Kárpátinfo hetilap


| 2021. 09. 06. – 12:30 | Kárpátalja |
A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitójára idén Nagyberegen került sor, melyen részt vettek a KRE egyházi intézményeinek diákjai, pedagógusai.Fotó: Fábián Zoltán

Hirdetés

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitójára idén Nagyberegen került sor, melyen részt vettek a KRE egyházi intézményeinek diákjai, pedagógusai, illetve gyülekezeti lelkészek, gondnokok, hitoktatók.

Az igét ezúttal Zán Fábián Sándor püspök hirdette a Máté 19,13–15 alapján. „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa” – szólt a jézusi felhívás anno a tanítványokhoz, s szól ma szülőkhöz, nagyszülőkhöz, gyülekezetekhez egyaránt. Nem csupán mesélni kell nekik a Megváltóról, de példamutató élettel Jézushoz kell vezetni a ránk bízott kicsinyeket, mondta az igehirdető. És ehhez nem szabad elvesztegetni az időt: most kell lépni, most kell cselekedni, amikor fogékonyak jóra, rosszra egyaránt.

Mutassunk nekik jó példát, ne a világra bízzuk nevelésüket, ne a mindenhonnan rájuk zúduló információáradat határozza meg világlátásukat, hanem vezessük őket Jézushoz, mert ilyeneké az Isten országa. Egyébként arra is van példa, hogy az ő tiszta lelkük, hitük viszi közelebb Istenhez a felnőtteket is. Csak ne akadályozzuk őket ebben.  Gyermeki bizakodásra Istenre való hagyatkozásra van szükség, fogalmazott a püspök.

Békésiné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntőjében elmondta, hogy ma jó okunk van ünnepelni, mert töretlen a magyar állam segítségnyújtása intézményeink megújulásában.

A kitartó munka és anyaországi segítség kell, hogy találkozzon egymással. A konzul asszony biztatta a diákokat tudásuk gyarapítására, hogy megérthessék Istentől elrendelt küldetésüket.

Zán Fábián Sándor püspök két, gyermekkorában tanult bölcsességet osztott meg. Az egyik a diákoknak szólt: mindig magadnak tanulsz, soha nem másnak. A másik meg a tanároknak: semmit sem ér a tudás, ha nem adod azt át.

A nagyberegi és nagydobronyi líceum képviselői egy-egy verssel, a péterfalviak pedig énekkel köszöntötték az egybegyűlteket.

Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója, az egyházkerület tanügyi bizottságának elnöke felelevenítette a 28 évvel ezelőtti eseményeket, amikor elindult az első egyházi líceum Nagyberegen. Először történt, hogy egy tanévnyitón igét lehetett olvasni és Istent dicsőitették, mondta. Akkor 21 diákkal indultak, mára több mint 1100-an tanulnak egyházi intézményeinkben. 16 óvodában 539 gyerek, a 4 líceumban 568 diák. A lelkész arra biztatta a tanárokat, hogy az ismeretátadás mellett a gyermekek lelkének gazdagításával is foglalkozzanak, az osztálynaplóval együtt a Bibliát is vigyék be a tantermekbe. Tóth László arról is szólt, hogy amikor a református iskolai oktatás elindult, vele együtt megkezdődött a gyülekezeti hitoktatás is. Az idei tanévben 8000 gyermek részesül hitoktatásban. A tanügyi bizottság elnöke köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért is.

Végezetül Páll László bereg­rákosi és kajdanói lelkipásztor imádságban könyörgött az idei tanév áldásaiért és kérte Isten jelenlétét és segítségét. Nemzeti imádságunk eléneklése előtt pedig Zán Fábián Sándor kért áldást a jelenlévőkre, az új tanévre.

Kósa Eszter

Hirdetés

  • A Kárpátaljai Református Egyház tanévnyitóján
  • A Kárpátaljai Református Egyház tanévnyitóján
  • A Kárpátaljai Református Egyház tanévnyitóján

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 36. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés