Kárpátinfo.net


| 2021. 07. 12. – 08:19

A Beregi Református Egyházmegyéhez tartozó fornosi gyülekezet templomának harangja hálaadó istentiszteletre hívogatott az elmúlt vasárnap délután. Amikor ünnepélyes keretek között hivatalosan is beiktatták az immáron közel hat éve itt szolgálatot teljesítő lelkipásztort, Barta Attilát, s hálát adtak a szépen felújított templomért.  

Az alkalom Zsukovszky Miklós esperes igehirdetésével vette kezdetét, aki a Nehémiás könyvének második fejezete alapján a cselekvést megelőző imádkozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Illetve azt taglalta, mit tanulhatunk Nehémiástól. Elsősorban azt, hogy egyedül Istenben bízva és kitartóan imádkozva érhetjük el célunkat. Hogy bölcsen és meggondoltan kell cselekednünk, a tervnek megfelelően, kapkodás nélkül kell építkeznünk, s mindenért, amit elérünk az életben, az Úrnak kell hálát adnunk. Az is megszívlelendő, hogy a nagy munkában, Jeruzsálem falainak újjáépítésében Nehémiás nem parancsolgat, hanem buzdít és kérlel, az ellenséggel nem vitázik, hanem együttmunkálkodásra törekszik. Napjainkban is építkezés vár a lelkészre, fogalmazott az esperes. Ha a falak állnak is, vannak azon rések, s a szívekben is zűrzavar van. E téren kell folytatnia az építkezést, igazán helytállnia az Úr szolgájának, akit a gyülekezet vezetésére hívott el Isten.

Zsukovszky Miklós Nehémiás élettörténetét állította példaként a most beiktatott lelkipásztor elé. Egyedül Istenben bízz, tőle várd a segítséget, a megoldást, tőle kérd a bölcsességet, s mindenért neki adj hálát, tanácsolta.

Az igehirdetést követően Zsukovszky Miklós hivatalosan is beiktatta a gyülekezet lelki vezetőjét, átadta a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát Barta Attilának, s Isten áldását kérte szolgálatára. Nagy Béla egy-egy igével köszöntötte a frissen beiktatott lelkészt – „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” (2Tim 2, 15) –, a presbitériumot – „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal 6, 2) – és a gyülekezetet – „Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket…” A Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka megértésre, együttmunkálkodásra biztatta a fornosiakat, hisz csak így, testvéri szeretettel lehet Isten országát építeni. Egyben köszönetet mondott a helyi gazdáknak a Magyarok Kenyere programban való aktív részvételért.

A lelkészi munkában – de a pedagógusiban is – igen nehéz kézzelfogható eredményt felmutatni, ám mindnyájan az örök életre való felkészítés munkájára vagyunk elhívva, kezdte köszöntőjét Hadnagy István, a Beregi egyházmegye főgondnoka, aki a 90. zsoltár 16–17. verseit helyezte a most beiktatott lelkész szívére: „Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá!”

Fornos egy olyan lelkészt kapott, aki az egész falu közösségét össze tudja fogni, fogalmazott Biró Lajos községi elöljáró, aki Isten áldását kérte Barta Attila szolgálatára, családja életére, és segítségéről biztosította a gyülekezetet.

A jelenlévő lelkészek köszöntésének sorát Horkay László nyitotta, aki abbéli örömének adott hangot, hogy szülőfalujából, Szernyéről került ki a fornosi gyülekezet vezetője. A nyugalmazott püspök azt kívánta a lelkésznek, hogy legyen erős hite, a szószékről mindenkor  az örömhírt, a kegyelmet, a békességet, a szeretetet hirdesse. A gyülekezettől pedig azt kérte, hogy gondoskodjon lelki vezetőjéről és imádkozzon érte.

Barta Attila székfoglaló igehirdetésében – Salamon példáját követve (1Kir 3, 5–15) – engedelmes szívet kért Istentől, hogy pásztorolni tudja a rá bízott lelkeket, különbséget téve jó és rossz között. „Mivel engem nem béresnek fogadott fel az Isten, hanem pásztornak, ezért tudom, hogy felelősséggel tartozom az emberekért. S egy napon számon kéri majd az én Uram, hogy mennyire voltam hűséges és jó pásztora a családomnak és ennek a gyülekezetnek. Felelősségem teljes tudatában állok ma bele hivatalosan is abba a szolgálatba, amelynek legfőbb célja az evangélium tiszta hirdetése, a lélekmentés, Isten országának építése”, mondta. A továbbiakban arra is ígéretet tett, hogy Isten erejével és bölcsességével békességre fog törekedni, ismerve az ige tanítását, mely szerint Isten csak oda küld áldást és életet, ahol a testvérek egyetértésben vannak.

A hálaadó istentisztelet – melyen lélekhez szóló énekekkel szolgált az énekkar Barta Anett vezetésével, a fiatalok pedig verssel köszöntötték a lelkészt s adtak hálát a megújult templomért – áldással és nemzeti imánk eléneklésével zárult.

Marton Erzsébet


Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!


Hirdetés


Kövessen minket a Facebook és  Instagram oldalainkon!
Iratkozzanak fel a Telegram és a Google News csatornáinkra.
Orosz-ukrán háború: legfrissebb hírek