Kárpátinfo hetilap


| 2021. 07. 26. – 08:16 | Kárpátalja |
A Beregardó központjában álló római katolikus templomot tavaly Árpád-házi Szent Kinga tiszteletére szenelték fel. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Miközben Nyugat-Európa számos országában azért zárnak be sorra templomokat, mert körülötte elfogytak a hívek, itt, Kárpátalján, ha nem is túl nagy számban, újabb isteni hajlékok épülnek. Jó példa erre a Beregardó központjában álló római katolikus templom, amelyet tavaly Árpád-házi Szent Kinga tiszteletére szeneltek fel. A helyi maroknyi, ám annál inkább lelkes egyházközség tagjai vasárnap templombúcsú keretében emlékeztek a fontos eseményre.

Szent Kinga – IV. Béla magyar király lánya, akit 1239-ben 15 éves korában adtak Boleszláv Krakkó és Szadomir hercegéhez – a hidakat építő szent, fogalmazott a szentmise kezdetén Molnár János esperes, beregszászi plébános.  

Kinga az ember és az Isten közötti kapcsolat elmélyítésében éppúgy élen járt, mint az emberek közötti harmonikus, bensőséges viszony kialakításában. Példája bennünket is arra biztat, hogy egyszerre legyünk Krisztus szenvedélyes, ugyanakkor alázatos követői és elesett, segítségre szoruló embertársaink jótevői, fogalmazott az esperes. Ezzel teljesül az az isteni parancs, miszerint legfőképpen lelki gazdagodásunkon kell fáradoznunk, hogy – a Biblia szavaival – olyan örökkévaló kincseket gyűjtsünk, melyet nem lop el a tolvaj, és nem eszi meg a rozsda, és nem rágja meg a moly.

Lucsok Péter, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye segédpüspöke szentbeszédében arra emlékeztetett, hogy amikor a későbbi Szent Kingát édesapja férjhez adta idegen földre, Lengyelországba, a fiatal lány életét a gondviselés kísérte végig. Hisz lássuk be, nem lehetett könnyű egy új környezetet, egy új nyelvet, szokások egész garmadáját megszokni. Ám Kinga a kezdetektől fogva mélységes alázattal Jézusnak szentelte az életét, s hamar rájött, hogy ebben a Krisztussal való egységben minden feladat megoldása könnyebbé válik. Rohanó világunkban, amikor valaki azt mondja, hogy ő ugyan teljes mértékben elfogadja Jézust és az ő tanításait, ám most éppen nem ér rá, mert számos kihívással kell szembenéznie, és majd csak később, az élete csendesebb korszakában fordul a Megváltóhoz és lesz rendszeres templomjáró és bibliaolvasó, nos őelőttük Szent Kinga példája kell, hogy lebegjen. Aki már zsenge ifjúkorában szoros egységre lépett Jézussal. Ha valamennyien a Megváltóval való kapcsolatot az első helyre tesszük, akkor hamarosan megtapasztaljuk, hogy mennyire megváltozik az életünk. Jézus követése nem ígéri azt, hogy egycsapásra megszűnik minden problémánk, de abban mindenképpen bízhatunk, hogy életünk folyása könnyebbé válik, s a korábbiaknál jóval több örömben lesz részünk, mutatott rá a segédpüspök.

Az oltári szentség előtti tiszteletadás után került sor a templomon körüli körmenetre, jelezvén a világnak, hogy Beregardó római katolikus közössége Krisztus elszánt követője.

A templombúcsún a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség kórusa szolgált.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • Templombúcsú Beregardóban
  • Templombúcsú Beregardóban
  • Templombúcsú Beregardóban

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 30. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés