Kárpátinfo hetilap


| 2021. 07. 20. – 08:30 | Kárpátalja |
2021. július 12-én újra megnyitotta kapuit a Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor (más néven Jurtatábor, Mikes-tábor)

Hirdetés

Alighanem sok kárpátaljai kis- és nagydiák vágya teljesült, amikor a Covid okozta egyéves kényszerszünet után, 2021. július 12-én újra megnyitotta kapuit a Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor (más néven Jurtatábor, Mikes-tábor).

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) történelmi gyermektáborának ez évben is a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum adott otthont. A korlátozások miatt harminc főben maximalizált gyermeklétszám mellett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola öt történelem és egy óvodapedagógia szakos diákja végezte kötelező pedagógiai gyakorlatát itt. A vidékünk különböző településeiről érkezett résztvevők csoportokra osztva vettek részt a tábor változatos programjaiban.

A hagyományoknak megfelelően a tábor munkája minden évben valamely kiemelt történelmi eseménynek, korszaknak van szentelve. Ez évben a honfoglalással és a Rákóczi-szabadságharccal ismerkedhettek meg részletesebben. Újdonságnak számított, hogy a történelmi és hagyományőrző foglalkozások mellett képviseltette magát a néprajzi vonal is: Kész Margit tyúkanyó módjára gyűjtötte maga köré a gyermekeket és mesélt nekik a kárpátaljai népszokásokról, hiedelmekről, hiedelemlényekről. A hallgatóság nagyon hálás volt, hiszen a résztvevők nagy része felismerte, sőt kiegészítette a saját lakóhelyéhez köthető népszokásokat, a hiedelemvilág különböző elemeit, pl.: betlehemezés, nagydobronyi zöldágazás, sárosoroszi muzsákolás, házi csúszó stb. A közösségben, ahonnan jöttek, még elevenen élnek ezek a néprajzi értékek. Este a tábortűz mellett, napközben pedig, az elviselhetetlen déli forróság és a viharok idején a líceum dísztermében hallgathattak népmeséket, népmondákat, tanulhattak népdalokat és kuruc nótákat. Fehérlófia és a varázserejű turulmadár mellett szó volt a lovagi erényekről, középkori várakról, a nemesi címerekről is.

A népdalok, kuruc-nóták tanítását Kész Réka vállalta magára, aki napközben nemezelt és oroszlánrészt vállalt a tábor többi programjának levezetésében is.

A kézműves foglalkozások közül meg kell említenünk a korongozást (Hidi Endre nagydobronyi keramikus művész vezette, aki emellett saját alkotásaiból is bemutatót tartott); a szövés-fonást (Ilosvay Borbála); a rongybaba-készítést és csuhézást (Kalanics Éva).

Fülöp Gábor irányításával a csapatok elkészítették saját címereiket és egy kuruc vitéz fotóparavánját. A csapatok másik megmérettetése a vármakett-készítés volt. Ehhez Kész Barnabástól kapták meg az elméleti alapozást. Lehetőség nyílt a megmérettetésre az íjászat terén is. A honfoglaló magyarok legendás fegyverének számító visszacsapó nomád íjjal való gyakorlást ifj. Kész Barna felügyelte, aki emellett népi furfangos játékokkal, valamint a logikát és általános műveltséget fejlesztő társasjátékokkal töltötte ki a gyerekek szabadidejét. Nem volt hiány a négylábúakból sem: az árnyas akácosban szelíd lovak (Csillag és Jucika) sétáltak fel-alá kezdő és gyakorlottabb lovasaikkal, a sorukra várók pedig a szomszédból átsettenkedő kutyusokkal barátkoztak. A lovagoltatást Kész Barnabás szakmai irányítása mellett Bota Sándor felügyelte. A tábornak helyet adó tanintézmény mindenben biztosította a résztvevő gyermekek tartalmas pihenését.

A hét kiemelkedő eseménye volt a szerda délutáni honismereti kirándulás a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkba és Látogatóközpontba. Itt a gyerekek megismerkedhettek 10–11. századi elődeink viseletével, fegyverzetével, életmódjával, hitvilágával, temetkezési szokásaival, valamint a honfoglaló magyarok vidékünkön feltárt régészeti emlékeivel. A beregszászi süvegcsúcs, a szolyvai tarsolylemez, a Tiszacsomán talált kengyelek, nyílhegyek, ékszerek másolatai mellett a gyerekek megszólaltathatták a táltosdobot, beléphettek a sámán jurtájába, megfújhatták a szarukürtöt, megemelhették az Árpád-kori páncéling replikáját. Hazatérőben rövid kitérőt tettek a tiszaújlaki turulos emlékműhöz, ahol felidézték a Rákóczi-szabadságharc első győztes ütközetét.

A közel egyhetes tábor végeztével a résztvevők sok kellemes emlékkel gazdagodva térhettek haza.

Kósa Eszter

Hirdetés

  • A Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótáborban
  • A Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótáborban

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 29. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés