Kárpátinfo hetilap


| 2021. 09. 27. – 11:52 | Kárpátalja |
A baráti-családi beszélgetésekkel tűzdelt hétvége méltó zárása volt az az ünnepi istentisztelet a benei református templomban. Fotó: Marton Erzsébet

Hirdetés

A szeretet mindent legyőz, szoktuk mondani. Még az olykor átléphetetlennek tűnő (külső és belső) határokat is. Ezt erősítette meg az a háromnapos testvérgyülekezeti találkozó is, melyen a magyarországi Pócsmegyer-Leányfalu, az erdélyi Bánffyhunyad és Felenyed, a szlovákiai Léva és a kárpátaljai Bene, Csetfalva és Sárosoroszi reformátusai bizonyították, hogy a szeretet eszközei szeretnének lenni Isten kezében.

A kirándulásokkal, közös istentiszteleti alkalmakkal, baráti-családi beszélgetésekkel tűzdelt hétvége méltó zárása volt az az ünnepi istentisztelet a benei református templomban, melyen a helyiekkel közösen a vendégek is hálát adtak nem csupán a találkozás lehetőségéért, de a megújult parókiáért is.

Az igét ezúttal Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke hirdette, aki a 139. zsoltár alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten jól ismer bennünket, hibáinkat, félelmeinket – megvizsgál, de kegyelmes hozzánk. A múltat a háta mögé veti, és a jelenben szólít meg bennünket. Kegyelmi ajándékot kapunk tőle – ahogy a szolgák kapták a minát a Lukács 19-ben –, amivel élnünk kell. De nem kendőbe kötve őrizni azt, mint tette az írás szerint az a harmadik. Nem elraktározni kell, amit Istentől kaptunk, hanem tovább kell adni a megtapasztalt szeretetet. Közösségben kell lennünk egymással, szeretni kell egymást, megismertetni a másikkal is az önzetlen szeretetet. Ehhez le kell győznünk azt a hamis istenképet, ami a harmadik szolgálóhoz hasonlóan a ma emberében is él.

Mert melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” A második ez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”  (Mk 30–31) Ha eszerint élnénk, szebb lenne a világ.

A továbbiakban Orbán Sándor helyi lelkész köszöntötte a vendégeket, majd ismertette a gyülekezet, a templom és a parókia történetét. Ez utóbbiról megtudtuk, hogy a gyülekezet a szovjet időben elvett parókia helyett egy romos épületet kapott a rendszerváltást követően, amelyen ugyan kisebb felújításokat végeztek az évek során, ám az elmúlt két esztendőben a magyar kormány támogatásának köszönhetően teljesen megújulhatott. Ezért, illetve az új kerítésért adtak hálát ezen az alkalmon, Molnár Boglárka és Varga Eszter pedig versben mondott köszönetet Istennek megtartó kegyelméért, gondviselő szeretetéért.

A továbbiakban a testvérgyülekezetek lelkészei – Kovách Tamás, Jakab Mihály Gyula, Lőrincz Konrád, Kassai Gyula, Kassai Tímea – kérték az Úr áldását a kárpátaljai testvérek életére. Sarkadi Gábor, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntésében megerősítette, hogy Magyarország nemzeti kormánya a továbbiakban is elkötelezetten támogatja a határon túli magyarok szülőföldön való megmaradását, anyanyelvi oktatását, hitéletét. Nagy Béla, a KRE főgondnoka az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve hálát adott azért, hogy az Úr mindig küld segítőket, segítséget Kárpátaljára, aminek köszönhetően megújulhatnak templomaink, fenntarthatóak egyházi intézményeink. Nem véletlenül kaptuk a parancsot: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal 8, 61), mondta.

Az ünnepi hálaadó alkalom püspöki áldással, nemzeti imánk eléneklésével ért véget. Majd a találkozó agapéval és baráti beszélgetésekkel folytatódott. A határon túlról érkezett vendégek azzal a reménnyel köszöntek el vendéglátóiktól, hogy hamarosan újra testvéri kézfogásra kerülhet majd sor.

Marton Erzsébet

Hirdetés

  • Hálaadó istentisztelet Benében
  • Hálaadó istentisztelet Benében
  • Hálaadó istentisztelet Benében

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 39. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés