Kárpátinfo hetilap


| 2022. 04. 10. – 19:55 | Kárpátalja |
A hagyományokat követve a beregszászi római katolikus gyülekezet húsvét közeledtével a város északkeleti részén található Kerek-hegyen keresztúti ájtatosságot tartott. Ezt az áldozathozatalt a közösség oly annyira áhított békéért ajánlotta fel. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

A hagyományokat követve a beregszászi római katolikus gyülekezet húsvét közeledtével a város északkeleti részén található Kerek-hegyen keresztúti ájtatosságot tartott. Ezt az áldozathozatalt a közösség az oly annyira áhított békéért ajánlotta fel.

A stációknál megállva a hívek többször hangsúlyozták, hogy a keresztény ember Krisztus keresztjének lábánál érzi magát a legnagyobb biztonságban, mert ebből a keresztből áramlik minden kegyelem és áldás. És erre a mostani embert próbáló időben igencsak nagy szüksége van mindannyiunknak.

A keresztúti alkalom kezdetén Molnár János plébános arra emlékeztetett, hogy a virágvasárnap egyben a szenvedés vasárnapja is, hisz ezen a napon Krisztus urunk abba a városba, Jeruzsálembe érkezik, ahol kereszthalált szenved bűneinkért. A Megváltó szenvedése kétezer év óta így egyesül valamennyiünk szenvedésével. Ezáltal kapunk erőt a mindennapokban ahhoz, hogy felkeljünk és továbbhaladjunk az üdvösség útján.

Nincs az az élethelyzet, amikor elesésünkkel minden reményünk elszállna: mert hitünk a legnagyobb próbák idején is megtart bennünket, hallhattuk az első keresztnél.

Az országunkban zajló háború miatt a szenvedés és a kétségbeesés, ezek látványa, közelről való megélése immáron a mindennapok részévé vált, ám ezzel együtt nagyon sokszor nyílik lehetőség arra, hogy a bajbajutottakon segítsünk. Vizsgáljuk meg lelkünket: vajon mindig élünk ezzel a lehetőséggel? Vagy inkább a saját, a földönfutókká váltakénál jóval kisebb problémáinkkal vagyunk elfoglalva… Lehet, hogy a karom gyönge, de ha a szívem tiszta és tele van a Jézus Krisztuséhoz hasonlóan alázattal, akkor az én segítő kezem is közrejátszik a bajbajutott emberek lelkének erősödésében. Éljünk ezekkel az alkalmakkal! – hangzott el egy másik stációnál.

A kereszt az azt felkereső, oda leboruló bűnbánó, alázatos léleknek megtanítja, hogy az egyén sokkal értékesebb, mint azt időnként önmagáról képzeli, és ez mostanság a nehéz időkben számtalanszor bizonyosságot nyer.

A feltámadás ünnepe nem képzelhető el anélkül, hogy önvizsgálatot tartsunk és megpróbáljunk a Krisztus által kijelölt úton járni, hangsúlyozta a meghitt alkalom végén Molnár János. Aki köszönetet mondott mindazoknak, akik eljöttek a virágvasárnapi keresztútra.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • A hagyományokat követve a beregszászi római katolikus gyülekezet húsvét közeledtével a város északkeleti részén található Kerek-hegyen keresztúti ájtatosságot tartott. Ezt az áldozathozatalt a közösség oly annyira áhított békéért ajánlotta fel.
  • A hagyományokat követve a beregszászi római katolikus gyülekezet húsvét közeledtével a város északkeleti részén található Kerek-hegyen keresztúti ájtatosságot tartott. Ezt az áldozathozatalt a közösség oly annyira áhított békéért ajánlotta fel.
  • A hagyományokat követve a beregszászi római katolikus gyülekezet húsvét közeledtével a város északkeleti részén található Kerek-hegyen keresztúti ájtatosságot tartott. Ezt az áldozathozatalt a közösség oly annyira áhított békéért ajánlotta fel.
  • A hagyományokat követve a beregszászi római katolikus gyülekezet húsvét közeledtével a város északkeleti részén található Kerek-hegyen keresztúti ájtatosságot tartott. Ezt az áldozathozatalt a közösség oly annyira áhított békéért ajánlotta fel.
  • A hagyományokat követve a beregszászi római katolikus gyülekezet húsvét közeledtével a város északkeleti részén található Kerek-hegyen keresztúti ájtatosságot tartott. Ezt az áldozathozatalt a közösség oly annyira áhított békéért ajánlotta fel.

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 15. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.