Kultúra | 2022. 05. 16. – 16:00 |
Najla Kassab a háború borzalmait megtapasztaló emberként érkezett Kárpátaljára. Libanonban fiatalon átélte a polgárháború keservét, Szíriában pedig, ahol szolgál, most is háborúznak. Fotó: Marton Erzsébet

Hirdetés

Május 13-án Beregszászba látogatott Najla Kassab, a Református Egyházak Világközössége elnöke, libanoni református lelkész, a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat képviselője, akit 2017-ben választottak a világ református egyházait, mintegy 100 millió egyháztagot összefogó világközösség elnökévé.

Najla Kassab a háború borzalmait megtapasztaló emberként érkezett Kárpátaljára. Libanonban fiatalon átélte a polgárháború keservét, Szíriában pedig, ahol szolgál, most is háborúznak. A Református Egyházak Világközössége elnök asszonya fontosnak tartja, hogy háborús körülmények között is olyan támogatást nyújtsanak a szíriai, illetve az ukrajnai közösségeknek, amelyek a helyben maradást, illetve a már menekülni kényszerült emberek visszatérését szolgálják.

Mint a beregszászi református templom szomszédságában található Kálvin Kollégium udvarán megejtett találkozónkon az elnök asszony elmondta, azzal a céllal érkezett Kárpátaljára, hogy tájékozódjon az itteni református tagegyház menekülők között végzett szolgálatáról, munkájáról. Sajnos nagyon nehézkes volt a határátkelése, több mint félnapos várakozás után csak a késő délutáni órákban érkezett meg a Vérke-parti városba, így csupán villámlátogatásra jutott idő. Ódor Balázsal, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának külügyi irodavezetőjének kíséretében Badó Krisztina, a Kárpátaljai Református Egyház Püspöki Hivatala irodavezetője és Sipos Géza, a Beregszászi Református Egyházközség gondnoka kalauzolásában találkozott többek között azokkal a menekültekkel, akik a beregszászi református gyülekezet bázisán működő Kálvin Kollégiumban kaptak szállást, s akik nagyon hálás szívvel beszéltek az itteniek szeretetteljes gondoskodásáról.

– Látogatásom elsődleges célja, hogy jelenlétemmel is támogatásunkról biztosítsam a Református Egyházak Világközössége ukrajnai tagját, a Kárpátaljai Református Egyházat, erősítsem az ittenieket: veletek vagyunk, nem vagytok egyedül. Közösséget vállalunk veletek. Én is háborúban éltem sokáig, és nagyon jól tudom, mit jelent a szolidaritás személyes kifejezése. S mivel egyházként egy test vagyunk, Krisztus testéhez tartozunk, így kötelességünk segíteni annak a testrésznek, amelyik éppen rászorul. Nagyon fontos számunkra az emberek – így az Ukrajnában élő emberek – méltósága, annak megőrzése. Az egyház pedig arra hivatott, hogy mindent megtegyen ezért. Mi egy százmilliós református közösség vagyunk. A Református Egyházak Világközössége számára nagyon fontos, hogy az igazságosságért harcoljon, hogy felemeljük hangunkat az elnyomottakért, kifejezzük együttérzésünket a bajba jutottakkal. Azért is vagyok itt, hogy innen elvihessem a szenvedő emberek hangját a világba, s hogy imádkozzunk a közösségekben, és aktívak legyünk, összefogjunk és lehetőségeink szerint mindent megtegyünk értük.

– Mit látott, mit tapasztalt ezen a villámlátogatáson? Milyen üzenetet tud elvinni a világba?

– Az első benyomásom, hogy az itteni emberek tudják, mi a kötelességük: másokért szolgálnak krisztusi szeretettel. És úgy látom, abban is segítenek, hogy a különböző helyekről érkezett menekültek és a helyiek között közösség épüljön. Ez a helyzet egyébként az egyház, a gyülekezet számára is egy tanulságos kihívás, hogyan gondoskodjunk a szenvedőkről. Nagyon jó benyomást tett rám a beregszászi gyülekezet, a Kárpátaljai Református Egyház elkötelezettsége, szolgálata, az, amilyen szeretettel és segítőszándékkal fordulnak embertársaik felé. A másik, amit ennyi idő alatt is megtapasztaltam: nagyon szép ez az ország, ez a vidék.

Ezért is még inkább fáj a szívem, hogy háború dúlja. Egy tanulságot, egy üzenetet mindenképpen elviszek magammal: a nemzetközi közösségnek mindent meg kell tennie azért, hogy béke legyen. Nem akarunk több rémült gyermeket, családjuk jövőjéért aggódó anyákat látni! Ezért nincs vesztegetni való időnk, cselekedni kell világközösségként, egyházként is, egyértelműen ki kell mondanunk: ennek a háborúnak mihamarabb véget kell vetni! A Református Egyházak Világközösségének vezető testülete hamarosan ülésezik Budapesten, s ott beszámolok az itt szerzett benyomásaimról, s együtt fogunk imádkozni Ukrajnáért és a békéért. Azt kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja: Isten velünk van, minden nyomorúság ellenére, ő erősít meg bennünket a nehéz helyzetekben is. Az Úr áldja meg ezt az országot és népét!

Marton Erzsébet

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 20. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.