Kárpátinfo hetilap


| 2022. 04. 24. – 15:55 | Kárpátalja |
Nem éppen szokványos időpontban, húsvétot megelőzően nagyhéti evangelizációra került sor a Badalói Református Gyülekezetben.

Hirdetés

Nem éppen szokványos időpontban, húsvétot megelőzően nagyhéti evangelizációra került sor a Badalói Református Gyülekezetben.

A hétfőtől péntekig tartó esti alkalmakon id. Pocsai Sándor református lelkipásztor tolmácsolta Isten üzenetét a hallgatóság felé.

Virágvasárnap Jézus királyjelöltként vonult be Jeruzsálembe, hogy rá öt napra a keresztfán halljon meg az emberiség bűneiért. Az evangelizációs alkalmak ennek az öt napnak a történéseit tárták a gyülekezet elé, minden este kiemelve az események forgatókönyvéből egy-egy olyan személyt, aki tevékeny szereplője volt Jézus kereszthalálának.

Az áldásokban gazdag alkalmak során minden este Sápi Zsolt badalói lelkipásztor köszöntötte a gyülekezeti tagokat, akik énektanulással is dicsérhették Isten nevét, valamint bizonyságtételek is elhangoztak. A bizonyságtevők arról tettek tanúbizonyságot, hogy miképpen változtatta meg a Mindenható az ő életútjukat oly módon, ami után már e földi életük során követni kezdték az Urat.

(jakab)

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 16. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.