Kárpátinfo hetilap


| 2021. 08. 21. – 14:23 | Kárpátalja |
A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.

Hirdetés

Ezen a napon minden magyar ember szíve – éljen a világ bármelyik részén – egyszerre dobban. Államalapító királyunkra emlékezve ugyanis gondolatban végig járjuk azt az utat, amelyet a magyarság Kárpát-medencei megtelepedése óta az elmúlt több mint 1100 esztendő alatt megtett, hangzott el azon a szentmisén, melyet a beregszászi római katolikus templomban nemzeti ünnepünk alkalmából tartottak.

Molnár János esperes-plébános a Szent István-i életműről szólva kiemelte: első királyunk kereszténnyé tette népünket, így biztosítva a magyarság jövőjét Európában. Amikor apostoli királyunkra emlékezünk, érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a Szentírás miként értelmezi a királyság intézményét. A hívő keresztényeknek egyetlen királyuk van, mégpedig Jézus. A mindenkori földi királynak pedig az a dolga, hogy a nép megtartsa az Isten törvényeit. Ebben alkotott nagyot a magyarok első királya, mert törvényei nem ellenkeztek az isteni paranccsal. A magyarság azért tudott megmaradni több mint ezer esztendőn át, mivel a többség követte ezeket a parancsokat. Időnként bármilyen nehéz is volt, nem tért le a Megváltó által kijelölt útról. Mert Jézus mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Egy erős országon kívül a hit megtartását köszönhetjük tehát első uralkodónknak, aki, bátran állíthatjuk, apostola volt a magyarságnak. Mert mi is a dolga az apostolnak? Legfőképpen az evangélium terjesztése. István király negyven esztendőn át tartó uralkodása során tíz egyházmegyét alapított.

A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott. Itt Bunda Rita egyházközségi munkatárs köszöntötte a résztvevőket. Molnár János pedig arról szólt, hogy mit üzen a Szent István-i életmű a XXI. század magyarjainak. A hit és a nemzet megtartásán kívül az életmű rámutat az életszentség fontosságára, a család jelentőségére. Egy nemzetnek akkor biztosított a jövője, ha az édesanya és az édesapa hitben és szeretetben neveli fel gyermekeit, mindent megtesz egészséges szellemi és testi fejlődésük érdekében. Mint látjuk, szerte Európában ez ma veszélybe került.

A keresztény értékek megtartásának fontosságáról és a nemzet egységének megőrzéséről szólt köszöntőjében Békésyné Lukács Angéla, Magyarország beregszászi konzulja. És beszélt arról a közös küzdelemről, amellyel sikerült a járványt visszaszorítani, s arról a reményről, hogy közös erőfeszítéssel hamarosan teljesen magunk mögött hagyhatjuk ezeket a nehéz hónapokat.

A magyarság egységét, összetartozását és egymásra utaltságát szimbolizálja a nemzeti színű szalaggal átkötött ünnepi kenyér, melynek megszentelésére és megáldására ugyancsak az ünnepség keretében került sor. A hagyományoknak megfelelően a megszegett kenyérből mindenki hazavihetett egy darabot, hogy abból jusson az ünnepi asztalra.

Az ünnepi műsor során Szász Bence előadásában Juhászné Bérces Anikó Augusztus 20. c. versét hallhattuk. Juhász Fanni Ima a hazáért című dalt énekelte el, Birta István és Birta Adetta Sillye Jenő Szent István c. dalát adta elő. Majd Percsi Mária, a Miskolci Egyetem zenesztagozatos hallgatójának hegedűjátékában gyönyörködhettünk. A megemlékezésen a Szent Kereszt Felmagasztalása Kórus szolgált.

Kovács Elemér

Hirdetés

 • A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.
 • A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.
 • A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.
 • A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.
 • A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.
 • A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.
 • A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott.

 • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 34. számában jelent meg.
 • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
 • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
 • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés