Kultúra | 2022. 01. 26. – 09:55 |
Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium emlékalbumot jelentetett meg, melyben a vidékünkön található, a görögkatolikusok által tisztelt 375 útmenti kereszt fényképe látható. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

A kárpátaljai görögkatolikusok számára eseményekben és évfordulókban igencsak gazdag volt a nemrég mögöttünk hagyott 2021-es esztendő. A legfontosabb ezek közül, hogy 375 éve, 1646-ben jött létre az ungvári egyházi unió, melyben az Apostoli Szentszékkel való egyesülés eredményeként a Magyar Királyság északkeleti részén élő keleti szertartású keresztények ráléptek a szellemi és lelki fejlődés azon ösvényére, amely megteremtette a lehetőséget a görögkatolikus egyház megszervezésére, hogy ezáltal részei legyenek a nagy európai keresztény családnak. Ebből az alkalomból és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye létrejötte 250. évfordulója tiszteletére a beregszászi székhelyű Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium emlékalbumot jelentetett meg, melyben a vidékünkön található, a görögkatolikusok által tisztelt 375 útmenti kereszt fényképe látható. A képek mellett az egyházmegye püspökeinek, jelentős alakjainak gondolatai olvashatók az egyházalapítástól kezdve napjainkig. Az idézetgyűjtemény a maga nemében egyedülálló kifejezője görögkatolikus hitünknek, öntudatunknak és önértelmezésünknek, hangzott el a kötet bemutatóján, amelyet a szakkollégiumban tartottak.

Megnyitó beszédében Marosi István, a kollégium igazgatója arra emlékeztetett, hogy más jeles évfordulók is köthetők az elmúlt évhez. Húsz esztendeje, 2001-ben avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa a mártírhalált halt Romzsa Tódor püspököt. Boldoggá avatása méltó elismerése az egyházüldözés évtizedeiben őt követő görögkatolikus vértanú és hitvalló papok, hívek sokasága életáldozatának is. Görögkatolikus őseink is évszázadok óta állították, híveink pedig napjainkban is állítják a kereszteket istenhitük tanúságaként. Az ősi Munkácsi Egyházmegye területén utak kereszteződésénél, termőföldek mellett, templomok, temetők, kórházak és egyéb épületek udvarán is megtaláljuk azokat. Fogadalomból, hálából, örömből, bánatból, vagy vágyaik kifejezéseként helyezték és helyezik el.

Luscsak Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzója beszédében arra biztatott mindenkit, hogy az útmenti keresztek látványa elsősorban ne a múltba révedés érzését hozza elő lelkünkből, hanem az segítsen bátran a jövőbe tekinteni. Merítsünk erőt őseink mély, minden nehézségen győzedelmesen felülkerekedő igaz hitéből.

Videóüzenetben köszöntötte a könyvbemutató résztvevőit Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő, aki rámutatott: Kelet-Közép-Európa népeinek, köztük az itt élő görögkatolikusoknak továbbra is példaként kell szolgálniuk az öreg kontinens többi nemzete számára, hogy miként kell keresztény hitünket a XXI. században is méltó módon megőrizni.

Szűrös Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja elismerően szólt a kárpátaljai görögkatolikusok helytállásáról, akik a szovjet éra évtizedeiben a legnagyobb egyházi üldöztetések idején sok-sok áldozatot és mártíromságot vállalva kitartottak hitük mellett.

A görögkatolikus szellem elkötelezetten keresztény, mélységesen katolikus és izzóan magyar, fogalmazta meg a képekhez választott idézetek kvinteszenciáját Marosi Anita, a kötet egyik szerkesztője. A mögöttünk hagyott 375 esztendő gazdag hagyatéka – püspöki körlevelek, egyéb fontos dokumentumok, az áldozópapok és az elkötelezett hívek papírra vetett gondolatai – mind-mind segítenek megfejteni, hogy végül is kik vagyunk mi, görögkatolikusok.

Az anyaggyűjtés során Kárpátalja több mint 400 települését járták be az Uzsoki-hágótól egészen a Tatár-hágóig, s közel 550 útmenti keresztet fényképeztek le, tájékoztatott Varju Zoltán, a könyv másik összeállítója, aki számára nagy élményt jelentett, hogy ezeket a vallási emlékjeleket a helybéliek milyen nagy becsben tartják. Varju Zoltán beszámolt róla, hogy a fotózással párhuzamosan zajlott egy másik nagyobb lélegzetű munka, a görögkatolikus értéktár felgyűjtése.

Bodor Dominik, aki az emlékalbumban található fotók másik részét készítette, beszámolt róla, hogy a keresztek között van olyan is, amelyiket több mint 125 évvel ezelőtt a millennium tiszteletére öntöttek a Munkács melletti frigyesfalvi vasgyárban.

A magyar ember arra törekszik, hogy Isten jelen legyen az életében. Földi zarándokútján megnyugtató érzéssel tölti el, ha egy útmenti keresztnél megpihenhet, erőt meríthet abból a tudatból, hogy a Megváltó ott van vele, mondta a találkozó végén Bezzeg Tamás, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja.

Kovács Elemér

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 5. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.