Kárpátinfo hetilap


| 2021. 09. 22. – 11:50 | Kárpátalja |
Igaz, hogy amikor Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott, 1847 szeptemberében itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan megvalósultak. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Igaz, hogy amikor Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott, 1847 szeptemberében itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan megvalósultak. A legnagyobb magyarként tisztelt arisztokrata Magyarország megújulását, teljes modernizációját tűzte ki célul. Eszméit, tetteit másfél évszázaddal a halála után is nagyra becsüli a magyar nép. Ennek egyik fontos jele, hogy ma egy kis külhoni magyar településen állítunk szobrot Széchenyinek, hangzott el Csetfalván a szoboravató ünnepségen Széchenyi tehát tudott egy kis falunak is olyat adni, egy kis faluért is tudott olyat tenni, hogy a község úgy érezze: tartozása van a nagy magyar reformerrel szemben.

Az ünnepségre összesereglett szép számú közönséget Tarr Attila, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke üdvözölte, és megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak az emlékmű létrehozásához.

Gergely Istvánnak, a szobor alkotójának, a falu szülöttének beszámolójából kiderült, hogy szinte az egész község összefogott azért, hogy ezen a napon sor kerülhessen e megható ünnepségre.

A külföldi tanulmányútjai során a külhoni és belföldi közállapotok közötti jelentős különbségekre rádöbbenő fiatal Széchenyi hazája legtehetségesebb, egyúttal legszorgalmasabb arisztokrata hazafiai közé tartozott, kezdte ünnepi beszédét Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja. Az élet minden területén a hon javára hatni, cselekedni és alkotni akart. És tudott is. Lassan szállóigévé vált szavai ma is aktuálisak és megszívlelendők: „A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk”. A mai naptól Széchenyi korszakos életművével erről a szent, nemzeti emlékhelyről küldi üzenetét a XXI. századi csetfalvaiaknak, az egész kárpátaljai magyar nemzeti közösségnek. Arra buzdít, hogy tartsuk meg legnagyobb kincsünket, magyar nemzeti identitásunkat, magyar anyanyelvünket, magyar tannyelvű iskolarendszerünket. Legyünk a jövendőnek urai kitartó munkálkodással, tevékeny jobbító akarattal olyan gazdasági és infrastrukturális viszonyok megteremtésével, amely lehetővé teszi a magyar emberek szülőföldön maradását.

Széchenyi hatalmas munkát végzett a haladás érdekében, mutatott rá Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. Íme néhány példa: irányította az Al-Duna szabályozását, indítványozta és részt vett a Lánchíd építésében, így segítve elő Pest-Buda fővárossá emelését, megteremtette a Magyar Tudományos Akadémia alapjait stb. Írásaiban sürgette, hogy mihamarabb végre kell hajtani Magyarország társadalmi-gazdasági átalakítását, hisz a haladás legnagyobb gátja a nemesség kiváltságrendszere, a jobbágyság röghöz kötöttsége. Számos tőle származó idézettel jellemezhetjük sokoldalúságát, áldozatkészségét, kitartó gyakorlati munkásságát, a magyar nép iránti elkötelezettségét. „Dolgozni és munkálni kell naponta szüntelen” – fogalmazott egyik írásában. „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!” – jegyzi le egy másik cikkében.

A szobor leleplezését, megáldását és megkoszorúzását követően a megújult közösségi ház épületében a helyi Móricz Zsigmond Kulturális Központ növendékei adtak színvonalas műsort.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • Igaz, hogy amikor Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott, 1847 szeptemberében itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan megvalósultak.
  • Igaz, hogy amikor Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott, 1847 szeptemberében itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan megvalósultak.
  • Igaz, hogy amikor Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott, 1847 szeptemberében itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan megvalósultak.
  • Igaz, hogy amikor Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott, 1847 szeptemberében itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan megvalósultak.
  • Igaz, hogy amikor Széchenyi a folyami közlekedés megteremtésén fáradozott, 1847 szeptemberében itt, Csetfalván megfeneklett a hajója, ám eszméi és tervei fokozatosan megvalósultak.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 39. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés