Kárpátinfo hetilap


| 2022. 01. 24. – 13:34 | Kárpátalja |
A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében Beregszászon az Európa-Magyar Házban méltatták a magyar kultúra napját. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Kölcsey Ferenc Himnusza a legnagyszerűbb magyar költemények sorában is kivételes jelentőséggel bír. Mivel benne foglaltatik mindaz, amit a magyar nyelvről, a magyarság szellemiségéről, sorskérdéseiről és kultúrájáról gondolunk, hangzott el azon a fórumon, amelyet a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében Beregszászon az Európa-Magyar Házban tartottak. A hagyományoknak megfelelően az előadások mellett díjátadókra is sor került.

Köszöntőjében Zubánics László, a KMMI elnöke annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a kultúra nemzeti identitásunk legfőbb kifejezése, a kisebbségi létben pedig közösségként való megmaradásunk legfőbb biztosítéka. Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésze bizonyságtételnek beillő vallomásában úgy fogalmazott, hogy a Jóistennek szándéka van azzal, hogy kit hová teremtett. Mindenkinek tehát azon a földön kell kamatoztatni a tehetségét önmaga, családja és az őt felnevelő és befogadó közösség számára, ahová a Teremtő helyezte.

Hatalovics Sándor tanuló az immár tizenharmadik alkalommal megtartott Sütő Kálmán és Kecskés Béla szavalóverseny győztese Kecskés Béla Kísértő múlt c. versét adta elő, amelyben a költő az 1944-es elhurcolások áldozatait siratja el.

A magyar reformátusok a hálaadás évének nyilvánították a 2022-es esztendőt, emlékeztetett rá igei köszöntőjében Szemere Judit református lelkész. Többek között hálát adunk Istennek azért, hogy bölcsességet, tehetséget, különböző képességeket adott nekünk ahhoz, hogy kulturális értékeket hozzunk létre, illetve, hogy ezekkel éljünk a mindennapok során. Másrészt felelősséggel tartozunk, hogy ezeket az utánunk következő nemzedékeknek tovább adjuk.

Egy olyan multikulturális közegben, mint Kárpátalja, mindenkinek módja van megtapasztalni, hogy az Isten különböző nyelveken szól az ő népéhez, emlékeztetett rá Marosi István görögkatolikus áldozópap, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium vezetője. Hozzánk, magyarokhoz, természetesen magyarul. Mi pedig magyarul fogalmazzuk meg kéréseinket, magasztalásunkat, hogy azok Jézus Krisztus által jussanak el a Teremtőhöz.

Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy Kölcsey Ferenc talán legismertebb prózai művében, az unokaöccséhez írt Parainesisében sok olyan gondolatot fogalmazott meg, amelyek azóta időről időre visszaköszönnek más alkotók műveiből is. Ilyen a feltétel nélküli hazaszeretet, s hogy annak elsősorban tettekben kell megnyilvánulnia. A másik pedig a kicsinyhitűségünk meghaladása, ami a Kárpátalján élők vonatkozásában nagyon időszerű. Mind a trianoni trauma, mind Kárpátalja szovjetek általi bekebelezése után a tömeges elvándorlás, illetve az 1944-es népirtás után vidékünkön jelentősen lecsökkent a magyarság lélekszáma, ám ezt követően a közösség mindkét esetben megmutatta életerejét: a tragédiákra népességnövekedéssel válaszolt. Látjuk, ma is súlyos a helyzet, ám a jövő reménységét meg kell őrizni.

Moritz László, aki az Anyanyelvápolók Szövetsége képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket, arról szólt, hogy számára továbbra is mindig nagy lelki feltöltődést jelent a kárpátaljai magyarok között lenni, velük ünnepelni.

Ezt követően átadták az Együtt-  Nívódíját, amelyben ezúttal Bartha Gusztáv részesült. Laudációjában Vári Fábián László, az irodalmi folyóirat főszerkesztője, Kossuth-díjas költőnk úgy fogalmazott, hogy a kitüntetett a kárpátaljai magyar próza egyik legkiforrottabb képviselője. A másik kitüntetett, Kopriva Nikolett fiatal művész munkásságát Nagy Tamás költő ekképp jellemezte: Kopriva Nikolett igencsak sokoldalú alkotó, hisz versei, prózai írásai, grafikái egyaránt figyelemre méltóak. Költészete letisztult, rajzai pedig az egyén, a lélek belső rezdüléseinek reflexiói.

Bár az ukrán parlamentnek az utóbbi fél évtizedben hozott kisebbségellenes törvényei következtében szinte valamennyi korábban megszerzett közösségi jogunk veszélybe került, most leginkább iskolahálózatunk felszámolása miatt kell aggódnunk, kezdte vitaindító előadását Zubánics László. Aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a falusi iskolák – márpedig a kárpátaljai magyarság túlnyomó része ma is faluhelyen él – felszereltségüket tekintve eleve hátrányban vannak a városi tanintézményekkel szemben. Nem jelenthet megoldást a közeljövőben, ha az alsó osztályok tanulói tömegesen Magyarország valamelyik határmenti településének iskolájába iratkoznak be, mivel ennek rövid időn belül az lesz a következménye, hogy az itteni iskolák a mostaninál jóval kevesebb pedagógust tudnak majd foglalkoztatni. Ne legyenek illúzióink, ha nem sikerül itt helyben megfelelő színvonalú művelődési-kulturális teret kialakítanunk, akkor még egy sikeres gazdasági fellendülés esetén is jelentős elvándorlással kell számolni.

Dupka György, a KMMI igazgatója hozzászólásában azt emelte ki, hogy a kárpátaljai magyarság életében mindenképpen vízválasztó a 2014-es esztendő. Az Euromajdant követő politikai, gazdasági folyamatok mind-mind visszalépést jelentenek a korábbi, akkor sem túl rózsás állapotokhoz képest. Példaként említette a kárpátaljai magyar könyvkiadás helyzetét. Az általa vezetett Intermix Kiadó, amely a mögöttünk hagyott három évtized alatt 300 különböző kiadványt jelentetett meg, a bizonytalan helyzetre való tekintettel felfüggesztette tevékenységét.

Az ukrán államalapítás, államfejlődés ellentmondásokkal terhelt 31 esztendejéről, az élet minden területét átszövő kisebbségellenes magatartás kialakulásáról és az ezek ellen való védekezés módszereiről Tóth Mihály jogász, kisebbségi szakértő tartott nagyívű előadást. A kétnyelvűség mihamarabbi gyakorlati megvalósítása és a helyi magyar közösség gazdasági erejének növelése nélkül nem érhetünk el jelentős eredményeket, szögezte le az előadás végén az ukrán parlament egykori képviselője.

A konferencián átadták az Anyanyelvápolók Szövetsége oklevelét Berta Eleonóra nyelvésznek, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológiai Tanszék docensének, Ferenczi Attila színművésznek, Füzesi Magda József Attila-díjas költőnek, az Együtt tanácsadó testülete tagjának, Dupka György történésznek, a MÉKK elnökének, Kopriva Attila képzőművésznek, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület elnökének, Marosi István egyháztörténésznek, Nagyné Szakadáti Rita-Margitnak, a Tiszapéterfalvai Képtár és a Tiszaháti Tájmúzeum igazgatójának, Tarpai Józsefnek, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatójának, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete elnökének.

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet oklevelét kapta Borgató Szilvia pedagógus, a Tiszabökényi Gimnázium igazgatója, Bohut Andrea pedagógus, a Péterfalvai Református Líceum igazgatója, Tóth Márta, a nagyszőlősi Révész Imre Galéria vezetője, Takács Zsuzsanna pedagógus, a viski Fodó Sándor Közösségi Ház igazgatója, Dupka Zsolt könyvborító-tervező, a Kárpátaljai Magyar Könyvek és a KMMI-füzetek tipográfusa, Bimba Brigitta, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója, Hunyadi Attila református lelkész, a Máramaros-Ugocsai Egyházmegye esperese, Bunda Fehér Rita, a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány elnöke és Bunda Szabolcs  operatőr, Krucsanyica István, a Munkácsi Vármúzeum Totalitárius kommunista elnyomó rendszer kárpátaljai tevékenységét dokumentáló anyagok című GULÁG-GUPVI állandó kiállítás tárlatvezetője.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • Konferencia és díjátadó a magyar kultúra napja alkalmából
  • Konferencia és díjátadó a magyar kultúra napja alkalmából
  • Konferencia és díjátadó a magyar kultúra napja alkalmából
  • Konferencia és díjátadó a magyar kultúra napja alkalmából
  • Konferencia és díjátadó a magyar kultúra napja alkalmából

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 4. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.