Kárpátinfo hetilap


| 2021. 08. 20. – 16:48

Augusztus 20-án a világ magyarsága egy emberként ünnepli Szent István királyunk napját, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapját. Ezen a napon nemcsak Magyarországon, de az elszakított területeken is ünnepi díszbe öltöznek a magyar szívek. Nem volt ez másként Mezőkaszonyban sem, ahol a település főterén a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szervezésében felavatták Szent István király mellszobrát.

Az ünnepség templombúcsúval vette kezdetét. A szentmisét ezúttal Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke celebrálta, Molnár János beregszászi római katolikus esperes, Mankovics Sándor nagybégányi plébános és Jackó József mezőkaszonyi plébános közreműködésével. István király nem politikai érdekből, hanem meggyőződésből választotta Jézust és így keresztelkedett meg, hangsúlyozta a püspök. Aki kiemelte a szüleinktől kapott hit megtartásának fontosságát, azt meggyőződésből megerősíteni és megvallani, aztán hűségesen megtartani szükséges, mondta.

A tempolombúcsút követően a felavatandó szobor elé vonult a sokaság, ahol Kovács Szűcs Alexandra gyönyörű hangjával varázsolta el a közönséget, aki az országépítő István királyról énekelt. Ezt követően Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke leplezte le a szobrot, mely Túri Török Tibor magyarországi szobrász felajánlása.

„Szent István királyunk neve egyet jelent a magyar történelmi emlékezettel. Ő volt az, aki biztosította számunka az ezeréves megmaradás feltételeit” – emelte ki köszöntőjében Szilágyi Mátyás. Hozzátette: a kárpátaljai magyarság, ezen belül Mezőkaszony lakossága mindig is küzdött, és küzd ma is a megmaradásért. Ennek pedig egyik alapköve a hit, az összefogás, melyre Szent István király is tanít minket, fogalmazott.

 „Ma egy olyan személynek állítunk emléket, aki keresztény országot épített. Mi is ezt a szemléletet szeretnénk továbbadni a következő generációknak. Az itt felállított szobor pedig szolgáljon szakrális emlékhelyként mindazok számára, akik kérik Szűz Máriát – úgy, ahogy egykor István király is kérte –, hogy vigyázzon ránk, az országra” – fejtette ki Orosz Ildikó. Aki abbéli óhajának is hangot adott, hogy Kaszony olyan búcsújáró helye legyen a Beregszászi járásnak, ahol együtt ünnepelhetik Szent István királyt, emlékezve máig ható örökségére a misén és a búcsúi vigadalomban, melyhez már szakrális helyet is teremtettek a szobor felállításával.

A köszöntőket követően Maj­nek Antal püspök és Rad­vánszky Ferenc, Mező­kaszony református lelkésze áldotta meg a szobrot, illetve kérte Isten áldását a jelenlévők életére.

Az esemény záróakkordjaként a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit a szobor talapzatánál. A szoboravatás hangulatát a Mezőkaszonyi Református Asszonykórus énekei tették még emelkedettebbé.

Kurmay Anita


Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!


Hirdetés


Kövessen minket a Facebook és  Instagram oldalainkon!
Iratkozzanak fel a Telegram és a Google News csatornáinkra.
Orosz-ukrán háború: legfrissebb hírek