Kárpátinfo hetilap


| 2021. 09. 14. – 08:19 | Kárpátalja |
Vasárnap a beregszászi református templomban a Kárpátaljai Református Egyház tartotta lelkészszentelő közgyűlését, melynek során hét fiatal lelkipásztor felszentelésére került sor.  Fotó: Marton Erzsébet

Hirdetés

„Tebenned bíztunk elejitől fogva” – zengett a 90. zsoltár vasárnap a beregszászi református templomban, ahol ezúttal a Kárpátaljai Református Egyház tartotta lelkészszentelő közgyűlését, melynek során hét fiatal lelkipásztor felszentelésére került sor.

Az igét Zán Fábián Sándor püspök hirdette az 1Móz 45, 1–4 alapján, kiemelve a megbocsátó szeretet fontosságát. A felszentelendő lelkészek, s valamennyi résztvevő szívére azt az aranyszabályt helyezte, mely mindannyiunk életének vezérfonala kell legyen: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük” (Mt 7, 12).

A világ ezt nagyjából el is fogadja, az emberek többsége fontosnak érzi, hogy segítsen a bajbajutottakon. Nekünk, hívő keresztyéneknek azonban ennél többet kell adnunk, lelki segítséget is kell nyújtanunk. Ehhez imádságra, bizalomra és alázatra van szükség. Ez fontos a lelkészi szolgálatban is. Úgy kell szeretnünk felebarátunkat, ahogy Krisztus tanított. Aki szeret, az meg tud bocsátani. Az Úr megbocsátotta bűneinket, hát nekünk is irgalmasan kell cselekednünk azokkal, akik ellenünk vétkeztek. A lelkészeknek élet- és lélekmentőknek kell lenniük, fogalmazott a püspök, hogy a rájuk bízottak általuk megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, és vágyakozzanak egy olyan úton járni, amely az üdvösségre, az örök életre vezet. És nem csak a templomba járókra kell figyelni, mert ha ezt tesszük, elvész az egyház, figyelmeztetett az igehirdető. Lelkeket kell menteni, hirdetni annak nevét, akit értünk megváltóként adott az Isten, adta útravalóul Zán Fábián Sándor, aki végezetül így biztatott: minden hű szolgának, aki a nemes harcot megharcolja, eltétetik az igazság koronája.

Az igehirdetést követően Héder János, a KRE főjegyzője vezette a közgyűlést, melynek keretében került sor a lelkészek felszentelésére, ugyanis az egyháztörvény meghatározza, hogy a lelkészek felszentelését egyházkerületi közgyűlés keretében kell elvégezni. Miután  Zsukovszky Miklós a Beregi, Balogh Attila az Ungi és Hunyadi Attila Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperesei bemutatták a megyéjükben szolgálatot teljesítő felszentelendő lelkészeket, sor került az ünnepélyes és meghitt lelkészszentelésre. Dobán Dorina (Ungvár, Ungtarnóc), Gulácsy Laura (Munkács), Kobrin Mihály (Tiszapéterfalva, Tiszabökény), Margitics Erika (Beregszász), Nagy Szabolcs (Gut, Balazsér), Orosz Zsolt (Zápszony, Újbátyú, Bakos) és Soós Zsolt (Tiszaújfalu, Tiszaásvány) kezüket szívükre téve tettek fogadalmat, hogy református hitükhöz, egyházukhoz hűek maradnak és lelkiismeretesen végzik a szolgálatukat. Zán Fábián Sándor egy-egy ige kíséretében kérte valamennyiük életére, szolgálatára Isten áldását, s kívánta, hogy legyen ez az alkalom a valódi megszentelődésük ideje, szánják oda egész valójukat Istennek kedves áldozatul, hogy majd szolgálatuk által mindazokat is megszentelje az Úr, akik közé most kibocsátják őket.  

Éreztessétek az emberekkel mindenkor Isten jóságát, köszöntötte kedves szavakkal a fiatal lelkipásztorokat Nagy Béla, a KRE főgondnoka, aki a Példabeszédekből (3, 5–6) vett igét helyezte a szívükre: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet”. „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16, 13–14) – tanácsolta a főgondnok, aki Isten áldását és vezetését kérte életükre, szolgálatukra.

A lelkipásztor – emberpásztor, aki felelős a reá bízottak sorsáért, boldogulásáért, kezdte köszöntőjét Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja. Ma sokan menekülnek a szülőföldjükről, itt az asszimiláció fenyeget, a nagyvilágban egyre inkább üldözik a keresztényeket… Ilyen helyzetben kell helytállni a XXI. század lelkészének, fogalmazott a diplomata, aki Márton Áron erdélyi mártírpüspök szavaival azt kérte a felszentelt lelkipásztoroktól: „Legyetek a bénának lába, a vaknak szeme, az árváknak, szegényeknek, az elesett és szenvedő emberek nagy tömegének gondviselő atyja”.

Az ünnepi közgyűlés – melyet megtisztelt jelenlétével Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja is – Zán Fábián Sándor záróimájával, a beregszászi gyülekezet énekkarának szolgálatával és nemzeti imánk eléneklésével ért véget.

Marton Erzsébet

Hirdetés

  • Lelkészszentelő közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház
  • Lelkészszentelő közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház
  • Lelkészszentelő közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 37. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés