Kultúra | 2021. 09. 15. – 14:06 |
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány elvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2021. szeptember – 2022. június közötti tíz hónapra. Fotó: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Hirdetés

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2021. szeptember – 2022. június közötti tíz hónapra.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium célja felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat

(a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

A Szakkollégium tevékenysége a Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében.

A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. A Szakkollégium keretében végzett kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre építeni.

Jelentkezni 2021. július 12-től szeptember 9-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak.

A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

A lehetőséggel 34 fő élt. A 34 érvényes pályázatot benyújtott jelentkező közül 20 fő először, 9 hallgató második, 4 fő harmadik és 1 fő negyedik alkalommal mérettette meg magát a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjra való tagságra. A jelentkezettek közül 6 személy az Ungvári Nemzeti Egyetem és 28 ember a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végzi felsőfokú tanulmányait. A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából áll.

A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt 2021. szeptember 10-én, akik a következő szempontok alapján pontozták a jelentkezésekhez csatolt dokumentumokat: a főiskolai vizsgajegyek szaktantárgyi átlaga a résztvevő pályázók számára (maximálisan 20 pont adható), szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért eredmények (nincs maximum szerezhető pont), nyelvvizsga (nincs maximálisan szerezhető pont), tudományos, művészeti tevékenység (nincs maximálisan szerezhető pont), szakszövegek írásbeli fordítása (nincs maximálisan szerezhető pont).

A Szakértői Pontozó Bizottság tagjai a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai.

A 34 jelentkező közül 33 hallgató tett felvételi vizsgát 2021. szeptember 14-én a Rákóczi Főiskola épületében és az online térben.

Minden felvételiző a szóbeli vizsgán maximum 60 pontot szerezhetett (kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont kapható), szövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 10 pont)). Sikeres felvételhez azonban a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot teljesítenie kellett a hallgatónak. 

A felvételi vizsga menetrendje a következő volt: az egyéni vizsga ideje 15 perc. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezeti a felvételi adatlapjára. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása.

A Felvételi Vizsgabizottság 3 szekcióban végezte a munkáját.

A felvételi vizsgát követően 2021. szeptember 14-én a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésezett és döntött a Zrínyi Ilona Szakkollégium 2021/2022-es tanévének ösztöndíjas listájáról.

A Testület 26 főnek ítélte meg az ösztöndíjat.

A felvételt nyert ösztöndíjas hallgatók tutoraikkal a Zrínyi Ilona Szakkollégium Alapszabályzatának tesznek eleget támogatási időszakuk alatt, mely többek között kötelezi arra az ösztöndíjas hallgatót, hogy 2022. május 12-én megfigyelő hallgatóként részt vegyenek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében megrendezésre kerülő Tudományos Vitadélutánon és 2022. május 13-án pedig bemutassák kutatásukat egy előadásban a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Erről a kötelezettségről a felvételi napján minden felvételiző egy nyilatkozat aláírásával tudomást szerzett.

A Zrínyi Ilona Szakkollégium kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjainak kifizetése a 2021-2022-es tanévben 1 részletben történik: 2022. júniusában a GENIUS Tehetségnapon.

Minden ösztöndíj kifizetést egy beszámolói időszak előz meg, mely alatt egy minimum 10 oldalas tanulmányt és egy konzultációs lapot nyújtanak be a támogatott hallgatók tutoraikkal együtt, akik közösen szignózzák a dokumentumokat. 

A felvételt nyert hallgatóknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a kutatásokhoz!

Váradi Natália
programfelelős
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
irodaigazgatója

Hirdetés


Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!