nem kell sötétben tapogatóznunk, hiszen Isten megvilágítja előttünk az utat, hangzott el a Nagyberegi Református Líceum ballagási ünnepségén.

Tóth László lelkészigazgató áhítatában arra hívta fel a figyelmet, hogy mi valamennyien Istenhez tartozunk, így össze is tartozunk. Viszont az Úr azt akarja, hogy ne csupán összetartozzunk, de össze is tartsunk. Legyetek bátrak és erősek, tartsátok meg a törvényt, amit Ő adott, „Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz” (Józs 1, 7), s akkor „Istenetek, az Úr nyugalmat ad nektek” (Józs 1, 13), legyen az Ő igéje lábatok előtt mécses, ösvényetek világossága, mondta a lelkészigazgató.

Pándy-Szekeres Anna, a Kárpátaljai Református Egyházkerület iskolaügyi tanácsosa, a líceum első igazgatója hálát adott a diákokért, a szülőkért, a pedagógusokért, azért, hogy huszonnyolc évvel ezelőtt megszólította az Úr, s egyházi iskolaépítésre hívta Kárpátaljára. Megköszönte, hogy ebbe a munkába embereket állított, s hogy ő is eszköz lehetett ebben Isten kezében.

Bolond szelek fújnak Európában. Az Úr bennünket, nemzetünket arra hívott el, hogy asztalra tett gyertyaként világítsunk a világban, fogalmazott köszöntőjében Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke. Aki a kezdetektől fogva ott bábáskodott a kárpátaljai református iskolák születésénél, s aki 87 évesen is szívén viseli azok sorsát, imáiban hordozza a diákok, pedagógusok életét. Isten szándéka, hogy mi az evangélium hirdetőiként világítsunk. Legyetek gyertyák, legyetek fáklyák! – bátorította a végzősöket.  

Kemény kihívások elé állított mindannyiunkat az elmúlt tanévben a koronavírus-járvány, kezdte beszédét Nagy Béla, a KRE főgondnoka, aki köszönetet mondott a diákoknak és pedagógusoknak a kitartásért, a szülőknek, hogy egyházi iskolába íratták gyermekeiket, ahol a tudás mellett a lelki fejlődésre is komoly hangsúlyt fektetnek. Megköszönte a magyar kormány támogatását, hogy érezhetjük: nem vagyunk egyedül, összetartozunk. Alázatos szívvel, igaz hittel induljatok tovább a megkezdett úton! – fordult a végzősök felé a főgondnok. Legyetek „okosok”, akik „fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké” (Dániel 12, 3)!

A tizedikesek búcsúját és a stafétabot átadását követően még egy utolsó névsorolvasásra került sor: Tóth László egy-egy személyre szóló igét helyezett a ballagó diákok szívére, akik aztán megható szavakkal mondtak köszönetet tanároknak, szülőknek, barátoknak.

A mai napon Isten kegyelméből két osztály 35 tanulója mond búcsút az alma maternek, akiknek 2, 3 vagy 4 év adatott arra, hogy líceumunkban formálódjanak, és életük legmeghatározóbb szakaszát Isten közelében tölthessék. A 26. kibocsátással immáron 782-en mondhatják el büszkén magukról, hogy Kárpátalja elsőként indult református középfokú oktatási intézményének a végzősei lehetnek – kezdte évzáróját Kovács András igazgató. Aki arra hívta fel a figyelmet, hogy minden történésnek az életben oka és célja van, ami lehet, hogy nem azonnal lesz világossá. A dolgok összefüggenek és összetartoznak. Az eredmény, a tudás és tapasztalat előre viszi életünk alakulását. Az előttetek álló kihívásokat Istennel oldjátok meg, az Ő tanításai szerint igyekezzetek megérteni mindent, ugyanakkor igyekezzetek a legjobb szakemberré válni, egy-egy területen az átlagosnál jobban elmélyülni, majd pedig legyetek ti is lámpásokká az Úr kezében és világítsatok abban a közösségben, ahová helyeztettetek, fogalmazta meg tanácsait az igazgató. Aki átadta az egyik volt diák, György András, jelenleg felvidéki lelkipásztor és a Pozsonyi Egyházmegye által, a líceum legtehetségesebb tanulói támogatására életre hívott Gulácsy Lajos Ösztöndíjat Fodor Tünde Virágnak, Hájas Dominikának, Orosz Boglárka Csillának, Rájplik Benedeknek és Szanyi Keturának. Majd a kisvárdai székhelyű, az intézmény tanulóit hosszú évek óta szociális támogatásban részesítő Tőkés László Alapítvány ösztöndíjának átadására került sor. Ezt idén Gőczi Viktor, Kosztyó Tamás, Lőrinc Orsolya és Varró Dorina kapta.

Az ég is elsiratta a mostani végzősöket, így az eső miatt az osztályfőnökök – Szabó György és Orbán László – már a zsibongóban adták át diákjaiknak az útravaló jókívánságaikat. Hájas István és Orosz Zsolt pedig a szülők nevében mondott köszönetet a tanároknak. Zárásként Tóth László kérte Isten áldását az útra kelők életére.

Marton Erzsébet


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 23. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!