Kárpátinfo hetilap


| 2021. 09. 07. – 09:19 | Kárpátalja |
Új helyszínen, Beregszász Csigaszug elnevezésű városrészében kezdi az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma. Fotó: Kovács Elemér  

Hirdetés

Új helyszínen, Beregszász Csigaszug elnevezésű városrészében kezdi az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma. A példaértékű gyorsasággal felújított épületben 118 első évfolyamos hallgató öt választott szakmában mélyítheti el ismereteit. Tanáraik pedig arra fognak törekedni, hogy a rájuk bízott tanulók ne csupán jól felkészült, megbízható szakemberekké váljanak, hanem hogy Istenre figyelő, embertársaik, valamint magyar népüket szolgáló felnőttek legyenek.

Az értelem és a hit egymástól elválaszthatatlanok, éppen ezért a hagyományoknak megfelelően a szakgimnázium tanévnyitójára a beregszászi római katolikus templomban ökumenikus istentisztelet keretében került sor. Taníts meg akaratod teljesítésére, fohászkodott a Teremtőhöz az ünnepség kezdetén Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye esperese, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Aki arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy a legfőbb tanításról, Jézus Krisztus tanításáról sohasem szabad elfeledkezni, amely a Mindenhatóra való odafigyelés mellett az embertársaink iránti szeretetet helyezi a középpontba.

Lelkileg folyamatosan újra kell értelmezni magunkat, máskülönben elsüllyedünk a gondosan megalkotott komfortzónánkban, fogalmazott Margitics János, a beregszászi református gyülekezet lelkipásztora. Lelkünk, értelmünk kiteljesedése csak az Isten közelében lehetséges.

A tanév kezdete a tudás ünnepe, mondta Marosi István, a görögkatolikus főiskolai lelkészség lelkipásztora, aki egyértelművé tette: nincs más út, minthogy egész életen át formálódjunk, s minden lépésünket a jó irányba, a Krisztushoz való közeledés irányába tegyük.

Csernicskó István, a Rákóczi Főiskola rektora annak a reményének adott hangot, hogy a szakgimnázium növendékei olyan meghitt, barátságos légkörben tanulnak majd, amikor nem a tanév végét, hanem inkább a szünidők végét várják a legtöbben.

Az új tanévben valamennyi­ünknek új kihívásokkal kell szembenéznünk, fogalmazott megnyitó beszédében Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója. Az intézmény vezetői és tanárai számára újra eljött a megújulás, az újrakezdés lehetősége, az elsős diákok számára pedig a mostani szeptember egy új világ kezdetét hozta el.

A gimnázium legfőbb célja, hogy tanítson, fejlesszen és munkára neveljen, hisz ezek a társadalom előrehaladásának legfőbb kritériumai.

Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja örömmel nyugtázta, hogy idén is több mint száz diák döntött amellett, hogy itt, Beregszászon, az anyanyelvén kíván szakmai ismereteket szerezni. Ehhez Magyarország kormánya megteremtette a lehetőséget, hisz az anyaország segítségével felújított épületegyüttesben a legmodernebb körülmények között zajlik majd az oktató-nevelő munka.

Köszöntötte a diákokat Mariana Maruszinec, a Megyei Állami Közigazgatás oktatási főosztályának vezetője, aki az anyanyelven történő szakképzés lehetőségének fontosságát hangsúlyozta.

Amikor nyolc évvel ezelőtt a főiskola égisze alatt útjára indítottuk a szakképzést, bizony több, az állam által előírt követelménynek még nem tudtunk megfelelni, ám mindegyik folyamatot elindítottuk, azzal a reménnyel, hogy az Úristen megsegít, mondta záróbeszédében Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, aki azt a tanácsot adta a diákoknak, hogy merjék bátran a Mindenhatóra bízni az életüket, lépjenek vele mind szorosabb kapcsolatba.

Sor került az elsős diákok fogadalomtételére, majd Csernicskó István rektor és Soós Katalin igazgató kézfogással ünnepélyesen diákká avatta az elsősöket.

A harmadik évfolyamos óvodapedagógia szakos diákok előadták a 42. zsoltár feldolgozott változatát. Emellett több, az alkalomhoz illő szavalat tette még ünnepélyesebbé a tanévnyitót. Végül a történelmi egyházak jelen lévő képviselői áldást kértek a diákok, valamennyi jelenlevő további életére.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanévnyitóján
  • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanévnyitóján

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 36. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés